Blog ifirma.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

|
|
5 minut czytania
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 15 grudnia 2022 r. (druk UD 470) ma na celu rozszerzenie obecnie obowiązujących możliwości prowadzenia działalności badawczej i naukowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na temat założeń projektu zmiany ustawy przeczytasz w niniejszym artykule.

Istota rozwiązań z projektu

Jak wskazuje się na stronie rządowej projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Proponuje się by ZUS prowadził działalność badawczą i naukową w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności prowadzenie we własnym zakresie lub zamawianie przeprowadzenia przez inne podmioty badań naukowych, analiz oraz innych działań badawczych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego oraz udział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem tych badań. Proponowana zmiana ustawy odblokuje możliwość uczestnictwa i realizacji przez Zakład projektów badawczych finansowanych z grantów polskich oraz europejskich programów rozwojowych, w tym na rzecz badań i innowacji. Zmiana będzie również wzmocnieniem realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak konkursy, turnieje i olimpiady z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wprowadzenie projektowanych przepisów spowoduje że ZUS obok Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, będzie kolejną jednostką podległą Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, mającą kompetencje naukowo-badawcze.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że w zakresie prowadzenia działalności badawczej i naukowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

 • Nadanie ZUS uprawnień w zakresie prowadzenia działalności badawczej i naukowej będzie miało węższy charakter, ograniczony do problematyki zabezpieczenia społecznego. Oznacza to również, że finansowanie tej działalności nie będzie mogło wykraczać poza obszar zabezpieczenia społecznego.
 • Głównym celem wprowadzenia proponowanego rozwiązania jest możliwość wykorzystania badań inicjowanych i realizowanych przez ZUS do szybkiego reagowania na zachodzące zmiany społeczne, ekonomiczne i inne oraz wsparcie działań związanych z realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych czy szerzej zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo od stycznia 2023 roku ulegają zmianie daty księgowania składek ZUS pracodawców. W tym artykule sprawdzisz jakie będą rodziły konsekwencje u przedsiębiorców.

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – obecne przepisy ustawy

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w szczególności przepisem art. 68 ust. 1:

Do zakresu działania Zakładu należy między innymi:

 • realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:
  • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek;
  • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł;
  • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek;
  • orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
 • realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
 • wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty;
 • dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego 30;
 • opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi;
 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego;
 • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Proponowane zmiany

Projekt przewiduje zmianę przepisu art. 68 ust. 1 i art. 77 ust. 2 poprzez wprowadzenie następujących regulacji, tj.:

 • dodanie do art. 68 ust. 1 pkt 9 w brzmieniu: prowadzenie działalności badawczej i naukowej w zakresie zabezpieczenia społecznego, w szczególności prowadzenie we własnym zakresie lub zamawianie przeprowadzenia przez inne podmioty badań naukowych, analiz i innych działań badawczych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego, oraz udział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem tych badań, analiz i działań
 • dodanie do art. 77 ust. 2 pkt 10 w brzmieniu: wydatki związane z prowadzeniem działalności badawczej i naukowej w zakresie zabezpieczenia społecznego, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 9, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189).

W uzasadnieniu do projektu ustawy wymieniono korzyści będące skutkiem wprowadzenia ww. proponowanych regulacji. Wśród tych korzyści wymienia się:

 • rozszerzenie potencjału ZUS jako instytucji zarządzania ryzykiem społecznym przez rozwiązywanie zagadnień problemowych zidentyfikowanych w organizacji ZUS, jak i ogólnie – w systemie ubezpieczeń społecznych;
 • możliwość zobiektywizowania przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań poprzez wzmocnienie współpracy z przedstawicielami świata nauki, badaczami i niezależnymi ekspertami;
 • opracowanie potwierdzonych metodą naukową rekomendacji dla zarządu ZUS lub ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego oraz innych instytucji rządowych;
 • uzyskanie oryginalnych danych i ewentualne dostarczenie doktrynie nowych teorii w obszarze zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo projektodawca wskazał, że dzięki nowelizacji ZUS dołączyłby do szeregu jednostek administracyjnych, które realizują zadania o charakterze badawczym i naukowym, m.in.: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia czy podległych ministerstwom: Centralnego Ośrodka Informatyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Podsumowanie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z procesem legislacyjnym zapoznasz się tutaj.

Z kolei w dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął druk nr 2650 stanowiący rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. przepisów dotyczących doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG, a także pism procesowych doręczanych przez komorników. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie