Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje o wdrożeniu programu

Ustawa o PPK (Pracowniczych Planach Kapitałowych) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, a więc już jakiś czas temu. Ideą wprowadzenia PPK jest gromadzenie dodatkowych środków finansowych z myślą o przyszłej emeryturze. Z uwagi na niższe zainteresowanie Polaków gromadzeniem aktywów finansowych w postaci depozytów gotówkowych, funduszy inwestycyjnych czy innych form oszczędzania na tle innych krajów europejskich, wprowadzono nowy model odkładania pieniędzy – PPK, zasady którego przedstawiamy poniżej.

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Ustawa mówi o dobrowolności gromadzenia oszczędności w ramach programu. Przepisy są tak skonstruowane, że każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie. Jest oczywiście możliwość rezygnacji z PPK poprzez złożenie pisemnej deklaracji podmiotowi zatrudniającemu.

W program PPK są zaangażowane trzy strony:

33p_Pracownicze Plany Kapitałowe informacje o wdrożeniu programu

Kto jest pracownikiem w świetle ustawy?

Przez pracownika w świetle pojęć słownikowych ustawy rozumie się:

 1. Pracowników, o których mowa w ustawie Kodeks pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
 2. Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Kodeks pracy.
 3. Członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w ustawie Prawo spółdzielcze.
 4. Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 5. Członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
 6. – podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki PPK – z jakich źródeł pochodzą?

Finansowanie wpłat na program odbywa się z 3 źródeł:

 1. Osoba zatrudniona
  Składka 2,0% z możliwością zadeklarowania do 2,0 punktów procentowych dodatkowej dobrowolnej składki.
 2. Osoba zatrudniająca
  Składka 1,5% z możliwością zadeklarowania do 2,5 punktów procentowych dodatkowej dobrowolnej składki. Istnieje możliwość różnicowania składki dodatkowej przez pracodawcę ze względu na staż pracy.
 3. Państwo
  Coroczna kwotowa dopłata ze strony Państwa z Funduszu Pracy w wysokości 240 PLN na uczestnika ze środków Funduszu Pracy.

Ponadto w ramach zachęty wprowadzono następujące bonusy:

 1. Zwolnienie pracodawcy ze składek na ubezpieczenia społeczne od składek wnoszonych do PPK z możliwością ujmowania wpłat w kosztach uzyskania przychodów.
 2. Składka powitalna w wysokości 250 PLN po spełnieniu warunków ustawowych – 3 miesięczne uczestnictwo w programie wraz z dokonywaniem co najmniej wpłat podstawowych w tym okresie.

PPK zasady – podsumowanie:

Źródła finansowania Składka podstawowa Składka dodatkowa Dofinansowanie z Funduszu Pracy
Pracownik 2,0% do 2,0% brak
Pracodawca 1,5% do 2,5% brak
Państwo brak brak 250 PLN na powitanie do końca 2020 r. 240 PLN rocznie
 

PPK – od kiedy obowiązuje program?

PPK są wdrażane systematycznie według ustalonego harmonogramu:

Podmiot zatrudniający Termin wdrożenia
I Faza
Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób
1 stycznia 2019 r.
II Faza
Pracodawca zatrudniający od 50 do 249 pracowników
1 lipca 2019 r.
III Faza
Pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników
1 lipca 2020 r.
IV Faza
Pracodawca zatrudniający od 1 do 19 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych
1 stycznia 2021 r.
 

Jak widać na powyższym zestawieniu na dzień 1 stycznia 2021 r. wszyscy pracodawcy objęci są obowiązkiem uczestnictwa w programie PPK.

Terminy wprowadzenia PPK

Termin wdrożenia jest terminem ustawowym mówiącym o uczestnictwie w programie z mocy ustawy. Natomiast bardzo ważne są dla pracodawców są terminy o zawarcie umów o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK.

Podmiot zatrudniający Termin wprowadzenia PPK Termin umowy o zarządzanie PPK Termin umowy o prowadzenie PPK
I Faza
Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób
1 lipca 2019 r. 25 października 2019 r. 12 listopada 2019 r.
II Faza
Pracodawca zatrudniający od 50 do 249 pracowników
1 stycznia 2020 r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r.
III Faza
Pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników
1 lipca 2020 r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r.
IV Faza
Pracodawca zatrudniający od 1 do 19 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych
1 stycznia 2021 r. 26 marca 2020 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, 23 kwietnia 2021 r. dla pozostałych podmiotów 10 kwietnia 2021 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, 10 maja 2021 r. dla pozostałych podmiotów
 

Jak przygotować się do wdrożenia PPK?

 1. Pracodawca powinien przygotować odpowiednie oprogramowanie, przeszkolić pracowników, wydrukować materiały informacyjne.
 2. Wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała zgromadzonymi środkami. Jest to fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które musi spełniać warunki zapisane w ustawie.
 3. Podpisać umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników w wieku od 18 do 55 lat, poza pracownika którzy zrezygnowali z uczestnictwa w programie. W przypadku pracowników pomiędzy 55 a 70 rokiem życia umowa jest zawierana wyłącznie na wniosek.
 4. Podpisać umowę o prowadzenie PPK z pracownikiem, prowadzić i archiwizować dokumentację.
 5. Naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK. Dopłaty państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia i odprowadzane do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu obliczenia i pobrania.

▲ wróć na początek

Przeczytaj również: Zmiany 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań