Wydatki na majątek firmy

Wydatki na majątek firmy – mogą się do nich zaliczać również i takie składniki, które są użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego. Wówczas nie ma znaczenia okres ich użytkowania. Jako środki trwałe można uważać również inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. Należy pamiętać, że zakup środka trwałego nie zalicza się do kosztów. Staje się nim dopiero wartość czynionych odpisów amortyzacyjnych. Przedmioty, które posiadają wyżej wymienione cechy mogą być wprowadzone do rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednak gdy ich wartość netto przekracza kwotę 10 000 zł (dla nievatowców jest to kwota brutto), wówczas ich umieszczenie w rejestrze staje się obowiązkiem. (Do końca roku 2017 kwota ta obowiązywała w wysokości 3 500 zł).

Księgowanie w ifirma.pl

W systemie ifirma.pl wprowadzanie środka trwałego odbywa się w następujący sposób:
 • zakładka: “Majątek” ➡ “Rejestr środków trwałych” ➡ “dodaj”,
 • “Zakup środka trwałego na fakturę VAT”,
 • “Zakup środka trwałego na inny dokument” (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT-marża),
 • “Dodanie środka trwałego” – jeśli sami go nie zakupiliśmy, lecz np. przekazaliśmy z naszego prywatnego majątku lub zakupiliśmy go w przeszłości i obecnie uwidaczniamy go jedynie w ewidencji środków trwałych.
W identyczny sposób wprowadzamy wartości niematerialne i prawne.

Wyposażenie

Wyposażeniem są przedmioty używane do prowadzenia działalności gospodarczej, o wartości z przedziału 1 500 – 10 000 zł netto (dla nievatowców podane wartości są kwotami brutto) lub o dowolnej wartości, ale przewidywanym okresie użytkowania ich w firmie nie dłuższym niż rok czasu. Do końca roku 2017 przedział obowiązywał w wysokości 1 500 – 3 500 zł.

Księgowanie w ifirma.pl

Przedmiot uznany jako wyposażenie wprowadzamy do serwisu:
 • zakładka “Majątek” ➡ “Rejestr wyposażenia” ➡ “dodaj”,
 • „dodaj wyposażenie” – jeśli go sami nie zakupiliśmy, lecz np. przekazaliśmy z majątku prywatnego lub gdy zakupiliśmy go w przeszłości i obecnie uwidaczniamy go w ewidencji wyposażenia,
 • „zakup wyposażenia na fakturę”,
 • „zakup wyposażenia na inny dokument”.

Koszt

Aby dany wydatek mógł być wprowadzony do kosztów, musi spełniać następujące kryteria:
 • jego poniesienie ma bezpośredni związek z uzyskanym przychodem,
 • jest udokumentowany wiarygodnym dokumentem (fakturą VAT, rachunkiem lub dowodem wewnętrznym),
 • został rzeczywiście poniesiony,
 • nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.
Dany przedmiot nie wymaga dodatkowego ewidencjonowania, gdy jego wartość początkowa netto nie przekracza kwoty 1 500 zł. Księgowanie w ifirma.pl Zakładka “Wydatki” ➡ “Dodaj wydatek” ➡ “Koszt prowadzenia firmy” – faktura lub “Koszt prowadzenia firmy” – inny.
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań