Mały ZUS Plus – informacje ogólne

mały zus 2020

Mały ZUS w 2020 roku na nowych zasadach? Zmiany dotyczące składek ZUS czyli tzw. „mały ZUS plus” to realizacja zapowiedzianych już wcześniej zmian i udogodnień dla małych przedsiębiorców. Nie wiesz czy możesz opłacać mniejsze składki ZUS? Jak będzie wyglądał mały ZUS w 2020 roku? Przeczytaj i sprawdź.

Opłacenie podatków i składek ZUS stanowi dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą znaczne obciążenie. Dotkliwie odczuwają to firmy, których dochody są niskie. Na rozwój własnej działalności gospodarczej trzeba również cierpliwie poczekać. Niezależnie od tego czy osiągamy dochody czy też nie składki ZUS i tak trzeba płacić. Istnieją preferencyjne formy opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Jedną z możliwości opłacania niższego ZUS jest Mały ZUS Plus.

Mały ZUS Plus – kto może skorzystać

Warunki uprawniające do skorzystania z Małego ZUS Plus:

 1. Po pierwsze roczny przychód z działalności gospodarczej powinien mieścić się w kwocie do 120.000 zł. Jeśli działalność została rozpoczęta w trakcie roku, limit maksymalnego przychodu należy wyliczyć proporcjonalnie wg wzoru: 120 000 / liczbę dni kalendarzowych w roku poprzednim * liczba dni prowadzenia działalności.
 2. Po drugie: podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok podatkowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.
 3. Po trzecie przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym pomnożyć przez 30 i wynik zaokrąglić do pełnych groszy. I tak uzyskaną kwotę pomnożyć przez 0.5 Jeśli iloraz będzie niższy niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2021 roku: 3155,40 wtedy można skorzystać z małego ZUS plus.

Przy wyliczaniu przychodu/dochodu najlepiej korzystać z kalkulatorów dostępnych na stronie ZUS.

Ryczałt i karta podatkowa a dochód roczny

W przypadku przedsiębiorcy, który opodatkowuje swoją działalność gospodarczą na karcie podatkowej rocznym przychodem będzie kwota netto sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT. Natomiast rocznym dochodem będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku przedsiębiorcy, który opodatkowuje swoją działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Ważne!
 

Przepisy zmieniają się zbyt często? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. O nowych możliwościach dowiesz się od razu! Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Kto skorzysta z Małego ZUS Plus?

Głównym kryterium jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym – maksymalna kwota to 120.000 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe jest liczona od kwoty dochodu, a nie tak jak w poprzednich latach od kwoty przychodu.

Składka na Fundusz Pracy (FP) w przypadku przedsiębiorcy uzależniona jest od 2 czynników:

 1. Od wysokości podstawy na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy.
 2. Jeżeli w podstawie będzie kwota niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2.800,00 zł na 2021 rok, wówczas przedsiębiorca nie będzie opłacał składki na FP.
 3. Od wieku przedsiębiorcy.
 4. W przypadku mężczyzn granica wieku wynosi 60 lat, dla kobiet 55 lat. Po osiągnięciu takiego wieku przedsiębiorca nie musi opłacać składki na FP.

Składka zdrowotna nie jest uzależniona od kwoty przychodu. Opłaca się ją w wysokości niezależnej od preferencyjnych form rozliczania z ZUS. W 2021 roku składka zdrowotna wynosi 381,81 zł,

mały ZUS 2020

Mały ZUS 2020 na nowych zasadach
 

Kto nie skorzysta z Małego ZUS Plus?

Z preferencyjnego opłacania składek ZUS nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

 1. W ubiegłym roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni.
 2. Opłacali podatki w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z podatku VAT.
 3. Korzystają z innych form preferencyjnych, takich jak: ulga na start, 2 letnia ulga dla nowych firm.
 4. Wykonywali zlecenia na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
 5. Osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły także pozarolniczą działalność w zakresie, o której mówi art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych:

“2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług; (wejdzie w życie 01.03.2020 r.)
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).”
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

3 komentarze

 1. darzar

  z małego zusu plus, w 2022 nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy korzystali z tej formy opłacania składek przez 36 m-cy.(tzn.za 2019,2020 i 2021)

 2. Jarek

  czy jesli jestem wspólnikiem spolki z o.o. sp. komandytowej to mały zus mnie obejmuje?
  inne warunki spełniam

 3. Nini

  Ale tego nie ma w specyfikacji,jest tylko limit 120000

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość