NIP z prefiksem PL – kiedy go używać?

Każdemu przedsiębiorcy zakładającemu firmę nadawany jest NIP – dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej. Jeśli do ciągu cyfr dodamy prefiks „PL”, krajowy NIP stanie się jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej VAT-UE. Kiedy należy stosować NIP z prefiksem PL?

Prefiks PL – dokumenty

NIP z prefiksem PL powinien być stosowany na:

  • Fakturach dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • Informacjach podsumowujących transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • Innych dokumentach tworzonych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (np. umowach, listach przewozowych etc.)

W praktyce gospodarczej NIP z prefiksem PL można spotkać także na fakturach krajowych. Nie jest to błąd – podatnik ma możliwość stosowania „PL” w dokumentacji krajowej, a także zagranicznej spoza terytorium Unii Europejskiej, chociaż nie jest to obowiązkowe.

NIP z prefiksem PL – kto może go używać?

NIP przedsiębiorcy jest mu nadawany automatycznie, podczas rejestrowania działalności gospodarczej. Jednakże taki NIP nie stanowi jeszcze numeru identyfikującego w Unii Europejskiej – aby móc używać prefiksu „PL”, konieczne jest osobna rejestracja.

Do VAT-UE powinni zarejestrować się zarówno podatnicy VAT czynni, jak i (z pewnymi wyjątkami) zwolnieni z VAT, jeśli planują przeprowadzać transakcje wewnątrzwspólnotowe. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza VAT-R, składanego do właściwego urzędu skarbowego.

Wykreślenie z VAT-UE a prefiks PL

NIP raz nadany jest już na stałe przypisany do danego przedsiębiorcy. W przypadku NIP-u z prefiksem kraju należy jednak uważać, ponieważ podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT-UE.

Jeśli przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT unijnych, traci prawo do korzystania z prefiksu „PL”. Aby ponownie móc stosować numer z przedrostkiem, konieczna będzie kolejna rejestracja do VAT-UE.

Status podatnika VAT-UE można sprawdzić w każdej chwili – Komisja Europejska udostępnia w tym celu specjalny formularz (VIES).Sprawdzić można zarówno swój status, jak i status dowolnego kontrahenta z kraju lub zagranicy.

Czy wiesz, że informacje wewnątrzwspólnotowe mogą być składane wcześniej, niż deklaracje VAT? Sprawdź terminy!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI