Blog ifirma.pl

Usługi marketingowe a zwolnienie z VAT

|
|
5 minut czytania
Prowadzisz usługi marketingowe i nie osiągasz z tego tytułu wysokich dochodów? Zwróć zatem uwagę na ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która zawiera pojęcie podatnika zwolnionego od podatku VAT. Zwolnienie to obejmuje właśnie podmioty, które osiągają niskie dochody, a mianowicie u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Pamiętaj, że nie tracisz wówczas statusu podatnika, tylko korzystasz na mocy ustawy o VAT z preferencji z uwagi na osiągane niskie dochody. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.

Usługi marketingowe a VAT – omówione zagadnienia:

Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zwolnienie z VAT a przepisy prawa

Co do zasady zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

W art. 113 ust. 13 Ustawa o VAT nie wskazano usług marketingowych jako wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

1) dokonujących dostaw:

 • a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 • b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • – energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • – wyrobów tytoniowych,
  • – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • d) terenów budowlanych,
 • e) nowych środków transportu,
 • f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • – komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • – urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
  • – maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
 • g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
  • – pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
  • – motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) świadczących usługi:

 • a) prawnicze,
 • b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

 • c) jubilerskie,
 • d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Tym samym powyższy przepis stanowi, że zwolnień, o których mowa w ustępie 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Wobec powyższego należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa co do zasady nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Pojęcie usługi marketingowej

Przepis art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie wymienia w swym katalogu usługi marketingowej czy też doradztwa marketingowego. W punkcie 2 lit. b analizowanego przepisu wyłącznie jest mowa o doradztwie, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Doradztwo, to nic innego jak świadczenie usług podejmowane zazwyczaj przez wyspecjalizowany w danej dziedzinie podmiot polegające na udzieleniu porad lub opinii czy też opracowaniu strategii w zakresie postępowania.

Przykładowo, w piśmie z dnia 9 kwietnia 2015 r., wydanym przez Ministerstwo Finansów, nr PT3.8101.2.2015.AEW.1 wskazano, że Termin “doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze, czy finansowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem “doradcy” należy rozumieć tego, “kto udziela porad”. Natomiast “doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza “udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym “doradztwo” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat usług doradczych, to przeczytaj ten artykuł.

Z kolei zgodnie z Encyklopedią Zarządzania usługi marketingowe, to szereg działań marketingowych związanych z sektorem usług.

Wśród czynności wchodzących w skład usługi marketingowej można zaliczyć czynności takie jak:

 • tworzenie strategii marketingowych;
 • tworzenie akcji promocyjnych;
 • tworzenie sloganów/tekstów reklamowych;
 • koordynacja projektów marketingowych;
 • prowadzenie profili w social mediach;
 • tworzenie materiałów w social mediach.

Tym samym, jeśli podmiot będzie zajmować się usługami marketingowymi w postaci przykładowo prowadzeniem profili klientów w social mediach, koordynowaniem projektów marketingowych, czy też tworzeniem tekstów reklamowych, to nie można będzie ich zaliczyć do szeroko rozumianego pojęcia doradztwa.

– usługi marketingowe nie wpisują się w pojęcie doradztwa, o którym mowa w Ustawie o VAT, albowiem faktyczny zakres usług nie obejmuje czynności doradczych, a wyłącznie usługi w postaci koordynowania przykładowo strategii marketingowych.

Wobec czego, jeśli podmiot będzie wykonywać usługi marketingowe takie jak prowadzeniem profili klientów w social mediach czy też koordynowaniem projektów marketingowych, a wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 000 zł, przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 113 ust. 9 ustawy, jak również sprzedaż nie przekroczy w latach następnych kwoty 200 000 zł, to będzie mógł korzystać ze zwolnienia w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 113 ust. 9 oraz w latach następnych na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Podpisałeś umowę na świadczenie usług w mediach społecznościowych? Tutaj sprawdzisz, jak powinny być rozliczone takie przychody.

Warto jednak mieć na uwadze, że w momencie, gdy wartość sprzedaży przekroczy w proporcji kwotę 200 000 zł lub w latach następnych przekroczy 200 000 zł bądź działalność podmiotu będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to straci prawo do przedmiotowego zwolnienia podmiotowego.

Powyższe znajduje potwierdzenie przykładowo w:

 • w piśmie z dnia 12 stycznia 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0114-KDIP1-3.4012.770.2021.2.JG;
 • w piśmie z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0114-KDIP1-3.4012.32.2023.2.KP;
 • w piśmie z dnia 21.07.2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0114-KDIP1-3.4012.321.2020.2.KP;
 • piśmie z dnia 13 marca 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPP2/443-984/13-4/JN.

Podsumowanie

Jeśli prowadzisz firmę, w której świadczysz usługi marketingowe możesz swobodnie korzystać ze zwolnienia z VAT, ale tylko pod warunkiem, że Twoja wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 000 zł, przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, jak również sprzedaż nie przekroczy w latach następnych kwoty 200 000 zł. Pamiętaj również, że masz również możliwość zrezygnowania ze zwolnienia z VAT i aby tego dokonać musisz zawiadomić o zamiarze rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

A jeśli zastanawiasz się czy pomimo uprzedniej rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w ubiegłych latach podatkowych będziesz mógł ponownie skorzystać z takiego zwolnienia? Jeśli tak, to przejdź do tego artykułu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie