Kasa fiskalna – zmiany od 2013 roku

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujący wprowadza kilka znaczących zmian. Zmiany te mają na celu ograniczyć nadużycia związane z ukrywaniem rzeczywistych obrotów z działalności. Niżej omówione są najważniejsze z nich.

Zmiana kwoty limitu

Projekt zakłada obniżenie kwoty limitu do 20 000 zł wartości sprzedaży w trakcie roku. Kwota limitu będzie taka sama dla przedsiębiorców rozpoczynających i kontynuujących działalność.
Obecnie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej podatników, u których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł. Dla podatników, którzy w danym roku rozpoczęli sprzedaż limit wynosi 20 000 zł.

Proporcja

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego, kwota limitu będzie wyliczana w proporcji do okresu wykonywania tych czynności.
Obecnie limity dotyczą sprzedaży wykonanej w trakcie roku bez rozpatrywania, jak długo jest prowadzona działalność.

Termin na założenie kasy

Projekt przewiduje taki sam –  2-miesięczny termin na założenie kasy  – dla przedsiębiorców rozpoczynających i kontynuujących działalność.
Obecnie termin w jakim należy założyć kasę jest zróżnicowany: przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w danym roku muszą założyć kasę najpóźniej w dniu przekroczenia limitu, natomiast przedsiębiorcy kontynuujący działalność mają na to 2 miesiące (licząc od początku kolejnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie limitu).

Lista zwolnień

Ze zwolnień zostaną wyłączone usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy. Pozostałe zwolnienia zawarte w załączniku do rozporządzenia będą utrzymane.

BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań