Oznaczenia MR_T i MR_UZ kiedy należy stosować?

MR_T i MR_UZ

Dokonujesz dostawy towarów lub usług na zasadzie marży? Sprawdź jak wykazywać takie czynności w VAT.

Usługi turystyki i dostawa towarów używanych zostały opodatkowane na zasadach szczególnych na gruncie podatku VAT. W przepisach został im poświęcony Rozdział 3 i 4 w Dziale 12 ustawy o podatku VAT. Rozliczanie na zasadach marży znacznie różni się od rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. W pliku JPK_V7 takie usługi będą również oznaczane specjalnymi symbolami literowymi. W tym artykule odniesiemy się do tego tematu.

Oznaczenie MR_T i MR_UZ kto musi stosować?

W rozporządzeniu w sprawie zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencjach VAT na potrzeby rozliczania marży usług turystyki i towarów używanych wprowadzono oznaczenia:

 1. MR_T – w zakresie świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.
 2. MR_UZ – w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
Faktury VAT wystawiane w przypadku dostawy towarów lub usług objętych procedurami szczególnymi muszą być odpowiednio oznaczone:
 • usługi biur podróży – „procedura marży dla biur podróży”,
 • dostawy towarów używanych – „procedura marży – towary używane”,
 • dostawy dzieł sztuki – „procedura marży – dzieła sztuki”,
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Specyfikacja towarów w procedurze marży art. 120 ustawy

1. Dzieła sztuki:

 • obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),
 • oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00),
 • oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem, że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00),
 • gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem, że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
 • fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

2. Przedmioty kolekcjonerskie:

 • znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),
 • kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7.

3. Antyki:

Przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00).

4. Towary używane:

Ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

Każdorazowe, gdy pojawiają się oznaczenia kodowe CN należy się z nimi zapoznać.
Opodatkowanie dostaw w VAT w procedurze marży zostało opisane w sposób szczegółowy tutaj.

Pytania dotyczące oznaczania MR_T i MR_UZ

Procedura marży w VAT najczęściej jest postrzegana jako przywilej przynależny dla określonej grupy przedsiębiorców stąd konieczność bieżącego raportowania takich transakcji w JPK_V7. W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów przedstawiony został sposób prezentacji w ewidencjach VAT podatku należnego i naliczonego opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy. Przedsiębiorcy, których dotyczą omawiane oznaczenia powinni zapoznać się z tymi materiałami.

Oczywiście również w tym przypadku przedsiębiorcy już w początkowej fazie mają pytania i wątpliwości. Na stronie Ministerstwa Finansów z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi JPK_V7 pojawiło się jedno z nich:

W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

W odpowiedzi MF napisało:
Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:

 • w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna – zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednich stawek VAT – wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,
 • w części ewidencji dotyczącej zakupu – wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
 • w części deklaracji – wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł.

Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64. We wspomnianej powyżej broszurze MF został zaprezentowany graficznie sposób ewidencjonowania opisany powyżej.

Sprawdź czy musisz stosować kod 13.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość