Blog ifirma.pl

Kontrola legalności zatrudnienia z PIP – jak wygląda?

|
|
5 minut czytania
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może zostać przeprowadzona bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Sprawdź, jak wygląda taka kontrola, jakie prawa przysługują inspektorom i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów prawa pracy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może zostać przeprowadzona bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Sprawdź, jak wygląda taka kontrola, jakie prawa przysługują inspektorom i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów prawa pracy.

Zadania państwowej inspekcji pracy

Zadaniem PIP jest nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, przede wszystkim w zakresie legalności zatrudnienia oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroli PIP podlegają wszyscy pracodawcy, a także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło oraz wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą. Kontrolę przeprowadza się najczęściej w siedzibie podmiotu kontrolowanego i podległych mu jednostkach, a także w miejscach przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych, choć niektóre czynności kontrolne mogą być przeprowadzone także w siedzibach jednostek PIP.

Co kontroluje PIP?

Do zadań PIP należy kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania prawa pracy, między innymi:

 • przestrzegania obowiązku potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
 • zgłoszenia osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,
 • przestrzegania przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Najczęstszą przyczyną kontroli Państwowej Inspekcji Pracy są skargi pracowników. Skargi dotyczą zazwyczaj braku umów, niezgłaszania pracowników do ZUS, nieterminowego wypłacania wynagrodzeń czy niezgodnego z przepisami rozwiązania umów o pracę.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1 września 2016 r. każdy pracownik przed podjęciem pracy musi mieć umowę o pracę zawartą na piśmie albo potwierdzone w formie pisemnej warunki umowy, jeżeli nie została ona zawarta na piśmie. Niedopełnienie tego obowiązku jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

▲ wróć na początek

Kontrola Inspekcji Pracy – przebieg kontroli legalności zatrudnienia

Kontrola Inspekcji Pracy może zostać przeprowadzona bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. PIP uprzedza o planowanej wizycie tylko wtedy, gdy ma pewność, że nie wpłynie to na rezultat kontroli.

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy pracy, a dokumentem uprawniającym do jej podjęcia jest legitymacja służbowa oraz upoważnienie. W szczególnych przypadkach kontrola może być podjęta bez upoważnienia, jedynie po okazaniu legitymacji służbowej (w takiej sytuacji PIP ma jednak obowiązek dostarczenia upoważnienia w terminie do 7 dni od dnia podjęcia kontroli).

Inspektorzy zaczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy (np. wylegitymowania osób zastanych w firmie, zażądania wypełnienia oświadczenia, czy dana osoba jest pracownikiem czy np. klientem, przesłuchania pracowników na okoliczność ustalenia kwoty rzeczywiście otrzymywanego wynagrodzenia). Inspektorzy sprawdzają akta osobowe i wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (a więc np. zawarte umowy, listy plac, listy obecności, dokumenty zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego), mogą też ocenić, czy umowy cywilnoprawne są zawierane zgodnie z prawem, czy może zaistniał przypadek zawierania ich zamiast umów o pracę.

Podczas kontroli inspektorzy pracy mają prawo rejestrować przebieg kontroli przy pomocy środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku oraz wykonywać (lub zażądać od pracodawcy wykonania) niezbędnych dla celów kontroli odpisów, zestawień lub wyciągów z dokumentów oraz obliczeń i zestawień sporządzanych na podstawie tych dokumentów.

Kontrolę inspektorzy kończą sporządzeniem notatki urzędowej lub, jeśli stwierdzono uchybienia, sporządzeniem protokołu kontrolnego. Przedsiębiorca ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole – należy to zrobić na piśmie, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu.

Naruszenie przepisów – jakie mogą być konsekwencje?

Po skończonej kontroli, inspektorzy mogą nałożyć mandat karny lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, nawet jeśli pracodawca odmówi podpisania protokołu. Jeśli w toku kontroli inspektorzy stwierdzą, że w zakładzie zatrudnia się osoby „na czarno”, to zawiadamiają o tym urząd kontroli skarbowej i ZUS.

Zgodnie z przepisami, za wykroczenie przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę mandatem w wysokości od 1.000 zł do 2.000 zł – lub do 5.000 zł, jeśli pracodawca popełnia to samo wykroczenie w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania. Jeśli pracodawca odmówi przyjęcia mandatu, inspektor kieruje sprawę do sądu. A sąd, w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, może nałożyć karę grzywny od 1.000 zł do nawet 30.000 zł.

Przedsiębiorca, który w wyniku kontroli otrzyma decyzję inspektora pracy, ma obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Pracy o jej realizacji z upływem terminów określonych w decyzji.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie