Otrzymana zaliczka a rozliczenie podatkowe

Otrzymując zaliczkę przedsiębiorca powinien pamiętać o wystawieniu faktury zaliczkowej i właściwym opodatkowaniu wpływu.

Zaliczka a podatek dochodowy

Zasadniczo przychód rozpoznajemy, gdy dojdzie do:

  • wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego albo wykonania usługi
  • wystawienia faktury lub
  • uregulowania należności,

w zależności od tego, co zdarzyło się pierwsze.

Jednak w przypadku uregulowania należności wystąpi istotny wyjątek – jeśli otrzymamy zaliczkę na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, nie mamy do czynienia z przychodem – a tym samym nie odprowadzamy jeszcze podatku dochodowego. Dopiero w momencie, gdy dostarczymy towar lub wykonamy usługę, której dotyczyła zaliczka, wykażemy przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Uwaga!

Przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej mogą stosować wyjątek – traktować jako przychód zaliczki płacone przez osoby fizyczne. Ułatwia to ewidencję i wyklucza konieczność korygowania paragonów. Warunkiem jest zgłoszenie takiego wyboru do właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  • do 20 stycznia nowego roku – jeśli korzystamy już z kasy, lub
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęliśmy ewidencję za pomocą kasy – dla nowych użytkowników kas.

Zaliczka a VAT

Czynni podatnicy VAT otrzymując zaliczkę powinni pamiętać, że generalnie jest ona rozliczana inaczej niż w przypadku PIT. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, jeśli przedsiębiorca otrzyma zaliczkę przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, to już w tym momencie powstanie u niego obowiązek podatkowy w VAT.

Przykład.

Przedsiębiorca otrzymał zamówienie na towar o wartości 300 zł netto. W maju otrzymał zaliczkę na całe zamówienie, w kwocie 369 zł brutto. Towar dostarczył kontrahentowi w czerwcu – zatem:

  • VAT należny, 69 zł – rozliczony i opłacony w deklaracji za maj (faktura zaliczkowa)
  • Przychód, 300 zł – zaksięgowany i rozliczony w PIT w czerwcu
Uwaga!

Zgodnie z opinią organów skarbowych, wpływ może być potraktowany jako zaliczka wyłącznie w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie określić przynajmniej rodzaj transakcji i właściwą stawkę VAT. Zasadniczo jeśli zapłata nie dotyczy konkretnego zamówienia, nie powinno się traktować jej jako zaliczki i rozliczać na jej podstawie podatku VAT. Z powodu braku szczegółowych regulacji prawnych w tym zakresie warto każdy wątpliwy przypadek skonsultować z Krajową Informacją Skarbową albo urzędem skarbowym.

Podczas rozliczania wpływu istotne jest, że nie każda wpłata dokonana przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi będzie stanowiła zaliczkę – zasady takiego rozróżnienia zostały wyjaśnione w artykule.

Czy wiesz, jak księgować faktury zaliczkowe i końcowe, gdy to ty jesteś nabywcą? Sprawdź instrukcję!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK