Ôć▓ Blog ifirma.pl

Mapa interesariuszy ÔÇô czym jest i do czego s┼éu┼╝y analiza interesariuszy?

|
|
7 minut czytania
Na dzia┼éalno┼Ť─ç firmy ma wp┼éyw wiele grup interes├│w, a co si─Ö z tym wi─ů┼╝e ÔÇô ich oczekiwania i potrzeby. Warto mie─ç je na uwadze przy podejmowaniu decyzji strategicznych, poniewa┼╝ w po┼Ťredni lub bezpo┼Ťredni spos├│b oddzia┼éuj─ů na sytuacj─Ö przedsi─Öbiorstwa.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W okre┼Ťleniu charakteru i wagi poszczeg├│lnych grup pomo┼╝e Ci mapa (analiza) interesariuszy. W poni┼╝szym artykule dowiesz si─Ö, na czym ona polega.

Czym jest mapa interesariuszy?

Mianem interesariuszy nazwiemy grup─Ö os├│b lub podmioty, kt├│rych si┼éa wp┼éywu i stopie┼ä zaanga┼╝owania maj─ů wp┼éyw na dzia┼éanie firmy czy powodzenie projektu. Mog─ů oni np. zapewnia─ç nam fundusze na realizacj─Ö dzia┼éa┼ä, ale tak┼╝e wyra┼╝a─ç opinie na temat naszych us┼éug, produkt├│w w postaci opinii, polece┼ä, rekomendacji itd. Charakter relacji, jakie z nimi posiadamy, ma bezpo┼Ťrednie b─ůd┼║ po┼Ťrednie prze┼éo┼╝enie na osi─ůganie cel├│w strategicznych. Z tego wzgl─Ödu, tak wa┼╝ne jest, aby przedsi─Öbiorca zna┼é swoich interesariuszy i potrafi┼é okre┼Ťli─ç ich rol─Ö. Pom├│c w tym mo┼╝e mapa interesariuszy. Jest to narz─Ödzie najcz─Ö┼Ťciej przedstawiane w postaci matrycy lub mapy my┼Ťli, kt├│ra wskazuje jaki wk┼éad w przysz┼éo┼Ť─ç firmy maj─ů poszczeg├│lne grupy zainteresowanych.

Rodzaje interesariuszy

Interesariuszy mo┼╝na podzieli─ç na 2 r├│┼╝ne sposoby:

 • Interesariusze zewn─Ötrzni ÔÇô to osoby lub podmioty, kt├│re maj─ů wp┼éyw na finalny kszta┼ét produktu czy us┼éugi, jednak┼╝e nie uczestnicz─ů bezpo┼Ťrednio w jego kreacji S─ů to np. wierzyciele, dostawcy, grupy spo┼éeczne;
 • Interesariusze wewn─Ötrzni ÔÇô to osoby lub podmioty, kt├│re s─ů w r├│┼╝nym stopniu zaanga┼╝owane w tworzenie oferty i maj─ů wp┼éyw na efekty. Mog─ů by─ç to np. kierownictwo firmy, pracownicy lub zwi─ůzki zawodowe.
 • Interesariusze pierwotni ÔÇô to osoby lub podmioty, kt├│re aktywnie bior─ů udzia┼é w realizacji projektu, od nich zale┼╝y jego powodzenie.
 • Interesariusze wt├│rni ÔÇô to osoby lub podmioty, kt├│re nie nawi─ůzuj─ů bezpo┼Ťrednich relacji z przedsi─Öbiorstwem, jednak mog─ů wywiera─ç wp┼éyw na nie.
 • Interesariusze bezpo┼Ťredni ÔÇô to osoby aktywnie bior─ůce udzia┼é w realizacji projektu. S─ů oni bardzo zaanga┼╝owani, poniewa┼╝ jego wyniki maj─ů du┼╝y wp┼éyw na nich samych. Zaliczamy do nich np. kierownictwo firmy, inwestorzy, pracownik├│w.
 • Interesariusze po┼Ťredni ÔÇô koncentruj─ů si─Ö na rezultatach, a nie samym etapie realizacji np. klienci.

Interesariusze a udziałowcy

Czym r├│┼╝ni─ů si─Ö od siebie interesariusze i udzia┼éowcy?

Tak jak ju┼╝ wcze┼Ťniej wspomnieli┼Ťmy, interesariusze mog─ů ingerowa─ç w dzia┼éania i polityk─Ö firmy oraz zajmowa─ç si─Ö niefinansowymi aspektami efekt├│w jej dzia┼éalno┼Ťci. Kluczow─ů dla nich kwesti─ů jest osi─ůgni─Öcie sukcesu przez przedsi─Öbiorstwo. Z kolei udzia┼éowcami nazwiemy ka┼╝d─ů osob─Ö lub podmiot, kt├│re skupiaj─ů si─Ö g┼é├│wnie na aspekcie finansowym i rentowno┼Ťci firmy, poniewa┼╝ posiadaj─ů w niej udzia┼éy.

Kiedy stosowa─ç analiz─Ö interesariuszy?

Analizę interesariuszy warto przeprowadzić, zwłaszcza kiedy chcesz zrealizować większy projekt, dzięki czemu łatwiej będzie Ci budować zaangażowanie poszczególnych grup. Sytuacje, w których możesz wykorzystać opisywane narzędzie to np.:

 1. Rozpocz─Öcie projektu
 2. Anga┼╝uj─ůc si─Ö w now─ů inicjatyw─Ö, wiele zale┼╝y od os├│b wewn─ůtrz firmy ÔÇô postawy kadry zarz─ůdzaj─ůcej i pracownik├│w.

 3. Wprowadzenie nowego produktu
 4. W procesie tworzenia nowej oferty produktowej mo┼╝e bra─ç wiele r├│┼╝nych grup, takich jak:

  • Inwestorzy ÔÇô niekt├│re przedsi─Öwzi─Öcia wymagaj─ů du┼╝ych nak┼éad├│w kapita┼éowych, kt├│rych sam/-a mo┼╝esz nie posiada─ç. W takim przypadku mo┼╝esz zwr├│ci─ç si─Ö do inwestor├│w po potrzebne fundusze, jednak┼╝e b─Öd─ů oni mie─ç wtedy mo┼╝liwo┼Ť─ç wp┼éywania na okre┼Ťlone decyzje;
  • Klienci ÔÇô poznanie potrzeb swojej grupy docelowej jest niezwykle istotne, odpowiednio dopasowany produkt oraz komunikacja do typu klienta zapewni ich lojalno┼Ť─ç i wi─Öksz─ů sprzeda┼╝, co przek┼éada si─Ö na zyski firmy;
  • Rynek (konkurencja) ÔÇô warto mie─ç zawsze na uwadze poczynania Twoich rywali rynkowych i obserwowa─ç trendy, aby w razie potrzeby m├│c reagowa─ç i umacnia─ç swoj─ů pozycj─Ö.
 5. Penetrowanie rynku
 6. Chc─ůc wkroczy─ç na nowe rynki, b─Ödziesz musia┼é/-a wyznaczy─ç, kt├│rzy interesariusze b─Öd─ů dla Ciebie najwa┼╝niejsi:

  • Dostawcy ÔÇô bez nawi─ůzania wsp├│┼épracy z nowymi kontrahentami, Twoje dzia┼éania mog─ů okaza─ç si─Ö niewystarczaj─ůce, aby zrealizowa─ç postawione cele;
  • Klienci ÔÇô zastan├│w si─Ö, jakie problemy mog─ů mie─ç Twoi potencjalni odbiorcy i w jaki spos├│b mo┼╝esz dostarczy─ç im rozwi─ůzania? Nie zapominaj te┼╝ o ju┼╝ zdobytych klientach i staraj si─Ö budowa─ç z nimi d┼éugotrwa┼é─ů relacj─Ö.

Jak wykona─ç map─Ö interesariuszy?

 1. Przeprowad┼║ burz─Ö m├│zg├│w w celu wyr├│┼╝nienia wszystkich interesariuszy przedsi─Öwzi─Öcia.
 2. Pogrupuj wybranych interesariuszy i okre┼Ťl ich zaanga┼╝owanie w projekt. Zastan├│w si─Ö, jakie czynniki mog─ů wp┼éywa─ç na ich postawy?
 3. Ustal priorytety i cele poszczeg├│lnych interesariuszy. Ustal, do kt├│rych z poni┼╝szych grup b─Öd─ů nale┼╝e─ç:

Du┼╝y wp┼éyw, ma┼ée zaanga┼╝owanie ÔÇô utrzymuj zadowolonych

W przypadku grup o du┼╝ym wp┼éywie i ma┼éym zaanga┼╝owaniu powiniene┼Ť odpowiada─ç na zadawane przez nich pytania, rozwiewa─ç w─ůtpliwo┼Ťci oraz upewnia─ç si─Ö, czy ich potrzeby s─ů przez Ciebie spe┼éniane.

Du┼╝y wp┼éyw, du┼╝e zaanga┼╝owanie ÔÇô ┼Ťci┼Ťle wsp├│┼épracuj

Z interesariuszami, kt├│rzy wykazuj─ů si─Ö du┼╝ym zaanga┼╝owaniem i maj─ů du┼╝y wp┼éyw na powodzenie projektu, nale┼╝y ┼Ťci┼Ťle wsp├│┼épracowa─ç. Powiniene┼Ť/-a┼Ť proponowa─ç im jak najwi─Öcej okazji do podzielenia si─Ö ich opini─ů, organizowa─ç spotkania, umo┼╝liwia─ç testowanie produkt├│w.

Ma┼éy wp┼éyw, ma┼ée zaanga┼╝owanie ÔÇô monitoruj

Warto zwraca─ç uwag─Ö na grupy o niewielkim wp┼éywie i zaanga┼╝owaniu, informowa─ç je o post─Öpach pracy, jednak┼╝e nie wymagaj─ů one szczeg├│lnego nadzoru i podejmowania dynamicznych dzia┼éa┼ä w ich stron─Ö.

Ma┼éy wp┼éyw, du┼╝e zaanga┼╝owanie ÔÇô informuj

Silnie zaanga┼╝owanych interesariuszy o ma┼éym wp┼éywie, warto powiadamia─ç o swoich bie┼╝─ůcych dokonaniach i inicjatywach np. za pomoc─ů poczty elektronicznej. Udzielaj informacji i porad, gdy o nie prosz─ů.

macierz interesariuszy

Korzy┼Ťci analizy interesariuszy

 • Sprecyzujesz swoj─ů strategi─Ö zaanga┼╝owania
 • Sporz─ůdzenie mapy interesariuszy u┼éatwi Ci nawi─ůzywanie i kontynuowanie relacji z interesariuszami, aby by┼éa ona najkorzystniejsza dla Twojego biznesu.

 • Zrozumiesz cele interesariuszy
 • Dzi─Öki temu, b─Ödziesz m├│g┼é/-a dostosowa─ç odpowiedni spos├│b komunikacji do okre┼Ťlonej grupy interesariuszy, co wp┼éynie na wzrost ich zaanga┼╝owania.

 • Lepiej wykorzystasz swoje zasoby
 • Znaj─ůc si┼é─Ö wp┼éywu i stopie┼ä zaanga┼╝owania poszczeg├│lnych podmiot├│w, trafniej dostosujesz nak┼éady finansowe oraz potrzebny czas na realizacj─Ö projektu.

 • Wykryjesz potencjalne konflikty
 • Nie zawsze interesy poszczeg├│lnych grup b─Öd─ů si─Ö ze sob─ů pokrywa─ç i mog─ů wyst─ůpi─ç pewne problemy komunikacyjne. Przez wcze┼Ťniejsze przeanalizowanie potrzeb i pozycji ka┼╝dego podmiotu z osobna, b─Ödziesz m├│g┼é zapobiec mo┼╝liwym konfliktom i zaproponowa─ç rozwi─ůzania, kt├│re zniweluj─ů napi─Öcie.

 • Wi─Öksze szanse na osi─ůgni─Öcie sukcesu
 • Mapowanie umo┼╝liwia zwi─Ökszenie poparcia w┼Ťr├│d interesariuszy, co jest kluczowym faktorem, aby zrealizowa─ç postawione przez siebie cele strategiczne.

Przykład mapy interesariuszy

Warto mie─ç na uwadze, ┼╝e w zale┼╝no┼Ťci od wielko┼Ťci, rodzaju firmy itd., okre┼Ťlone grupy wp┼éywu oraz relacje z nimi mog─ů by─ç r├│┼╝ne. W przypadku bran┼╝y e-commerce mo┼╝emy wyr├│┼╝ni─ç nast─Öpuj─ůcych interesariuszy:

 • Banki, wierzyciele itp.
 • Wierzyciele to podmioty, kt├│re udzielaj─ů po┼╝yczek, przedsi─Öbiorstwo ma wobec nich zobowi─ůzania finansowe. Nale┼╝no┼Ťci s─ů sp┼éacane ze sprzeda┼╝y produkt├│w i us┼éug.

 • Rz─ůd
 • Twoja dzia┼éalno┼Ť─ç musi by─ç zgodna z panuj─ůcym porz─ůdkiem prawnym, aktualna w┼éadza polityczna mo┼╝e mie─ç wp┼éyw na zmian─Ö poszczeg├│lnych przepis├│w. Musisz regulowa─ç zobowi─ůzania podatkowe, przestrzega─ç zasad uczciwej konkurencji oraz prowadzi─ç firm─Ö z poszanowaniem interes├│w konsument├│w. W przeciwnym razie grozi Ci odpowiedzialno┼Ť─ç prawna.

 • Og├│┼é spo┼éecze┼ästwa
 • Tw├│j wizerunek odgrywa decyduj─ůc─ů rol─Ö w budowaniu zaufania wobec potencjalnych klient├│w, udzia┼éowc├│w. Warto podejmowa─ç dzia┼éania wobec spo┼éecznej odpowiedzialno┼Ťci biznesu (CSR) i wiedzie─ç, jakich postaw oczekuje od nas opinia publiczna.

 • Media
 • Ka┼╝de przedsi─Öbiorstwo musi wykorzystywa─ç r├│┼╝ne ┼Ťrodki masowego przekazu, aby zaznacza─ç swoj─ů obecno┼Ť─ç na rynku. W bran┼╝y e-commerce jest to w szczeg├│lno┼Ťci istotne.

 • Klienci
 • Klienci s─ů nabywcami Twoich produkt├│w. S─ů kluczow─ů grup─ů, poniewa┼╝ bez nich, ┼╝aden biznes nie przetrwa┼éby na rynku. Zadaniem firmy jest rozpoznanie, a nast─Öpnie rozwi─ůzywanie ich problem├│w. Informacje, kt├│re mo┼╝esz od nich uzyska─ç, umo┼╝liwiaj─ů ci─ůg┼ée doskonalenie swoich proces├│w. Lojalni konsumenci s─ů warto┼Ťci─ů dodan─ů, o kt├│r─ů trzeba dba─ç poprzez dostarczanie wysokiej jako┼Ťci us┼éug, obs┼éug─Ö klienta, efektywn─ů komunikacj─Ö.

 • Dostawcy
 • Ich funkcja polega na sprzeda┼╝y towar├│w i s─ů zale┼╝ni od Ciebie pod wzgl─Ödem finansowym. Jako┼Ť─ç dostarczanych przez nich produkt├│w mo┼╝e wp┼éywa─ç na dzia┼éalno┼Ť─ç Twojej firmy.

 • Dyrektorzy, kierownictwo
 • Kierownictwo wy┼╝szego i ni┼╝szego szczebla ma bezpo┼Ťredni wp┼éyw na funkcjonowanie ca┼éej firmy poprzez nadzorowanie pracy, relacje z poszczeg├│lnymi interesariuszami itp.

 • Pracownicy
 • Kapita┼é ludzki jest wa┼╝nym czynnikiem firmy. Ich zadowolenie przek┼éada si─Ö na jako┼Ť─ç wykonywanych obowi─ůzk├│w i obs┼éug─Ö klienta. Oczekuj─ů oni dobrych warunk├│w pracy, mo┼╝liwo┼Ťci rozwoju, systemu motywacyjnego itd.

 • Udzia┼éowcy
 • W zale┼╝no┼Ťci od wielko┼Ťci udzia┼é├│w, jakie s─ů inwestowane firm─Ö, kszta┼étuje si─Ö pozycja poszczeg├│lnych interesariuszy. G┼é├│wni udzia┼éowcy wnosz─ůcy najwi─Öcej kapita┼éu do zasob├│w przedsi─Öbiorstwa maj─ů decyduj─ůcy wp┼éyw na kierunek i spos├│b jego dzia┼éa┼ä, maj─ů r├│wnie┼╝ wgl─ůd do sprawozda┼ä finansowych.

macierz interesariuszy dla e-commerce

Podsumowanie

Wykorzystanie analizy interesariuszy umo┼╝liwia odnie┼Ť─ç si─Ö do dzia┼éalno┼Ťci firmy z szerszej perspektywy. Zrozumienie potrzeb os├│b i grup zaanga┼╝owanych jest jednym z najistotniejszych czynnik├│w, gwarantuj─ůcych realizacj─Ö cel├│w strategicznych i osi─ůgni─Öcie sukcesu.

Je┼╝eli interesuj─ů Ci─Ö inne metody analizy strategicznej, zajrzyj tutaj!

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zesp├│┼é specjalist├│w tworzony przez osoby wyr├│┼╝niaj─ůce si─Ö do┼Ťwiadczeniem oraz wiedz─ů z r├│┼╝nych obszar├│w.

┼Üwiadomi potrzeb naszych czytelnik├│w, skupiamy si─Ö na tworzeniu zrozumia┼éych tre┼Ťci, kt├│re b─Öd─ů w stanie przybli┼╝y─ç im cz─Östo zawi┼ée zagadnienia z zakresu rachunkowo┼Ťci, marketingu, ekonomii, ksi─Ögowo┼Ťci czy zarz─ůdzania. Ostateczny dob├│r bie┼╝─ůcej tematyki uzale┼╝niany jest od preferencji docelowych odbiorc├│w, zmian zachodz─ůcych w biznesowym ┼Ťrodowisku, a tak┼╝e samych do┼Ťwiadcze┼ä i umiej─Ötno┼Ťci specjalist├│w odpowiadaj─ůcych za proces tworzenia tekst├│w.

W efekcie zesp├│┼é ekspert├│w Ifirma bierze czynny udzia┼é w rozwoju r├│┼╝nego rodzaju biznes├│w, pomagaj─ůc zar├│wno ich za┼éo┼╝ycielom, jak i pracownikom efektywniej organizowa─ç prac─Ö przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwi─ůza┼ä.

Rozumiej─ůc istot─Ö profesjonalnego podej┼Ťcia do poruszanych zagadnie┼ä, ka┼╝dy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty spos├│b, zwi─Ökszaj─ůc tak istotn─ů jasno┼Ť─ç przekazu, co pozytywnie wp┼éywa na podkre┼Ťlenie najbardziej u┼╝ytecznych tre┼Ťci. W efekcie podejmowane przez nasz zesp├│┼é praktyki w szerszej perspektywie mo┼╝na rozpatrywa─ç jako d─ů┼╝enie do zwi─Ökszenia ┼Ťwiadomo┼Ťci i wyczucia biznesowego os├│b aktywnie dzia┼éaj─ůcych na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firm─Ö

Już za 149 zł

miesi─Öcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokument├│w i formalno┼Ťciach
 • Przydzielamy dedykowan─ů ksi─Ögow─ů
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,ÔÇĘa ksi─Ögowa rozlicza miesi─ůc i wysy┼éa deklaracje
Zle─ç ksi─Ögowo┼Ť─ç
My┼Ťlisz o zmianie ksi─Ögowego?

Zostaw sw├│j numer telefonu, a my znajdziemy ksi─Ögowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zach─Öcamy do komentowania naszych artyku┼é├│w. Wyra┼║ swoje zdanie i w┼é─ůcz si─Ö w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatk├│w i ksi─Ögowo┼Ťci) u┼╝ytkownik├│w ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon ÔÇô skontaktuj si─Ö z nami.

  Tw├│j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s─ů oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu. Dodaj─ůc komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imi─Ö i nazwisko, adres e-mail oraz tre┼Ť─ç komentarza. W systemie odnotowywany jest tak┼╝e adres IP, z wykorzystaniem kt├│rego doda┼ée┼Ť komentarz. Dane zostaj─ů zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane s─ů przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikaj─ůcej z dodania komentarza. Dane s─ů przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak r├│wnie┼╝ w celu obrony lub dochodzenia roszcze┼ä. Dane w bazie systemu WordPress s─ů w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczeg├│┼éach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz si─Ö ze strony polityki prywatno┼Ťci serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wsz─Ödzie

  Z ifirma.pl masz ksi─Ögowo┼Ť─ç w swoim telefonie. Wysy┼éaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jeste┼Ť. Aplikacj─Ö znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie