BHP w firmie. Czy w każdej firmie powinna być apteczka?

Zgodnie z aktualnymi przepisami bhp pracodawca powinien zadbać o to, aby w razie wypadku zapewnić pracownikom odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności należy zadbać o apteczki. Apteczki pierwszej pomocy powinny być rozmieszczone w poszczególnych oddziałach zakładu pracy, a ich ilość, usytuowanie i wyposażenie ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby ich obsługę powierzyć konkretnym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy, których nazwiska znajdą się na liście wywieszonej w widocznym miejscu przy apteczkach. Dodatkowo miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwodostępne i odpowiednio oznakowane. Brak apteczek stanowi naruszenie przepisów. Wówczas osobom kierującym pracownikami i odpowiedzialnym za stan bhp w firmie może być postawiony zarzut popełnienia wykroczenia.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań