Paragon za przejazd autostradą

Zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynni płatnicy podatku VAT mają prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podstawa odliczenia VAT

Odliczenia dokonuje się w oparciu o otrzymane faktury VAT. Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT, sposób jej wystawienia, czy przechowywania oraz inne dane określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Oprócz tradycyjnych faktur VAT, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, za fakturę VAT uznaje się także niestandardowe dokumenty do których należą m.in dowody zapłaty za przejazd płatną autostradą. Opłaty za przejazd autostradą dają prawo na odliczenie VAT o ile zawierają następujące dane: – nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, – numer kolejny i datę wystawienia, – nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, – kwotę należności wraz z podatkiem, – kwotę podatku. Dowody, które spełniają powyższe dane mimo że wizualnie różnią się od typowej faktury VAT zrównane są z fakturami VAT. Tym samym podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT w zakresie w jakim przedmiotowa usługa związana jest ze sprzedażą opodatkowaną.

Koszt uzyskania przychodów

Wydatek w postaci opłaty za przejazd płatną autostradą stanowi koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do zaksięgowania jest dowód opłaty. W przypadku odliczenia podatku VAT kosztem będzie kwota netto. Jeżeli dowód zapłaty nie zawiera danych do uznania dowodu za fakturę VAT, cała wartość stanowi koszt uzyskania przychodów.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań