Oznaczenia MR_T i MR_UZ kiedy należy stosować?

MR_T i MR_UZ

Dokonujesz dostawy towarów lub usług na zasadzie marży? Sprawdź jak wykazywać takie czynności w VAT.

Usługi turystyki i dostawa towarów używanych zostały opodatkowane na zasadach szczególnych na gruncie podatku VAT. W przepisach został im poświęcony Rozdział 3 i 4 w Dziale 12 ustawy o podatku VAT. Rozliczanie na zasadach marży znacznie różni się od rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. W pliku JPK_V7 takie usługi będą również oznaczane specjalnymi symbolami literowymi. W tym artykule odniesiemy się do tego tematu.

Oznaczenie MR_T i MR_UZ kto musi stosować?

W rozporządzeniu w sprawie zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencjach VAT na potrzeby rozliczania marży usług turystyki i towarów używanych wprowadzono oznaczenia:

 1. MR_T – w zakresie świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.
 2. MR_UZ – w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
Faktury VAT wystawiane w przypadku dostawy towarów lub usług objętych procedurami szczególnymi muszą być odpowiednio oznaczone:
 • usługi biur podróży – „procedura marży dla biur podróży”,
 • dostawy towarów używanych – „procedura marży – towary używane”,
 • dostawy dzieł sztuki – „procedura marży – dzieła sztuki”,
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Specyfikacja towarów w procedurze marży art. 120 ustawy

1. Dzieła sztuki:

 • obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),
 • oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00),
 • oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem, że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00),
 • gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem, że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
 • fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

2. Przedmioty kolekcjonerskie:

 • znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),
 • kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7.

3. Antyki:

Przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00).

4. Towary używane:

Ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

Każdorazowe, gdy pojawiają się oznaczenia kodowe CN należy się z nimi zapoznać.
Opodatkowanie dostaw w VAT w procedurze marży zostało opisane w sposób szczegółowy tutaj.

Pytania dotyczące oznaczania MR_T i MR_UZ

Procedura marży w VAT najczęściej jest postrzegana jako przywilej przynależny dla określonej grupy przedsiębiorców stąd konieczność bieżącego raportowania takich transakcji w JPK_V7. W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów przedstawiony został sposób prezentacji w ewidencjach VAT podatku należnego i naliczonego opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy. Przedsiębiorcy, których dotyczą omawiane oznaczenia powinni zapoznać się z tymi materiałami.

Oczywiście również w tym przypadku przedsiębiorcy już w początkowej fazie mają pytania i wątpliwości. Na stronie Ministerstwa Finansów z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi JPK_V7 pojawiło się jedno z nich:

W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

W odpowiedzi MF napisało:
Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:

 • w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna – zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednich stawek VAT – wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,
 • w części ewidencji dotyczącej zakupu – wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
 • w części deklaracji – wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł.

Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64. We wspomnianej powyżej broszurze MF został zaprezentowany graficznie sposób ewidencjonowania opisany powyżej.

Sprawdź czy musisz stosować kod 13.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość