Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Faktura bez NIP a odliczenie VAT

Podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT naliczonego jest poprawnie wystawiona faktura. Może się zdarzyć, że nabywca otrzyma fakturę, na którym zabraknie jego numeru NIP. Jest to ciekawy przypadek – z jednej strony faktura jest wystawiona niepoprawnie, z drugiej – nadal uprawnia do odliczenia VAT.

NIP na fakturze a odliczenie VAT

Podstawową zasadą pozwalającą na odliczenie VAT od zakupu jest dokonanie nabycia na cele działalności opodatkowanej. Jeśli prowadzimy działalność i odprowadzamy VAT od sprzedaży, mamy również prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych dla potrzeb takiej działalności.

Aby udokumentować nabycie z prawem do odliczenia VAT, nabywca powinien posiadać fakturę – poprawnie wystawioną i dokumentującą rzeczywiście dokonaną transakcję. Jest to istotne, ponieważ merytoryczne błędy na fakturze mogą skutkować brakiem prawa do odliczenia – jak wskazuje art. 88 Ustawy o VAT, jest to np.:

 • Faktura wystawiona przez nieistniejący podmiot
 • Faktura dokumentująca transakcję, która nie miała miejsca w rzeczywistości
 • Błędna kwota transakcji.

Czy jednak brak NIP na fakturze to błąd merytoryczny? Zgodnie z opinią sądów i organów podatkowych – nie. Konieczność uwzględnienia na fakturze numeru identyfikacji podatkowej zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, wynika z art. 106e ust. 1 pkt. 5 ustawy, jednakże są to wymogi o charakterze dowodowym. Oznacza to, że owszem – są konieczne, aby dowód zakupu (faktura) był wystawiony poprawnie, ale nie wpływają na poprawność informacji o samej transakcji.

Tym samym jeśli na podstawie innych danych z faktury (nazwa, imię i nazwisko, adres) jesteśmy w stanie udowodnić, że jesteśmy odbiorcą faktury, prawo do odliczenia VAT przysługuje nam pomimo braku NIP.

NIP na fakturze – uzupełnienie

Mimo że – jak wskazano powyżej – brak NIP na fakturze nie wyklucza zasadniczo możliwości odliczenia VAT naliczonego, konieczne jest zadbanie o poprawność dokumentacji. Dlatego też przedsiębiorca, który otrzymał fakturę z brakującym NIP, powinien postarać się jak najszybciej uzupełnić dane.

Skorygowania faktury w przypadku braku NIP można dokonać na dwa sposoby – poprzez:


Korygującego dokumentu nie księgujemy oddzielnie – należy go podpiąć do pierwotnej faktury i całość umieścić w dokumentacji firmy.

Pamiętaj, że faktury korygujące wartości powinieneś ująć w księdze! Sprawdź, jak zaksięgować fakturę korygującą zakup!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • arco

  A ja jdnak twierdzę, że brak NIP na dokumencie pozbawia prawa do odliczenia. Jednym z warunków odliczenia jest otrzymanie faktury. Natomiast zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 pkt 31 fakturę stanowi dokument zawierający dane wymagane ustawą. Zatem dokument który tych danych nie zawiera, nie jest fakturą. Z tej przyczyny nie ma zastosowania art 88 mówiący o przypadkach wyłączenia prawa do odliczenia (podobnie jak każdy inny przepis posługujący się pojęciem faktury). Po prostu taki dokument nie spełnie kryteriów uznania go za fakturę w rozumieniu ustawy.

  • Wskazana kwestia pozostaje interpretacyjna. Jedna z interpretacji zaistniałego zdarzenia.to np. intepretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ. gdzie zostało wskazane:
   “Brak numeru NIP przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.
   Niemniej jednak opisany błąd winien być skorygowany w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy podmiotami gospodarczymi prawidłowo oznaczonymi zgodnie z przepisami ustawy.”


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ