Blog ifirma.pl

PIT-11 co się zmieni w 2020 roku?

|
|
6 minut czytania
Rok 2019 przyniósł dużo zmian w podatku dochodowym. Wiele z wprowadzonych zmian ma bezpośrednie przełożenie na składane w 2020 roku zeznania i informacje podatkowe. Tak też jest z informacją o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019 rok. Sprawdźmy co się zmieniło i na co powinni zwrócić uwagę płatnicy wypełniając powyższą informację.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

PIT-11 formularz przed i po zmianie

Do końca 2019 roku obowiązywał formularz informacji PIT-11 w wersji 24.

Część E “DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI ORAZ POBRANE SKŁADKI” wyglądała następująco przed zmianą:

PIT-11 przed zmianami

Druk PIT-11 przed zmianamii

Część E “DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI ORAZ POBRANE SKŁADKI” wyglądała następująco po zmianie:

PIT-11 po zmianach 2020

Druk PIT-11 po zmianach 2020

Zestawienie zmian w części E

Pozycje poniżej odzwierciedlają numery/nazwy poszczególnych wierszy w PIT-11 “Źródła przychodów”.

PIT-11 przed zmianą do 31.12.2019 r. (wersja 24) PIT-11 po zmianie od 01.01.2020 r. (wersja 25)
1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – (od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach) wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy – oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy. W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy. 1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 2. W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
2. Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.

2. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia 16) (objaśnienia pod tabelą)

W poz. 41 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.

Nowy zapis.

3. Emerytury – renty zagraniczne 3. Emerytury – renty zagraniczne
4. Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym.

Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.

4. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszach 5 i 6.
5. Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Od 2020 roku należy ujmować w innych źródłach.

5. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6.
6. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło.

Po zmianie wiersz 4 i 5.

6. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 5, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia 16) (objaśnienia pod tabelą)

Nowy zapis.

7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy). Należy wpisać kwotę wynikającą z PIT-R.

Po zmianie wiersz 4.

7. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy W poz. 62 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
8. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy. W poz. 60 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.

Po zmianie wiersz 7.

8. Inne źródła 17) (objaśnienia pod tabelą)
9. Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.

Po zmianie należy ujmować w innych źródłach.

10. Inne źródła 12) (objaśnienia pod tabelą)

Objaśnienia z informacji PIT-11:

 • 12) W wierszu 10 części E “Inne źródła” (do końca 2019 roku), wykazuje się m. in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82) oraz zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.
 • 16) Wiersz 2 i 6 od 2020 roku w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 86) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczką na podatek pobraną przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5.
 • 17) W wierszu 8 części E “Inne źródła” (od 2020 roku) wykazuje się m.in.: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

PIT -11 przed zmianą:

składki w PIT-11 przed zmianą

Składki w PIT-11 przed zmianami

PIT-11 po zmianie:

składki w PIT-11 po zmianach

Składki w PIT-11 po zmianach

Porównanie zmian

Składki na ubezpieczenia społeczne z wiersza 70 i 71 przed zmianą znalazły się w wierszu 69 po zmianie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne z wiersza 72 i 73 przed zmianą znalazły się w wierszu 72 po zmianie.

Wiersze: 70, 71, 73 i 74 – nowy zapis – dotyczą osób do 26 roku życia. Pozycje 71 i 74 dotyczą składek od wypłaconych wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi jeżeli pracownik złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Natomiast w poz. 70 i 73 dotyczą składek jeżeli pracownik nie złożył oświadczenia i miał pobierany podatek. W pozycjach 70 i 73 znajdą się również składki od wypłaconego wynagrodzenia powyżej limitu 35.636,67 zł.

Zmiany w części G

PIT-11 część G zmiany

>PIT-11 część G – zmiany

W części G PIT-11 “INFORMACJA O PRZYCHODACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU” wykazywane są wszystkie przychody, do których stosuje się zwolnienie od podatku.

Od 2020 roku pojawiły się nowe poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przychodów osób młodych do 26 roku życia w całości zwolnionych z podatku dochodowego, które zostały przez nich uzyskane od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wypełnienie PIT-11 z uwzględnieniem przychodów osób do 26 roku życia budziło duże kontrowersje dlatego też Ministerstwo Finansów przygotowało instrukcję jak wypełnić PIT-11 w 2020 roku. Zgodnie z informacjami jakie można przeczytać w wyjaśnieniu płatnicy, którzy pobierali zaliczki na podatek, ponieważ nie otrzymali oświadczenia od pracownika, wypełniają jedynie część E, nie wykazują tych dochodów w części G. Natomiast w sytuacji, gdy płatnik nie pobierał podatku, ponieważ otrzymał oświadczenie wówczas wypełnia jedynie część G i nie ujmuje tych przychodów w części E.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Od kiedy druk PIT-11 obowiązuje w nowej wersji?

   Formularz PIT -11 w wersji 25 obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.
  2. Do kiedy należy złożyć informację PIT-11 do Urzędu Skarbowego?

   Termin składania informacji PIT-11 w US upłynął 31 stycznia 2020 roku.
  3. Kiedy upływa termin przekazania deklaracji pracownikom?

   W 2020 roku PIT-11 pracownikom należy przekazać do końca lutego.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie