Powrót

Zasady obniżania wpłat na PFRON

obniżenie wpłat na pfron

Dokonujesz wpłat na PFRON? Sprawdź kiedy podlegają obniżeniu.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników są objęci obowiązkiem dokonywania wpłat na PFRON. Jeżeli płatnik zatrudnia osoby niepełnosprawne i ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych osiągnie pułap 6%, nie musi dokonywać takich wpłat. Zasada jest prosta: wraz ze wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych maleje wysokość wpłaty.

Wysokość wpłat na PFRON

Wysokość wpłaty na PFRON zależy od następujących danych:

 1. Wielkości zatrudnienia ogółem.
 2. Wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 3. Liczby zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jakie warunki musi spełniać dostawca usługi, aby nabywca mógł obniżyć wpłatę na PFRON?

Przedsiębiorca/dostawca produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) musi spełniać pewne warunki ustawowe, aby nabywca mógł skorzystać z pomniejszenia wpłat na PFRON, a mianowicie:

 1. Musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników.
 2. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. U tych ostatnich niepełnosprawność musi wynikać ze schorzeń specjalnych na poziomie co najmniej 30%.

Lista schorzeń specjalnych wraz z symbolami zawartymi w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwoju,
 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 05-E – epilepsja,
 • 04-O – osoby niewidome.
Dla celów ustalania struktury zatrudnienia niezbędne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na którym znajduje się jeden z wymienionych symboli przyczyny niepełnosprawności.

Obniżenie wpłat na PFRON – obliczanie składek

Obniżenie wpłaty na PFRON przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której zapłaty zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu.

Kwota obniżenia nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup określonej na fakturze pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług z uwzględnieniem korekt tej faktury. Wyliczenie wskaźnika Ww i Wp poniżej.

Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Ww = Wp x (Zrz – Zws)

gdzie:
Ww – wskaźnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
Wp – współczynnik wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
Zrz – rzeczywiste zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych,
Zws – osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu.

Wp = Pn : Po

gdzie:
Wp – wskaźnik udziału przychodów,
Pn – przychód na rzecz nabywcy,
Po – przychód ogółem.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

 • udokumentowanie zakupu fakturą,
 • uregulowanie należności za zakup w terminie określonym na fakturze, za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
 • udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego.

Sprzedający przygotowuje i przekazuje swoim kontrahentom informację INF-U po każdej terminowo opłaconej fakturze, w której podaje kwotę obniżenia.

Sprzedający ma również obowiązek przekazywania swoim kontrahentom raz do roku informacji o:

 • zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat
 • możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
 • możliwości odwołania oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jakie warunki musi spełniać dostawca usługi, aby nabywca mógł obniżyć wpłatę na PFRON?

  Musi on zatrudniać co najmniej 25 pracowników,a zatrudnieni pracownicy muszą posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. U tych ostatnich niepełnosprawność musi wynikać ze schorzeń specjalnych na poziomie co najmniej 30%.

 2. 🔸Jak obliczyć obniżenie wpłat na PFRON?

  Kwota obniżenia wyliczana przez sprzedającego zgodnie z ustawą stanowi: iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość