Jak rozliczyć kredyt na firmę (raty i odsetki)

Kredyt jest najczęściej rozważaną opcją, w momencie kiedy przedsiębiorcy brakuje środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością lub planuje rozwój i ekspansję na rynku. W ofercie banków występują kredyty na finansowanie działalności gospodarczej jaki i kredyty konsumpcyjne, z uwagi na przedmiot finansowania wyróżnia się m. in. kredyty obrotowe, inwestycyjne.

Kredyt na firmę lub na osobę fizyczną

Bez względu na to, czy przedsiębiorca weźmie kredyt na firmę czy na osobę fizyczną,  decydujące znaczenie dla możliwości rozliczenia kosztów kredytu w firmie ma związek zaciągnięcia kredytu z osiąganym przez przedsiębiorcę przychodem. Oznacza to, iż przeznaczenie środków na cele prowadzonej działalności gospodarczej daje prawo do wykazania kosztu w firmie. Jeżeli przedsiębiorca przeznaczy na prowadzoną działalność tylko część kredytu, to tylko ta część daje prawo do ujęcia kosztów z nią związanych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Samo zaciągnięcie kredytu, jak i jego spłata jest dla przychodów i kosztów firmy neutralne, to opłaty i koszty jakie przedsiębiorca w związku z otrzymanym kredytem poniesie są kosztem prowadzenia firmy. W skład raty kredytu wchodzą kapitał, odsetki, często dodatkowe opłaty typu: prowizje, ubezpieczenie kredytu, czy inne opłaty bankowe. Część odsetkowa jak i inne opłaty bankowe są kosztem w dacie jego poniesienia, oznacza to, iż dopóki nie dojdzie do zapłaty, samo naliczenie opłat nie powoduje powstania kosztu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 i 33 updof odsetki naliczone lecz niezapłacone, umorzone, a także opłaty zwiększające koszty inwestycji w okresie jej realizacji nie mogą być zaliczone do kosztów. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca weźmie kredyt i przeznaczy go na inwestycję, odsetki poniesione przed zakończeniem inwestycji i wprowadzeniem środka trwałego do majątku firmy, będą powodowały zwiększenie wartości początkowej środka. Zasadą ogólną jest, iż koszty poniesione przed dniem dodania składnika majątku do użytkowania podwyższają wartość początkową środka, zarówno odsetki jak i prowizje poniesione przed daną datą nie stanowią samodzielnego kosztu w dacie poniesienia.

Koszty związane z kredytem – odestki

Wyjątkiem od zasady ogólnej przy księgowaniu kosztów związanych z kredytem są skapitalizowane odsetki. Odsetki skapitalizowane to takie, które zostały zaliczone od części kapitałowej kredytu. Przepisy podatkowe oraz interpretacje urzędów wskazują, iż powinny one być zaliczone do kosztów nie w dacie poniesienia, a już w momencie kiedy są naliczone. Do prawidłowego rozliczenia kredytu, konieczne jest posiadania szczegółowego harmonogramu spłat. W harmonogramie powinna być informacja, która część raty dotyczy kapitału a która odsetek. Kapitałowa część raty nie jest kosztem, ponieważ została już ujęta na podstawie dokumentów zakupu. Kosztem jest odsetkowa część raty, w dacie jej opłacenia. Joanna Łuksza
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań