Zarabianie na blogu – kiedy trzeba zarejestrować działalność?

Czy każda osoba osiągająca przychód z bloga musi zakładać firmę? Czy istnieje konkretny poziom przychodów, przy uzyskaniu których konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej? Sprawdźcie.

Kiedy trzeba zarejestrować działalność?

Przepisy nie definiują granicy zarobków, po przekroczeniu której trzeba zarejestrować działalność, albo która zwalniałaby blogera z takiego obowiązku. Określają jednak warunki, po spełnieniu których należy to zrobić. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest:

zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…), a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (art. 2) i we własnym imieniu (art. 4).

Jeśli więc bloger prowadzi bloga:
  • z myślą o zarabianiu (na reklamach, wpisach sponsorowanych, współpracy z markami, sprzedaży własnych produktów itp.),
  • w sposób zorganizowany (podjął określone czynności, aby ją zorganizować, np. wykupił domenę, utworzył zakładkę “Współpraca” itd.),
  • i ciągły (publikowanie treści nie ma charakteru incydentalnego ani przypadkowego, jest prowadzone na zasadzie powtarzalnego procesu),
  • oraz we własnym imieniu,
…to mogą to być przesłanki do założenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony, jeśli bloger rozlicza się z klientami np. przy pomocy umowy o dzieło/zlecenie albo umowy o wynajem powierzchni reklamowej, to założenie działalności nie będzie wymagane. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku sprzedaży własnych produktów (np. sukienek, ebooków, kursów video itp.) rozliczanie się z klientami przy pomocy umowy o dzieło/zlecenie zamiast wystawiania standardowych dokumentów sprzedaży może być kłopotliwe, i bez rejestracji działalności się nie obejdzie.

Jeden rabin powie tak, a inny powie nie

W wielu przypadkach pojawią się wątpliwości interpretacyjne, czy mamy już do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej czy jeszcze nie. Aby mieć pewność, czy na pewno trzeba założyć działalność gospodarczą, warto wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł, a czas oczekiwania wynosi do 3 miesięcy. Warto pamiętać, że niedopełnienie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej może się wiązać z karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności. Dodatkowo należy opłacić zaległe podatki i składki ZUS.

Podatek i tak trzeba odprowadzić

Niezależnie od tego, czy autor bloga zarejestruje firmę czy nie, osiąganie dochodów z bloga podlega opodatkowaniu. W przypadku działalności gospodarczej konieczne jest opłacanie podatku dochodowego i comiesięcznych składek ZUS. Bloger ma do wyboru opłacanie podatku na zasadzie ryczałtu (8,5 proc. dochodu), według zasad ogólnych (18 proc. lub 32 proc.) albo liniowo (19 proc.). Istnieje możliwość pomniejszania przychodów o koszty uzyskania przychodów (takie jak np. zakup domeny lub szablonu na bloga). Im wyższe koszty, tym mniejszy podatek do zapłacenia. Wysokość składek ZUS w 2016 r. wynosi 451,68 zł (ZUS preferencyjny, kwota bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) i 465,28 zł (ZUS preferencyjny, z ubezpieczeniem chorobowym). Duży ZUS to odpowiednio 1061,91 zł i 1121,52 zł. Jeśli jednak przedsiębiorca jest dodatkowo zatrudniony na pełen etat i zarabia na etacie co najmniej minimalną krajową, to wówczas z działalności gospodarczej opłaca co miesiąc jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł. Założenie firmy jest bezpłatne. Jeśli bloger nie prowadzi działalności, tylko podpisuje/rozlicza się ze zleceniodawcą na podstawie umowy zlecenia/o dzieło, to dochody te powinien uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT. Przychody z umowy o wynajem powierzchni reklamowej może rozliczać według ryczałtu.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI