Obuwie i odzież ochronna w miejscu pracy

Obuwie i odzież ochronna w miejscu pracy

Zastanawiasz się, czy masz obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze w miejscu pracy? W dzisiejszym artykule uzyskasz informacje na ten temat.

Zatrudnianie pracowników nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które wynikają z obowiązujących przepisów. Jednym z takich obowiązków jest dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy i tutaj przedsiębiorca powinien wiedzieć czy musi pracownikowi dostarczyć obuwie i odzież ochronną w miejscu pracy. W dzisiejszej publikacji opiszemy kiedy to staje się obowiązkiem pracodawcy.

Przygotowanie miejsca pracy

Każdy pracodawca jeśli podejmie decyzję o zatrudnieniu pracownika dokładnie wie, na jakim stanowisku będzie pracował i jak to stanowisko powinno być przygotowane, żeby można było w sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki. Miejsce, w którym przebywają pracownicy musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W zależności od tego jaki jest to profil prowadzonej działalności wymagania stawiane pracodawcy będą różne. Inne warunki będą na stanowiskach biurowych, inne na stanowiskach produkcyjnych, a jeszcze inne, gdy praca odbywa się w warunkach szkodliwych czy szczególnie niebezpiecznych dla pracownika. Wiele cennych informacji na temat przygotowania miejsca pracy znajdziemy w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przepisie pojawia się szereg definicji a niektóre z nich opiszemy na potrzeby naszych dzisiejszych rozważań.

 Miejsce pracy
Jest to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego ma dostęp pracownik
 Stanowisko pracy
Jest to przestrzeń, w której wykonywana jest praca, wyposażona w środki i przedmioty pracy  
 Środowisko pracy
Są to warunki, w których odbywa się proces pracy, chodzi o czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne  
 

Opisane definicje będą pomocne przy dalszych rozważaniach.

Jakie środki ochrony są stosowane w środowisku pracy?

W kontekście omawianej tematyki skupimy się na środkach ochrony indywidualnej, ale przybliżymy również dla porównania definicję środków ochrony zbiorowej. Zobaczmy więc, co należy rozumieć pod tymi pojęciami w oparciu o przepisy.

  Środki ochrony zbiorowej
Pod pojęciem środków ochrony zbiorowej kryją się środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi, w tym także pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Przykładowo mogą to być wydzielone pomieszczenia, zastosowanie barier ochronnych, instalacja wentylacji.  
  Środki ochrony indywidualnej
Odnoszą się do konkretnego pracownika lub grupy pracowników i mają na celu ich ochronę przed wpływem niebezpiecznych i szkodliwych warunków w środowisku pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny w szczególności:
  • uwzględniać warunki w miejscu pracy,
  • być odpowiednie do występującego zagrożenia,
  • uwzględniać stan zdrowia pracownika
 
  Jednym ze środków ochrony osobistej jest odzież i obuwie robocze  
 

Obuwie i odzież ochronna w miejscu pracy

Pracodawca ma obowiązek zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP natomiast pracownik jest zobowiązany przestrzegać tych przepisów. Jeżeli chodzi o regulacje BHP, to pracownik musi w szczególności używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie nieodpłatnie obuwia i odzieży roboczej jeżeli:

  • specyfika warunków pracy tego wymaga,
  • korzystanie z odzieży własnej spowodowałoby jej zniszczenie lub znaczne zabrudzenie,
  • jednak pracownik i pracodawca wyrażą obopólną zgodę na używanie odzieży prywatnej przez pracownika, to na określonych stanowiskach pracy jest to dopuszczalne. W takich przypadkach pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży i obuwia,

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będzie możliwe korzystanie z własnej odzieży. Obuwie i odzież prywatna nie może być wykorzystywana jeżeli w środowisku pracy dochodzi do skażenia:

  • środkami chemicznymi,
  • promieniotwórczymi,
  • materiałami biologicznie zakaźnymi.

Praca polegająca na obsłudze maszyn i urządzeń technicznych również wymaga zapewnienia obuwia i odzieży ochronnej przez pracodawcę.

  Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez obuwia i odzieży ochronnej jeśli jest wymagana na danym stanowisku pracy  
  Obowiązkiem pracodawcy jest pranie, naprawa, odkażanie wykorzystywanej odzieży. Jeśli przepisy tego nie zabraniają czynności te mogą być wykonywane przez pracowników a pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.  
  Obuwie i odzież ochronna skażona środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi nie może być prana i odkażana przez pracownika  

Co jeśli pracownik nie może nosić obuwia i odzieży ochronnej?

Może się tak zdarzyć, że pracownik z przyczyn zdrowotnych nie może nosić obuwia czy odzieży ochronnej dostarczonej przez pracodawcę. Pracownik może być uczulony na jakiś składnik, z którego wykonane jest obuwie czy odzież, w której ma chodzić lub występują u niego inne dolegliwości, takie jak przykładowo haluksy czy ostrogi piętowe. Rodzi się pytanie, jak powinien w takiej sytuacji postąpić pracodawca? Jeżeli na danym stanowisku pracy dopuszczalne jest chodzenie w odzieży własnej, to pracodawca może zezwolić pracownikowi na skorzystanie z tej opcji i wypłacać mu ekwiwalent. Co jednak jeśli charakter wykonywanej pracy wymaga specjalistycznej odzieży ochronnej? W takim przypadku sprawy się komplikują. Po pierwsze pracownik powinien przejść badanie lekarskie, które potwierdziłoby, że posiada dolegliwości, które uniemożliwiają pracę w przydzielonej odzieży i obuwiu, badanie powinno być przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po drugie jeśli wystąpią przeciwwskazania do pracy w przydzielonej odzieży ochronnej pracodawca w miarę możliwości powinien przenieść pracownika na inne stanowisko pracy. Jeśli nie będzie to możliwe, to może dojść do zwolnienia pracownika. Jedno jest pewne pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy w obuwiu i odzieży ochronnej, które nie spełniają wymogów BHP. Takie postępowanie naraża pracownika na utratę zdrowia i chorobę, natomiast pracodawca może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Obuwie i odzież ochronna – podsumowanie

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa pracy i przepisów BHP. Na określonych stanowiskach pracy wymagane jest posiadanie obuwia i odzieży ochronnej. Jeśli środowisko pracy na to pozwala, pracownik za zgodą pracodawcy może korzystać z własnej odzieży i obuwia a w zamian za to ma wypłacany ekwiwalent. Jednak praca w warunkach szczególnie uciążliwych, gdzie pracownicy są narażeni na szkodliwe działania środków chemicznych, promieniotwórczych czy zakaźnych wymagana jest specjalna odzież i obuwie, której nie można zastąpić własną. Taka odzież musi spełniać określone w przepisach normy, działania przedsiębiorcy w tym obszarze nie mogą być przypadkowe i dowolne. Zapewnienie właściwej odzieży czy obuwia chroni życie i zdrowie pracowników. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może zostać ukarany przez PIP. Informacje na temat przydziału obuwia i odzieży ochronnej powinny się znaleźć w regulaminie pracy lub innym dokumencie wewnętrznym w firmie. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP grożą sankcje zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Jeżeli chodzi o kary dla pracowników, to pracodawca może skorzystać z instytucji nałożenia kary porządkowej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość