Zasady obniżania wpłat na PFRON

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników są objęci obowiązkiem dokonywania wpłat na PFRON. Jeżeli płatnik zatrudnia osoby niepełnosprawne i ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych osiągnie pułap 6%, nie musi dokonywać takich wpłat. Zasada jest prosta: wraz ze wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych maleje wysokość wpłaty.

Wysokość wpłat na PFRON

Wysokość wpłaty na PFRON zależy od następujących danych:

 1. Wielkości zatrudnienia ogółem.
 2. Wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 3. Liczby zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jakie warunki musi spełniać dostawca usługi, aby nabywca mógł obniżyć wpłatę na PFRON?

Przedsiębiorca/dostawca produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) musi spełniać pewne warunki ustawowe, aby nabywca mógł skorzystać z pomniejszenia wpłat na PFRON, a mianowicie:

 1. Musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników.
 2. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. U tych ostatnich niepełnosprawność musi wynikać ze schorzeń specjalnych na poziomie co najmniej 30%.

Lista schorzeń specjalnych wraz z symbolami zawartymi w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwoju,
 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 05-E – epilepsja,
 • 04-O – osoby niewidome.
Dla celów ustalania struktury zatrudnienia niezbędne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na którym znajduje się jeden z wymienionych symboli przyczyny niepełnosprawności.

Obniżenie wpłat na PFRON – obliczanie składek

Obniżenie wpłaty na PFRON przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której zapłaty zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu.

Kwota obniżenia nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup określonej na fakturze pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług z uwzględnieniem korekt tej faktury. Wyliczenie wskaźnika Ww i Wp poniżej.

Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Ww = Wp x (Zrz – Zws)

gdzie:
Ww – wskaźnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
Wp – współczynnik wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
Zrz – rzeczywiste zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych,
Zws – osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu.

Wp = Pn : Po

gdzie:
Wp – wskaźnik udziału przychodów,
Pn – przychód na rzecz nabywcy,
Po – przychód ogółem.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

 • udokumentowanie zakupu fakturą,
 • uregulowanie należności za zakup w terminie określonym na fakturze, za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
 • udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego.

Sprzedający przygotowuje i przekazuje swoim kontrahentom informację INF-U po każdej terminowo opłaconej fakturze, w której podaje kwotę obniżenia.

Sprzedający ma również obowiązek przekazywania swoim kontrahentom raz do roku informacji o:

 • zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat
 • możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
 • możliwości odwołania oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.

▲ wróć na początek

Przeczytaj również: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań