PIT-11 jak dostarczyć pracownikowi?

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oznaczona symbolem PIT-11 jest składana przez płatników zatrudniających pracowników bez względu na charakter zawieranej umowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa terminy, w jakich informacja powinna zostać przesłana do urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika oraz doręczona samemu pracownikowi. Termin przekazania PIT-11 pracownikowi upływa z końcem lutego. W 2020 roku, ponieważ termin przypada na sobotę, będzie to 2 marca 2020 roku.

W jakiej formie powinien być przekazany PIT-11 pracownikowi?

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje jedynie na obowiązek przesłania podatnikowi informacji o dochodach, ale nie wspomina nic o formie w jakiej powinno to być zrealizowane.

Jak to bywa w takich sytuacjach przedsiębiorcy zaczęli występować z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, których rozstrzygnięcie często musi zapadać na poziomie wyroku sądowego.

Dopuszczalne formy doręczenia PIT-11

Zwyczajowo przez wiele lat PIT-11 był doręczany pracownikowi osobiście bądź był wysyłany za pośrednictwem poczty. Przedsiębiorcy, którzy chcą zaoszczędzić czas, a przy tym pieniądze, zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań. Najbardziej powszechna i dostępna jest forma komunikacji mailowej stąd częste pytania czy taka forma doręczenia jest właściwa.

Powyższa argumentacja jest kwestionowana przez sądy, które podnoszą, że ustawa o podatku dochodowym posługuje się tylko pojęciem “przesłanie” co nie jest jednoznaczne z posiadaniem poświadczenia – wyrok sygn. akt I SA/Po 418/18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 lipca 2018 r.

W jednej z niedawno wydanych interpretacji podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe jeżeli chodzi o formę doręczenia PIT-11 pracownikom. Mowa tutaj o interpretacji nr 0115-KDIT2.4011.9.2019.1.HD z dnia 18.12.2019 roku.

Pytanie z interpretacji:

“Czy przekazywanie pracownikom, za ich zgodą, informacji PIT-11 – według ustalonego wzoru za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail w formie pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, bez potwierdzenia dostarczenia e-mail do pracowników – stanowi realizację nałożonego na Wnioskodawcę obowiązku, jako płatnika, określonego w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?”

Odpowiedź Dyrektora KIS:

“Wobec powyższego zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że przesyłanie pracownikom, za ich zgodą, informacji PIT-11 – według ustalonego wzoru za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail w formie pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, bez potwierdzenia dostarczenia e-mail do pracowników – stanowi realizację nałożonego na Wnioskodawcę obowiązku, jako płatnika, określonego w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć jednak należy, że wprawdzie żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada na płatnika obowiązku posiadania dowodu doręczenia podatnikowi deklaracji, to jednak w ewentualnym postępowaniu podatkowym to na płatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.“

Podsumowanie

Doręczenie pracownikowi informacji rocznej o uzyskanych dochodach możliwe jest poprzez:

 • doręczenie osobiste,
 • przez operatora pocztowego,
 • na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie nieedytowalnego pliku PDF. Informacja musi być potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Przedstawione formy są najpowszechniejsze i uznawane przez organy skarbowe w świetle wydawanych interpretacji podatkowych czy wyroków sądowych. Przy wysyłce na adres poczty e-mail organy podatkowe upierają się co do posiadania zgody pracownika na otrzymanie informacji w tej formie. Dodatkowo stoją na stanowisku, że przedsiębiorca powinien posiadać dowód doręczenia wiadomości e-mail.

Czy należy korygować PIT-11 jeżeli przy pobieraniu zaliczek nie uwzględniono zmiany w wysokości kosztów pracowniczych? – przeczytaj.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań