Mały ZUS w 2020. Dla kogo mały ZUS plus po zmianach? | ifirma.pl

Mały ZUS Plus – informacje ogólne.

mały zus 2020

Mały ZUS w 2020 roku na nowych zasadach? Zmiany dotyczące składek ZUS czyli tzw. „mały ZUS plus” to realizacja zapowiedzianych już wcześniej zmian i udogodnień dla małych przedsiębiorców. Nie wiesz czy możesz opłacać mniejsze składki ZUS? Jak będzie wyglądał mały ZUS w 2020 roku? Przeczytaj i sprawdź.

Opłacenie podatków i składek ZUS stanowi dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą znaczne obciążenie. Dotkliwie odczuwają to firmy, których dochody są niskie. Na rozwój własnej działalności gospodarczej trzeba również cierpliwie poczekać. Niezależnie od tego czy osiągamy dochody czy też nie składki ZUS i tak trzeba płacić. Istnieją preferencyjne formy opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Dodatkowo od 2019 roku wprowadzono możliwość skorzystania z małego ZUS od przychodu.

Mały ZUS od przychodu na zasadach dotychczasowych

Od 1 stycznia 2019 roku wszyscy przedsiębiorcy mogli skorzystać z opłacania ZUS od kwoty przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Oczywiście zostały wprowadzone limity po przekroczeniu, których przedsiębiorca nie mógł skorzystać z tej formy opłacania składek ZUS. Na 2019 rok była to kwota 63.000 zł (przychód za 2018 rok) a na 2020 rok jest to kwota 67.500 zł (przychód za 2019 rok).

 

Istnieje również obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 (05 92).

Mały ZUS Plus co się zmieniło?

31 grudnia 2019 roku została opublikowana ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 2550), w której zapisano:

Warunki uprawniające do skorzystania z Małego ZUS Plus:

 1. Po pierwsze roczny przychód z działalności gospodarczej powinien mieścić się w kwocie do 120.000 zł.
 2. Po drugie podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok podatkowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.
 3. Po trzecie przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym pomnożyć przez 30 i wynik zaokrąglić do pełnych groszy.

Zmiana obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. W brzmieniu przed zmianą był zapisany w ustawie “roczny przychód”. Przy wyliczaniu przychodu/dochodu najlepiej korzystać z kalkulatorów dostępnych na stronie ZUS.

▲ wróć na początek

Ryczałt i karta podatkowa a dochód roczny

W przypadku przedsiębiorcy, który opodatkowuje swoją działalność gospodarczą na karcie podatkowej rocznym przychodem będzie kwota netto sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT. Natomiast rocznym dochodem będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku przedsiębiorcy, który opodatkowuje swoją działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Ważne!
 

Przepisy zmieniają się zbyt często? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. O nowych możliwościach dowiesz się od razu! Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Kto skorzysta z Małego ZUS Plus?

Głównym kryterium jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym – maksymalna kwota to 120.000 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe będzie liczona od kwoty dochodu, a nie tak jak dotychczas od kwoty przychodu.

Składka na Fundusz Pracy (FP) w przypadku przedsiębiorcy uzależniona jest od 2 czynników:

 1. Od wysokości podstawy na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy.
 2. Jeżeli w podstawie będzie kwota niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2.600,00 zł na 2020 rok, wówczas przedsiębiorca nie będzie opłacał składki na FP.
 3. Od wieku przedsiębiorcy.
 4. W przypadku mężczyzn granica wieku wynosi 60 lat, dla kobiet 55 lat. Po osiągnięciu takiego wieku przedsiębiorca nie musi opłacać składki na FP.

Składka zdrowotna nie jest uzależniona od kwoty przychodu. Opłaca się ją w wysokości niezależnej od preferencyjnych form rozliczania z ZUS.

Mały ZUS Plus - informacje ogólne.

Mały ZUS 2020 na nowych zasadach

Kto nie skorzysta z Małego ZUS Plus?

Z preferencyjnego opłacania składek ZUS nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

 1. W 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni.
 2. Opłacali podatki w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z podatku VAT.
 3. Korzystają z innych form preferencyjnych, takich jak: ulga na start, 2 letnia ulga dla nowych firm.
 4. Wykonywali zlecenia na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
 5. Osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły także pozarolniczą działalność w zakresie, o której mówi art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych:

“2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług; (wejdzie w życie 01.03.2020 r.)
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).”

Optymalizacja kosztów ZUS firmy – przeczytaj.
▲ wróć na początek

„Mały ZUS plus” – najważniejsze pytania

? Od kiedy obowiązuje Mały ZUS plus?

Mały ZUS na nowych zasadach już obowiązuje – od 1 lutego 2020 roku.

? Mały ZUS w 2020 – dla kogo?

Główne kryterium to przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym. Od lutego 2020 obowiązuje nowa maksymalna kwota, która uprawnia do skorzystania małego ZUS-u na nowych zasadach (tzw. mały ZUS plus).

? Czy przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS-u w 2019 muszą ponownie dokonać zgłoszenia?

Przedsiębiorcy, którzy opłacali Mały ZUS w roku minionym i spełniają warunki do kontynuowania na 2020 rok nie muszą ponownie dokonywać zgłoszenia.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość