Kiedy przedsiębiorca nie musi opłacać składki zdrowotnej?

Składkę zdrowotną odprowadza się od każdego rodzaju działalności, którą się prowadzi, więc nierzadko przedsiębiorcy odprowadzają nawet dwie składki zdrowotne. Jednak nie każdy z nich musi to robić. Niektórzy mogą być zwolnieni z takiego obowiązku.

Z takiej składki mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, którzy pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe, a także osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub posiadające orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy). W przypadku emerytów i rencistów zwolnienie przysługuje im, jeśli otrzymywane przez nich świadczenie emerytalne bądź rentowe wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie (obecnie: 1680 zł brutto), a także spełniają jeden z dodatkowych warunków:

  • uzyskiwane przez nich dodatkowe przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% wysokości najniższej emerytury,
  • prowadzą oni działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych kwota otrzymywanego zasiłku nie ma znaczenia. Ważne jest spełnienie jednego z dwóch powyższych warunków.

Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które uzyskują przychód jedynie z tytułu prowadzonej przez siebie działalności pozarolniczej mogą płacić składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK