Umowa o dzieło – jak ją napisać?

Umowy o dzieło, na pierwszy rzut oka kojarzące się ze stosunkiem pracy, w praktyce regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 627-646). Najczęściej zawieramy ją w formie pisemnej (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron); choć przepisy wcale tego nie narzucają. Jest to jednak bezpieczne – pod warunkiem, że w umowie zawrzemy wszystko, co niezbędne.

Podstawy umowy o dzieło

Umowa o dzieło opiera się na wykonaniu dzieła przez przyjmującego na rzecz zamawiającego. Oczywistym jest zatem, że w umowie muszą znaleźć się dokładne oznaczenia stron – imiona, nazwiska, nazwy firm, numery PESEL lub NIP, numery i serie dowodów osobistych, adresy, telefony.

Drugi ważny element to samo dzieło – im lepiej zostanie opisane, tym większe szanse na zadowalający efekt, ewentualnie wygranie sporu na drodze sądowej. W odniesieniu do dzieła określamy:

 • Cechy szczególne
 • Materiały – w tym kto jest zobowiązany do ich dostarczenia, koszt, jakość, rozliczenie
 • Wynagrodzenie – ryczałtowe lub według kosztorysu (w tym kto będzie zobowiązany do sporządzenia kosztorysu).


Umowa o dzieło a Kodeks cywilny

Poza podstawowymi zapisami Kodeks cywilny przewiduje jeszcze inne aspekty, które mogą być istotne w umowie o dzieło:

 • działania w razie opóźnienia lub złego wykonania dzieła
 • brak niezbędnej współpracy którejś ze stron
 • postępowanie gdy odbiorcą dzieła jest konsument
 • odstąpienie od umowy
 • przekazanie dzieła wraz z prawami autorskimi
 • kary umowne
 • rękojmie etc.

 • Strony mogą opisać wszystkie szczegóły w umowie, bądź zobowiązać się do ich przestrzegania klauzulą odsyłającą bezpośrednio do kodeksu.

  Istnieją jednak dwa wyjątki, w których KC przy umowie o dzieło może nie wystarczyć. Pierwszy dotyczy zapłaty – jeśli jej wysokość nie zostanie określona, KC zakłada zwykłe wynagrodzenie przy typowym dziele danego rodzaju lub wynagrodzenie według nakładu pracy. Warto również określić termin zapłaty – co do zasady, KC zakłada że upływa on w momencie wydania dzieła (lub części dzieła, jeśli jest ono wykonywane etapami). Jeśli strony ustalą inaczej, konieczne jest zawarcie w umowie informacji o zapłacie.

  Drugim wyjątkiem jest gwarancja. Jak wskazuje KC, gwarancja może, ale nie musi zostać udzielona. Jeśli zatem zamawiający chciałby uzyskać taką ochronę, zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w umowie o dzieło – dzięki niemu można zastosować przepisy o gwarancji, a w skrajnych przypadkach wnieść sprawę do sądu.

  Uwaga! Tak jak wspomniano, umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że ewentualne niezgodności rozstrzygać będzie sąd cywilny, a nie sąd pracy.


  Umowa o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodu – zobacz, czy nadal możesz je stosować!


  Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

  Zostaw
  komentarz

  Nasi eksperci również chętnie
  uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
  na Wasze komentarze.

  Dzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

  30 porad księgowych

  POBIERZ E-BOOK