Blog ifirma.pl

Obuwie i odzież ochronna w miejscu pracy

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się, czy masz obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze w miejscu pracy? W dzisiejszym artykule uzyskasz informacje na ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zatrudnianie pracowników nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które wynikają z obowiązujących przepisów. Jednym z takich obowiązków jest dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy i tutaj przedsiębiorca powinien wiedzieć czy musi pracownikowi dostarczyć obuwie i odzież ochronną w miejscu pracy. W dzisiejszej publikacji opiszemy kiedy to staje się obowiązkiem pracodawcy.

Przygotowanie miejsca pracy

Każdy pracodawca jeśli podejmie decyzję o zatrudnieniu pracownika dokładnie wie, na jakim stanowisku będzie pracował i jak to stanowisko powinno być przygotowane, żeby można było w sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki. Miejsce, w którym przebywają pracownicy musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W zależności od tego jaki jest to profil prowadzonej działalności wymagania stawiane pracodawcy będą różne. Inne warunki będą na stanowiskach biurowych, inne na stanowiskach produkcyjnych, a jeszcze inne, gdy praca odbywa się w warunkach szkodliwych czy szczególnie niebezpiecznych dla pracownika. Wiele cennych informacji na temat przygotowania miejsca pracy znajdziemy w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przepisie pojawia się szereg definicji a niektóre z nich opiszemy na potrzeby naszych dzisiejszych rozważań.

 Miejsce pracy
Jest to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego ma dostęp pracownik
 Stanowisko pracy
Jest to przestrzeń, w której wykonywana jest praca, wyposażona w środki i przedmioty pracy  
 Środowisko pracy
Są to warunki, w których odbywa się proces pracy, chodzi o czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne  
 

Opisane definicje będą pomocne przy dalszych rozważaniach.

Jakie środki ochrony są stosowane w środowisku pracy?

W kontekście omawianej tematyki skupimy się na środkach ochrony indywidualnej, ale przybliżymy również dla porównania definicję środków ochrony zbiorowej. Zobaczmy więc, co należy rozumieć pod tymi pojęciami w oparciu o przepisy.

  Środki ochrony zbiorowej
Pod pojęciem środków ochrony zbiorowej kryją się środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi, w tym także pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Przykładowo mogą to być wydzielone pomieszczenia, zastosowanie barier ochronnych, instalacja wentylacji.  
  Środki ochrony indywidualnej
Odnoszą się do konkretnego pracownika lub grupy pracowników i mają na celu ich ochronę przed wpływem niebezpiecznych i szkodliwych warunków w środowisku pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny w szczególności:
 • uwzględniać warunki w miejscu pracy,
 • być odpowiednie do występującego zagrożenia,
 • uwzględniać stan zdrowia pracownika
 
  Jednym ze środków ochrony osobistej jest odzież i obuwie robocze  
 

Obuwie i odzież ochronna w miejscu pracy

Pracodawca ma obowiązek zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP natomiast pracownik jest zobowiązany przestrzegać tych przepisów. Jeżeli chodzi o regulacje BHP, to pracownik musi w szczególności używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie nieodpłatnie obuwia i odzieży roboczej jeżeli:

 • specyfika warunków pracy tego wymaga,
 • korzystanie z odzieży własnej spowodowałoby jej zniszczenie lub znaczne zabrudzenie,
 • jednak pracownik i pracodawca wyrażą obopólną zgodę na używanie odzieży prywatnej przez pracownika, to na określonych stanowiskach pracy jest to dopuszczalne. W takich przypadkach pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży i obuwia,

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będzie możliwe korzystanie z własnej odzieży. Obuwie i odzież prywatna nie może być wykorzystywana jeżeli w środowisku pracy dochodzi do skażenia:

 • środkami chemicznymi,
 • promieniotwórczymi,
 • materiałami biologicznie zakaźnymi.

Praca polegająca na obsłudze maszyn i urządzeń technicznych również wymaga zapewnienia obuwia i odzieży ochronnej przez pracodawcę.

  Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez obuwia i odzieży ochronnej jeśli jest wymagana na danym stanowisku pracy  
  Obowiązkiem pracodawcy jest pranie, naprawa, odkażanie wykorzystywanej odzieży. Jeśli przepisy tego nie zabraniają czynności te mogą być wykonywane przez pracowników a pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.  
  Obuwie i odzież ochronna skażona środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi nie może być prana i odkażana przez pracownika  

Co jeśli pracownik nie może nosić obuwia i odzieży ochronnej?

Może się tak zdarzyć, że pracownik z przyczyn zdrowotnych nie może nosić obuwia czy odzieży ochronnej dostarczonej przez pracodawcę. Pracownik może być uczulony na jakiś składnik, z którego wykonane jest obuwie czy odzież, w której ma chodzić lub występują u niego inne dolegliwości, takie jak przykładowo haluksy czy ostrogi piętowe. Rodzi się pytanie, jak powinien w takiej sytuacji postąpić pracodawca? Jeżeli na danym stanowisku pracy dopuszczalne jest chodzenie w odzieży własnej, to pracodawca może zezwolić pracownikowi na skorzystanie z tej opcji i wypłacać mu ekwiwalent. Co jednak jeśli charakter wykonywanej pracy wymaga specjalistycznej odzieży ochronnej? W takim przypadku sprawy się komplikują. Po pierwsze pracownik powinien przejść badanie lekarskie, które potwierdziłoby, że posiada dolegliwości, które uniemożliwiają pracę w przydzielonej odzieży i obuwiu, badanie powinno być przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po drugie jeśli wystąpią przeciwwskazania do pracy w przydzielonej odzieży ochronnej pracodawca w miarę możliwości powinien przenieść pracownika na inne stanowisko pracy. Jeśli nie będzie to możliwe, to może dojść do zwolnienia pracownika. Jedno jest pewne pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy w obuwiu i odzieży ochronnej, które nie spełniają wymogów BHP. Takie postępowanie naraża pracownika na utratę zdrowia i chorobę, natomiast pracodawca może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Obuwie i odzież ochronna – podsumowanie

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa pracy i przepisów BHP. Na określonych stanowiskach pracy wymagane jest posiadanie obuwia i odzieży ochronnej. Jeśli środowisko pracy na to pozwala, pracownik za zgodą pracodawcy może korzystać z własnej odzieży i obuwia a w zamian za to ma wypłacany ekwiwalent. Jednak praca w warunkach szczególnie uciążliwych, gdzie pracownicy są narażeni na szkodliwe działania środków chemicznych, promieniotwórczych czy zakaźnych wymagana jest specjalna odzież i obuwie, której nie można zastąpić własną. Taka odzież musi spełniać określone w przepisach normy, działania przedsiębiorcy w tym obszarze nie mogą być przypadkowe i dowolne. Zapewnienie właściwej odzieży czy obuwia chroni życie i zdrowie pracowników. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może zostać ukarany przez PIP. Informacje na temat przydziału obuwia i odzieży ochronnej powinny się znaleźć w regulaminie pracy lub innym dokumencie wewnętrznym w firmie. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP grożą sankcje zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Jeżeli chodzi o kary dla pracowników, to pracodawca może skorzystać z instytucji nałożenia kary porządkowej.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie