Blog ifirma.pl

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania w 2024 roku?

|
|
6 minut czytania
Nie wiesz jakie są formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej? W dzisiejszym artykule napiszemy kilka słów na temat każdej z nich.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Działalność gospodarcza zarejestrowana w CEIDG daje przywilej wyboru odpowiedniej dla profilu prowadzenia działalności formy opodatkowania przychodu/dochodu. Decyzja nigdy nie jest prosta, ale na szczęście co roku można ją zmienić i wybrać nową formę opodatkowania. W dzisiejszej publikacji opiszemy na przykładach, jak wygląda rozliczenie podatku w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek osobowych, takich jak: spółka cywilna, jawna czy partnerska mają do wyboru trzy formy opodatkowania:

 1. Zasady ogólne – skala podatkowa.
 2. Zasady ogólne – podatek liniowy.
 3. Zryczałtowany podatek dochodowy.

Wybór zależy od wielu czynników, które należy uwzględnić, poniżej zaprezentujemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze konkretnej formy opodatkowania.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zdecydować czy chce rozliczać koszty podatkowe czy nie. Wybierając rozliczenie kosztów ma do wyboru skalę podatkową i podatek liniowy. Wówczas musi obowiązkowo prowadzić PKPiR
Jeśli koszty w prowadzonej działalności gospodarczej nie są dominujące, to można rozważyć wybór ryczałtu. Tylko w tym przypadku należy pamiętać, że podatek jest płacony od kwoty osiągniętego przychodu a nie dochodu. W przypadku ryczałtu kluczową rolę będzie odgrywała wysokość stawki, która jest przyporządkowana do profilu naszej działalności
Dodatkowo sprawę komplikuje nowa formuła rozliczania składki zdrowotnej, która stanowi znaczące obciążenie. Przy kalkulacji bezwzględnie należy ją uwzględnić
Każdy przedsiębiorca powinien znać pojęcia:
 • przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodów,
 • dochodu,
 • straty

Podstawowe pojęcia w działalności gospodarczej

Zanim omówimy formy opodatkowania na przykładach warto przypomnieć, które pojęcia warto sobie przyswoić, żeby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy dostępnymi formami opodatkowania. Taki krótki słowniczek pojęć prezentujemy poniżej.

Przychód podatkowy
Przychodem w działalności gospodarczej są kwoty należne choćby nie zostały otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zapłata za transakcję nie wpływa na obowiązek wykazania przychodu
Koszty uzyskania przychodów
Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych pozwala na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów, które muszą spełniać pewne założenia:
 • muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie mogą się znajdować w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów,
 • muszą być celowe i uzasadnione,
 • muszą być poniesione przez przedsiębiorcę, a nie inny podmiot
Dochód
Jeśli kwota przychodu jest wyższa od kwoty kosztów uzyskania przychodów mówi się, że został osiągnięty dochód, czyli jest to nadwyżka przychodów nad kosztami
Strata
W przypadku straty mamy odwrotną sytuację, a więc to kwota kosztów uzyskania przychodów przewyższa kwotę przychodu. Strata może być rozliczana w ciągu 5 lat podatkowych od jej poniesienia, pod warunkiem, że w tych kolejnych latach przedsiębiorca uzyska wystarczający dochód/przychód, od którego może odjąć stratę

Skoro już znamy podstawowe pojęcia związane z wyborem formy opodatkowania zobaczmy na przykładach, jak się będą kształtowały obciążenia podatkowo-składkowe.

Wysokość składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania została omówiona w podlinkowanej publikacji.

Skala podatkowa

Wybór opodatkowania na skali podatkowej oznacza obowiązek rozliczania dochodu w dwóch progach podatkowych:

 • 12% podatku – dochód do 120.000 zł,
 • 32% podatku – dochód powyżej 120.000 zł.

Wybierając skalę podatkową przedsiębiorca skorzysta jeszcze z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł. Ma prawo również do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, co bardzo często determinuje wybór tej formy opodatkowania. Zobaczmy na prostym przykładzie, jak będą wyglądały obciążenia podatkowe i składkowe.

Przykład 1

Pan Michał wybrał opodatkowanie na skali podatkowej. Za 2023 rok osiągnął dochód w wysokości 110.000 zł. Zobaczmy ile zapłaci podatku i składki zdrowotnej.

Kwota dochodu
110.000 zł
Podatek według skali podatkowej
9.600 zł
110.000 zł x 12% = 13.200 zł – 3.600 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 9.600 zł
Składka zdrowotna
9.900 zł
110.000 zł x 9% = 9.900 zł
Suma podatek + składka zdrowotna
19.500 zł
Przykład 2

Pan Jakub osiągnął za 2023 rok dochód na skali podatkowej w wysokości 200.000 zł. Zobaczmy, ile w jego przypadku będzie do zapłaty podatku i składki zdrowotnej.

Kwota dochodu
200.000 zł
Podatek według skali podatkowej
36.400 zł
120.000 zł x 12% = 14.400 zł – 3.600 zł = 10.800 zł
80.000 zł x 32% = 25.600 zł
10.800 zł + 25.600 zł = 36.400 zł
Składka zdrowotna
18.000 zł
200.000 zł x 9% = 18.000 zł
Suma podatek + składka zdrowotna
54.400 zł
Przykład 3

W tym przykładzie pokażemy jeszcze, jaki podatek i składkę zdrowotną zapłaci pan Jakub w sytuacji, gdy rozliczy się wspólnie z żoną, która nie osiągnęła żadnych dochodów w trakcie roku podatkowego. Poniżej prezentujemy wyliczenie podatku i składki zdrowotnej do zapłaty.

Kwota dochodu
200.000 zł
Podatek według skali podatkowej
16.800 zł
200.000 zł : 2 = 100.000 zł x 12% = 12.000 zł – 3.600 zł = 8.400 zł x 2 = 16.800 zł
Składka zdrowotna
18.000 zł
200.000 zł x 9% = 18.000 zł
Suma podatek + składka zdrowotna
34.800 zł

Podatek liniowy

Wybierając podatek liniowy od całości dochodu zapłacimy podatek w wysokości 19%, nie ma tutaj progów podatkowych. natomiast składkę zdrowotną liczy się w wysokości 4,9% od kwoty dochodu. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości złożenia wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W założeniach do zadania przyjmiemy taką samą kwotę dochodu, co pozwoli na lepsze porównanie skali i podatku liniowego.

Przykład 4

Pan Jakub wybrał na 2023 rok opodatkowanie podatkiem liniowym. Zgodnie z wyliczeniami przy dochodzie 200.000 zł zapłaci podatek i składkę zdrowotną w kwotach zaprezentowanych poniżej.

Ryczałt 5,5%
Kwota dochodu
200.000 zł
Podatek liniowy 19%
36.138 zł
Na podatku liniowym dochód można pomniejszyć o kwotę limitu składki zdrowotnej, który na 2024 rok wynosi 11.600 zł. Przy dochodzie 200.000 zł składka zdrowotna wynosi 9.800 zł, a więc o całą kwotę można pomniejszyć dochód do opodatkowania:
200.000 zł – 9.800 zł = 190.200 x 19% = 36.138 zł
Składka zdrowotna
9.800 zł
200.000 zł x 4.9% = 9.800 zł
Suma podatek + składka zdrowotna
45.938 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy

Na ryczałcie przedsiębiorca nie odliczy kosztów uzyskania przychodów, a podatek zapłaci od kwoty osiągniętego przychodu. Jeśli nasz wybór padnie jednak na ryczałt, to kluczowe będzie ustalenie właściwej stawki ryczałtu. Trudno opisać wysokość podatku przy wszystkich stawkach.

Przykład 5

Pani Lucyna w 2023 roku osiągnęła przychód na ryczałcie w wysokości 200.000 zł. Przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług budowlanych. Zgodnie z ustawą takie usługi są opodatkowane stawką ryczałtu 5,5%. Poniżej prezentujemy, jaki podatek i składkę zdrowotną pani Lucyna będzie miała do uregulowania za cały 2023 rok. Przychód pomniejszymy o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Kwota przychodu
200.000 zł
Składka zdrowotna
7.523,16 zł
626,93 zł x 12 m-cy = 7.523,16 zł
Ryczałt 5,5%
10.793 zł
7.523,16 zł x 50% = 3.761,58 zł – do odliczenia od przychodu
200.000 zł – 3.761,58 zł = 196.238 zł x 5,5% = 10.793 zł
Suma podatek + składka zdrowotna
18.316,16 zł

W kolejnym przykładzie opiszemy ile podatku i składki zdrowotnej zapłaci przedsiębiorca, który świadczy usługi według stawki 8,5%.

Przykład 6

Pan Michał w 2023 roku opłacał ryczałt według stawki 8,5%, a jego przychody za cały rok wyniosły 400.000 zł. Zobaczmy ile zapłacił podatku i składki zdrowotnej. W przypadku ryczałtu ma prawo do pomniejszenia przychodu o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Kwota przychodu
400.000 zł
Składka zdrowotna
13.541,76 zł
1.128,48 zł x 12 m-cy = 13.541,76 zł
Ryczałt 8,5%
33.424 zł
13.541,76 zł x 50% = 6.770,88 zł – do odliczenia od przychodu
400.000 zł – 6.770,88 zł = 393.229 zł x 8,5% = 33.424 zł
Suma podatek + składka zdrowotna
46.965,76 zł

W podlinkowanej publikacji można przeczytać, jakie są do wyboru stawki ryczałtu w zależności od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania – podsumowanie

Wbrew pozorom wybór formy opodatkowania nie jest łatwy. W dzisiejszej publikacji omówiliśmy ogólne założenia do każdej z trzech dostępnych form opodatkowania. Począwszy od 2022 roku obciążenia podatkowe dodatkowo znacząco wzrosły z uwagi na inne zasady naliczania składki zdrowotnej, co pokazano na przykładach. Każdy przedsiębiorca musi sam zdecydować, która forma opodatkowania będzie dla niego optymalna. Jeśli ma wysokie koszty, to właściwa wydaje się skala podatkowa lub podatek liniowy przy wyższych dochodach. Jeśli koszty nie są aż tak znacząco, to warto przyjrzeć się, czy nie lepiej wybrać opodatkowanie ryczałtem. Na 2025 rok projektowana jest kolejna zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej, a to może rzutować na wybór formy opodatkowania, dlatego warto to odpowiednio wcześnie przeanalizować.

stan prawny na dzień: 25-04-2024

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie