Pokwitowanie z poczty jako dowód księgowy

Czy możliwe jest ujęcie jako kosztu uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów opłat pocztowych udokumentowanych wyłącznie za pomocą pokwitowania lub potwierdzenia nadania wystawionego przez Pocztę Polską? Czy taki dokument stanowi wystarczający dowód księgowy, czy też każdorazowo należy ubiegać się o fakturę od operatora?Pokwitowanie z poczty jako dowód księgowy czy takie rozwiązanie jest możliwe? Sprawdźmy.

Pokwitowanie z poczty – czy wystarczy, by ująć koszt w KPiR?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokładnie określa, jakie dokumenty mogą stanowić podstawę dokonywania zapisów, zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów, w KPiR. Poza tradycyjnymi fakturami wymienia ono kilka typów dowodów transakcji, które można traktować jako pełnoprawne dowody księgowe. Uszczegółowienie informacji na ten temat znajdziemy w par. 13 tego rozporządzenia. Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Pokwitowanie z poczty jako dowód księgowy

Par. 13 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR:

Za dowody księgowe uważa się również:
  1. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
  2. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi,
  3. dowody przesunięć,
  4. dowody opłat pocztowych i bankowych,
  5. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w par. 12 ust. 3 pkt 2.

W związku z powyższym, by ująć w księdze przychodów i rozchodów wydatki związane np. z zakupem znaczków, czy też ponoszeniem innych opłat pocztowych związanych z prowadzoną działalnością, wystarczającym dowodem księgowym może być pokwitowanie, potwierdzenie nadania wystawione przez Pocztę Polską, a także zapisy z prowadzonej pocztowej książki nadawczej (chociaż z opinią tą nie zawsze zgadza się KIS, która rekomenduje ujmowanie tego typu kosztów każdorazowo na podstawie faktury).

Księgowość Internetowa – 3 miesiące za darmo Pokwitowanie z poczty jako dowód księgowy

Zapisu w kol. 13 KPiR dokonuje się na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego. Wyjątek stanowi księgowanie na podstawie książki nadawczej – zapisy z niej są bowiem wystarczającą podstawą do ewidencjonowania kosztów w księdze podatkowej.

Czy wiesz, że KPiR możesz prowadzić zgodnie z zasadą memoriałową lub kasową? Kliknij i dowiedz się więcej na temat różnic między nimi!
Program do faktur – Darmowe konto Pokwitowanie z poczty jako dowód księgowy  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI