Otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie PIT i VAT.

otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Otrzymałeś zorganizowaną część przedsiębiorstwa i nie wiesz jak prawidłowo wykazać te składniki w działalności gospodarczej? Odpowiedzi na twoje wątpliwości znajdziesz w tym artykule.

Bardzo często zdarza się tak, szczególnie w kręgu najbliższej rodziny, że rodzice przekazują firmy dzieciom. Również takie przekazanie dokonywane jest pomiędzy małżonkami. W tym momencie należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy dochodzi do przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) czy jedynie dotyczy to składników majątku firmy? Właściwa kwalifikacja czynności ma swoje przełożenie na rozliczenia podatkowe na gruncie PIT i VAT. W tym artykule odniesiemy się do sytuacji otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Co to jest zorganizowana część przedsiębiorstwa?

Pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, które mogą być wykorzystane do realizacji określonych zadań gospodarczych i jednocześnie będą stanowić odrębne przedsiębiorstwo realizujące te zadania w sposób niezależny po przekazaniu. Tak definiuje to zagadnienie ustawa o PIT. Aby uznać, że doszło do przekazania ZCP powinna być możliwość kontynuacji działalności gospodarczej przy wykorzystaniu otrzymanych składników. Jedyną zmianą będzie zmiana właściciela firmy.

Otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a przychód

Omawiamy sytuację, gdy dochodzi do nieodpłatnego przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

Dopiero sprzedaż towarów i materiałów handlowych, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wygeneruje taki przychód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a koszty uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera odrębnych uregulowań odnośnie ujmowania otrzymanych w ramach ZCP towarów handlowych. W związku z tym należy zakładać, że te towary nie mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ koszty nie zostały poniesione przez obecnego ich właściciela. Nie ma też odniesienia w przepisach czy takie towary powinny się znaleźć w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego? Problematyka ta nie jest do końca uregulowana. Można się spotkać ze stanowiskiem, że towary powinny się znaleźć w remanencie w wartości zakupu albo w wartościach zerowych. Można również spotkać stanowisko, że takie towary nie powinny się w ogóle znaleźć w remanencie na koniec roku. Mając powyższe na uwadze najrozsądniejszym wyjściem byłoby skierowanie zapytania o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby uniknąć polemiki z organami podatkowymi. Pamiętajmy, że wartość remanentu na koniec roku ma wpływ na wysokość dochodu w zeznaniu rocznym.

Nieco inaczej wygląda sytuacja odnośnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Można je amortyzować z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli były amortyzowane wcześniej istnieje możliwość kontynuowania amortyzacji (art. 22h ust. 3 ustawy PIT) według metody amortyzacji stosowanej przed przekazaniem ZCP. W ewidencji środków trwałych należy podać wartość początkową środka trwałego według kwot ustalonych pierwotnie przez darczyńcę. Trzeba również wskazać kwotę dotychczas dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.

Otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT

Odnosząc się do przepisów ustawy o VAT to zgodnie z tym co zostało zapisane w art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pod pojęciem “zbycia” należy rozumieć sprzedaż czy też darowiznę. W związku z powyższym otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

Korekta podatku VAT naliczonego

Jeżeli w przypadku otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa wystąpią okoliczności wskazane w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT dotyczące korekty podatku VAT naliczonego należy pamiętać, że:

“W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1–8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – definicja i rozliczenia podatkowe – przeczytaj.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość