Blog ifirma.pl

Obowiązki informacyjne i ewidencyjne pracodawcy

|
|
2 minut czytania
Zatrudniasz pracownika pełnoletniego lub młodocianego (do ukończenia 18 lat)? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakiego rodzaju ewidencje związane z zatrudnieniem tych osób musisz prowadzić.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Każdy pracodawca ma obowiązek składać różnego rodzaju deklaracje i prowadzić ewidencje związane z zatrudnionymi pracownikami. Główne powinności dotyczą składania informacji o zaliczkach na podatek dochodowy i prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów Kodeksu pracy (dalej: kp). Przeczytaj artykuł i dowiedz się szczegółów.

Obowiązek składania deklaracji PIT-4R i PIT-11

Jak mówi art. 8 ordynacji podatkowej, płatnikiem podatku jest osoba fizyczna lub prawna zobowiązana przepisami podatkowymi do wyliczenia, pobrania i przekazania podatku do urzędu skarbowego. Oznacza to, że płatnikiem podatku od wynagrodzenia pracownika jest pracodawca. Ma on obowiązek obliczyć, pobrać i przelać zaliczkę na PIT do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jednocześnie pracodawca nie wykazuje zaliczek w okresowych deklaracjach podatkowych. Zaliczki pobrane na podatek należy wykazać w deklaracji rocznej – PIT-4R składanej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. PIT-4R przesyła się wyłącznie do US.

Inny rodzaj dokumentu, który należy przekazać to PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł, dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

PIT-11 pracodawca przekazuje po jednym egzemplarzu:

 • do urzędu skarbowego do końca stycznia w kolejnym roku podatkowym (PIT-11 do US należy wysłać elektronicznie),
 • pracownikowi do końca lutego w kolejnym roku podatkowym (PIT-11 dla pracownika można przekazać w dowolnej formie).

Zarówno PIT-4R jak i PIT-11 pracodawca przekazuje do urzędu skarbowego (lub urzędów). PIT-4 należy przesłać do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania pracodawcy – osoby fizycznej albo siedziby, a w przypadku gdy pracodawcy nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

Natomiast PIT-11 przekazuje się do US właściwego według miejsca zamieszkania pracownika (podatnika), a gdy pracownik mieszka poza granicami Polski – do urzędu właściwego do spraw opodatkowania osób zagranicznych. Lista urzędów znajduje się w § 5. ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Zapoznasz się z nim tutaj.

Jeżeli zakończysz działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, deklaracje PIT-4R i PIT-11 musisz przekazać do dnia zaprzestania prowadzenia działalności – art. 38 ust. 1b i art. 42g ust. 2 ustawy o PIT.

Przykład 1

Marta prowadziła działalność od 1 stycznia 2024 r. do 19 lutego 2024 r. W tym czasie zatrudniała pracownika, za którego (jako płatnik) odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy PIT. Obowiązkiem Marty było złożenie przekazanie PIT-4R (do urzędu skarbowego pracodawcy) i PIT-11 (do urzędu skarbowego i pracownikowi) za 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z art. 149 § 1 kp pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń oraz udostępnić tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o:

 • godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy i liczbie przepracowanych godzin,
 • liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych i w porze nocnej,
 • dniach wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności,
 • godzinach rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, liczbie godzin na dyżurze ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • czasie pracy pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego przy pracach wzbronionych młodocianym (wykaz prac bezwzględnie wzbronionym młodocianym i tych, które są dopuszczalne w celu odbycia przygotowania młodocianego do pracy zawodowej, znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac).

Wyjątkowo nie ewidencjonuje się godzin pracy pracowników:

 • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • zarządzających przedsiębiorstwem w imieniu pracodawcy,
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Przytoczony przepis dotyczy wyłącznie braku ewidencjonowania godzin pracy, a nie ewidencji czasu pracy w ogólnym znaczeniu. Oznacza to, że należy ewidencjonować wszystkie pozostałe informacje poza godzinami pracy.

Przykład 2

Paweł zatrudnia pracownika w zadaniowym systemie pracy. Ma obowiązek ewidencjonować jego nieobecności usprawiedliwione (urlopy, L4 itd.) i nieusprawiedliwione oraz inne zdarzenia stanowiące elementy obowiązkowe ewidencji czasu pracy.

Za brak ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Uwaga – ewidencja czasu pracy to nie jest to samo co lista obecności. To od pracodawcy (regulaminu w firmie) zależy, w jaki sposób pracownicy będą potwierdzali swoją obecność w firmie – niekoniecznie musi odbywać się to za pomocą listy.

Ewidencja czasu pracy jest zatem obowiązkowa w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników, a lista obecności – tylko w tych, w których wynika to z wewnętrznych postanowień.

Ewidencja pracowników młodocianych

Kolejny rodzaj ewidencji, którą kp. nakazuje prowadzić pracodawcy, to ewidencja pracowników młodocianych. Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18.

Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia młodocianego. Nie mają znaczenia:

 • liczba zatrudnionych młodocianych (ewidencję trzeba prowadzić nawet przy jednym pracowniku),
 • rodzaj wykonywanej pracy (“zwykła” czy odbywana w celu przygotowania zawodowego),
 • okres zatrudnienia.

Przepisy nie przewidują wzoru ewidencji pracowników młodocianych.

Obowiązkowe deklaracje i ewidencje składane przez pracodawcę

Comiesięcznym obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie, pobieranie i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy pracownika. Deklaracji o pobranych zaliczkach nie trzeba jednak składać co miesiąc – robi się to jeden raz po zakończeniu roku podatkowego.
Jednocześnie pracodawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia ewidencji czasu pracy wszystkich zatrudnionych, a w przypadku zatrudniania co najmniej jednej osoby młodocianej – dodatkowo do prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych.

Autor ifirma.pl

Justyna Czerwińska

Od kilku lat związana z topowymi redakcjami biznesowymi. Pisze o księgowości, finansach i sprawach marketingowych - czyli o tematach, które interesują każdego przedsiębiorcę.

Z przyjemnością czyta ustawy, kodeksy, rozporządzenia, regulaminy i inne oficjalne dokumenty, które rozkłada na czynniki pierwsze. Pomagają jej w tym umiejętności analityczne i syntetyczne. Wierzy w moc twardych danych i w artykułach chętnie wykorzystuje wyniki badań, raporty i statystyki. Sama prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego z doświadczenia zna i rozumie problemy drobnych przedsiębiorców. Artykułami dotyczącymi spraw księgowych stara się je rozwiązywać. Stawia przy tym na prosty, zrozumiały dla każdego język, logiczną strukturę i przykłady z życia wzięte.

Pracę nad każdym artykułem zaczyna od zakwestionowania swojej wiedzy i sprawdzenia jej w źródłach. Prywatnie lubi zagadki logiczne i grę w Sudoku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie