Blog ifirma.pl

Kwalifikowanie działań twórczych jako umowy o dzieło. Wyjaśnienia MRiPS dotyczące umów o dzieło

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się co to są działania twórcze? W dzisiejszym artykule opiszemy czy działania twórcze mogą być kwalifikowane jako umowy o dzieło.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wiele osób ma problem, w jaki sposób zakwalifikować wykonywanie czynności w ramach umowy o dzieło, żeby nie było to zakwestionowane przez ZUS. Jak na razie wszystkie umowy o dzieło są zwolnione ze składek ZUS, zarówno społecznych, jak i ze składki zdrowotnej, dlatego ten obszar jest narażony na spory z organem ZUS. W dzisiejszej publikacji opiszemy, w jaki sposób MRiPS wyjaśniło kwalifikowanie działań twórczych jako umowy o dzieło.

Umowa o dzieło – co ją wyróżnia?

Na temat umów cywilnoprawnych pisaliśmy niejednokrotnie na łamach naszych publikacji. Zauważalna jest cienka granica pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło, dlatego może dojść do błędnej kwalifikacji, a to rodzi poważne konsekwencje na gruncie rozliczeń z ZUS.

Dla krótkiego przypomnienia wymienimy kluczowe elementy, które wyróżniają umowę o dzieło na tle umowy zlecenie:

Rezultat umowy o dzieło musi być z góry określony
Wykonywanie czynności w ramach umowy o dzieło nie może nosić znamion powtarzalności
Dzieło jest samoistnym bytem, który może mieć postać zarówno materialną, jak i niematerialną
Przykładowym dziełem może być wykonanie rzeźby, namalowanie obrazu, wykonanie strony internetowej, napisanie książki
Począwszy od 1 stycznia 2021 roku każdy pracodawca, który zatrudnia osoby na podstawie umowy o dzieło ma obowiązek zgłoszenia takiej umowy do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia na formularzu RUD

Umowa o dzieło a ZUS

Jak już wspomnieliśmy umowa o dzieło co do zasady nie podlega pod składki ZUS, są jednak od tej generalnej zasady pewne wyjątki.

Zawarcie umowy o dzieło z własnym pracownikiem rodzi obowiązek zapłaty składek społecznych i składki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak od wynagrodzenia za pracę
Jeżeli umowa o dzieło jest wykonywana przez osobę, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą a czynności wchodzące w zakres umowy pokrywają się z zakresem prowadzonej działalności, to w takich przypadkach dzieło jest rozliczane w ramach firmy

W innych przypadkach osoba, która zawrze umowę o dzieło nie będzie miała obowiązku zapłaty składek społecznych ani składki zdrowotnej. Od umowy o dzieło naliczana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy.

Interpelacja do MRiPS

W lutym 2023 roku została skierowana interpelacja nr 39214 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w sprawie kwestionowania przez ZUS umów o dzieło zawieranych ze współpracownikami w branży marketingowej. Zagadnienie dotyczyło tworzenia, na zlecenie firmy, krótkich filmów reklamowych publikowanych w mediach społecznościowych. ZUS zakwestionował rodzaj umowy wskazując, że czynności mają charakter powtarzalny i powstały w oparciu o wytyczne zlecającego, a więc trudno im przypisać charakter oryginalnego pomysłu twórcy. Brakuje jednoznacznych i wiążących przepisów, które w sposób przejrzysty regulowałyby problem kwalifikowania działań twórczych jako umowy o dzieło. Dlatego w interpelacji zwrócono się z prośbą o jednoznaczną interpretację opisanych przypadków pod kątem kwalifikowania jako umowy o dzieło. W ocenie wnioskodawców wartość twórcza dzieł jest niekwestionowana, a ZUS zajmuje najmniej korzystne dla twórców stanowisko.

Wyjaśnienia MRiPS dotyczące umów o dzieło

W odpowiedzi sekretarz stanu w MRiPS wskazał co następuje.

Do najistotniejszych cech określających umowy o dzieło należy zaliczyć:

 1. Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła rozumianego, jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Dzieło powinno się wyróżniać na tle innych rezultatów pracy na rynku, żeby nie zatraciło swojego indywidualnego charakteru, powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności twórcy.
 2. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie odpowiada za osiągnięcie rezultatu bądź jego brak, bez względu na to, czy dołożył należytej staranności przy jego wykonywaniu.
 3. W umowie o dzieło rezultat, do którego osiągnięcia zobowiązuje się przyjmujący zamówienie, powinien być przy spełnieniu określonych warunków obiektywnie pewny.
 4. Czynności nie mogą być powtarzalne i odtwórcze.
 5. W przypadku umowy o dzieło istnieje możliwość poddania umówionego rezultatu sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

W odpowiedzi podkreślono również, że ZUS ma prawo weryfikować charakter zawartej umowy celem ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych. Takie działania zmierzają do ustalenia prawidłowych danych w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń, obliczania składek oraz w zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie przybliżone również dane na temat liczby kontroli w branży marketingowej, która była taka sama w 2021, jak i w 2022 roku, trudno więc mówić o wzmożonych kontrolach ZUS w tej branży. W ocenie sekretarza stanu ZUS kwalifikuje umowy o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem praw ubezpieczonych i płatników składek. Brak działania ze strony ZUS w tym zakresie byłoby sprzeczne z prawem i stanowiłoby naruszenie praw osób, które zostałyby wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Podsumowanie

Jak widać temat związany z problemami kwalifikowania umów o dzieło jest cały czas aktualny. W odpowiedzi nie podano żadnych nowych informacji, które stanowiłyby przełom w sprawie, pojawiają się takie same lub podobne określenia charakteryzujące umowę o dzieło. MRiPS podkreśla, że ZUS ma pełną autonomię w zakresie dokonywania ocen umów o dzieło pod kątem podlegania, w szczególności, pod ubezpieczenia społeczne. W tej sytuacji przedsiębiorcy z branży marketingowej powinni wiedzieć, że kwalifikowanie zawieranych przez nich umów o dzieło może być kwestionowane przez ZUS. Wydaje się, że właściwym byłoby skierowanie zapytania do ZUS w indywidualnej sprawie. Trzeba pamiętać, że termin przedawnienia składek ZUS wynosi 5 lat a jest to dość długi okres, w którym ZUS ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości zgłoszeń i rozliczeń. Wydawane interpretacje ZUS czy wyroki sądowe bardzo często są sprzeczne, a to nie ułatwia sprawy płatnikom.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie