Faktura bez NIP a odliczenie VAT

Podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT naliczonego jest poprawnie wystawiona faktura. Może się zdarzyć, że nabywca otrzyma fakturę, na którym zabraknie jego numeru NIP. Jest to ciekawy przypadek – z jednej strony faktura jest wystawiona niepoprawnie, z drugiej – nadal uprawnia do odliczenia VAT.

 

NIP na fakturze a odliczenie VAT

Podstawową zasadą pozwalającą na odliczenie VAT od zakupu jest dokonanie nabycia na cele działalności opodatkowanej. Jeśli prowadzimy działalność i odprowadzamy VAT od sprzedaży, mamy również prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych dla potrzeb takiej działalności.

Aby udokumentować nabycie z prawem do odliczenia VAT, nabywca powinien posiadać fakturę – poprawnie wystawioną i dokumentującą rzeczywiście dokonaną transakcję. Jest to istotne, ponieważ merytoryczne błędy na fakturze mogą skutkować brakiem prawa do odliczenia – jak wskazuje art. 88 Ustawy o VAT, jest to np.:

  • Faktura wystawiona przez nieistniejący podmiot
  • Faktura dokumentująca transakcję, która nie miała miejsca w rzeczywistości
  • Błędna kwota transakcji.

 

Czy jednak brak NIP na fakturze to błąd merytoryczny? Zgodnie z opinią sądów i organów podatkowych – nie. Konieczność uwzględnienia na fakturze numeru identyfikacji podatkowej zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, wynika z art. 106e ust. 1 pkt. 5 ustawy, jednakże są to wymogi o charakterze dowodowym. Oznacza to, że owszem – są konieczne, aby dowód zakupu (faktura) był wystawiony poprawnie, ale nie wpływają na poprawność informacji o samej transakcji.

Tym samym jeśli na podstawie innych danych z faktury (nazwa, imię i nazwisko, adres) jesteśmy w stanie udowodnić, że jesteśmy odbiorcą faktury, prawo do odliczenia VAT przysługuje nam pomimo braku NIP.

 

NIP na fakturze – uzupełnienie

Mimo że – jak wskazano powyżej – brak NIP na fakturze nie wyklucza zasadniczo możliwości odliczenia VAT naliczonego, konieczne jest zadbanie o poprawność dokumentacji. Dlatego też przedsiębiorca, który otrzymał fakturę z brakującym NIP, powinien postarać się jak najszybciej uzupełnić dane.

Skorygowania faktury w przypadku braku NIP można dokonać na dwa sposoby – poprzez:

 

Korygującego dokumentu nie księgujemy oddzielnie – należy go podpiąć do pierwotnej faktury i całość umieścić w dokumentacji firmy.

 

Pamiętaj, że faktury korygujące wartości powinieneś ująć w księdze! Sprawdź, jak zaksięgować fakturę korygującą zakup!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi