Blog ifirma.pl

Przychód z działalności a zawieszenie działalności gospodarczej

|
|
7 minut czytania
Chcesz zawiesić działalność gospodarczą? Sprawdź, jak rozliczać przychód z działalności w okresie zawieszenia.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Decyzja o założeniu działalności gospodarczej najczęściej jest przemyślana, ale w trakcie jej prowadzenia mogą wystąpić różne sytuacje, w których niekiedy najlepszym wyjściem jest zawieszenie działalności na pewien czas. W tym okresie nie możemy wykonywać żadnych aktywności typowych dla prowadzenia firmy. Jednak mogą wystąpić sytuacje, w których pomimo zawieszenia działalności gospodarczej osiągniemy przychody z działalności. W dzisiejszej publikacji odniesiemy się do takich sytuacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej – na czym polega?

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje wpisu w CEIDG o jej rozpoczęciu i ta sama zasada obowiązuje w momencie zawieszenia działalności. Okresową przerwę w prowadzonej działalności rejestruje się również poprzez aktualizację wpisu w CEIDG. Dokonując takiego wpisu podajemy datę, od której zawieszamy działalność. W okresie zawieszenia nie opłacamy składek ZUS i podatków. Co jednak jeżeli w okresie zawieszenia uzyskamy przychód z działalności gospodarczej?

Przychód z działalności a zawieszenie działalności gospodarczej

Uzyskanie przychodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie należy wcale do rzadkości. Mogą wystąpić różne okoliczności, a o niektórych napiszemy kilka słów poniżej.

Po pierwsze przedsiębiorca może otrzymywać wpłaty, co do których wcześniej skorzystał z ulgi na złe długi.

Przykład 1

Pani Alicja sprzedała usługę reklamową za kwotę 5.000 zł netto, której termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2022 r. Faktura nie została jednak uregulowana przez zobowiązanego w terminie 90 dni i pani Alicja w miesiącu kwietniu 2022 r. zmniejszyła przychody w działalności gospodarczej. Od miesiąca lipca 2022 r. zawiesiła działalność gospodarczą, a we wrześniu 2022 r. wpłynęła zaległa płatność za usługę. W takim przypadku pomimo zawieszenia działalności gospodarczej pani Alicja wykaże tę kwotę w przychodach.

Po drugie w okresie zawieszenia może dojść do sprzedaży składników majątkowych. A jak wiemy taka sprzedaż znajdzie się również po stronie przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 2

Pani Marcelina zawiesiła działalność gospodarczą od 1 marca 2022 r. W czerwcu 2022 r. sprzedała komputer, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Taka sprzedaż musi być zaksięgowana, jako pozostały przychód w prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowana.

Po trzecie należy pamiętać, że w okresie zawieszenia nie można osiągać bieżących przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 3

Pan Bogdan jest projektantem. Od 1 czerwca 2022 r. zawiesił działalność gospodarczą na czas nieoznaczony. W sierpniu otrzymał zlecenie na przygotowanie projektu. W takim przypadku, aby zrealizować taki projekt pan Bogdan musi wznowić działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia nie można wykonywać zadań, które są przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 4

Pani Kalina prowadzi salon fryzjerski. W okresie od 1 marca 2022 r. zawiesiła działalność gospodarczą i zatrudniła się na umowę zlecenie u innego przedsiębiorcy, gdzie wykonuje takie same czynności, jakie zostały zgłoszone w CEIDG w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tego typu działanie nie jest dozwolone. W okresie zawieszenia nie można podejmować na umowę zlecenie aktywności o takim samym profilu, jak w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 5

Pani Krystyna prowadzi salon kosmetyczny i postanowiła zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas. W okresie zawieszenia zatrudniła się na umowę zlecenie jako księgowa. Charakter pracy na umowę zlecenie nie pokrywa się z przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej, a więc pani Krystyna może pracować w okresie zawieszenia działalności na umowę zlecenie w takim charakterze.

Przykład 6

Pan Michał prowadzi działalność gospodarczą jako monter instalacji elektrycznych. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. postanowił zawiesić działalność gospodarczą i zatrudnił się, jako elektryk na umowę o pracę. Przy umowie na etat zawieszenie działalności nie jest przeszkodą do wykonywania takich samych czynności, jak w prowadzonej działalności gospodarczej.

Co mówią organy podatkowe na temat zawieszenia działalności gospodarczej?

W jednej z interpretacji podatkowych nr 0112-KDIL3-3.4011.377.2018.3.AA z dnia 11.01.2019 r. opisana została sytuacja, w której przedsiębiorca za realizację zlecenia otrzymał dwie opłaty: jedną za opracowanie projektu a drugą, jako premię przy spełnieniu pewnych warunków. W okresie zawieszenia działalności zostały spełnione warunki do uzyskania premii i przedsiębiorca wystawił fakturę sprzedaży na umówiona kwotę. Co prawda zapytanie dotyczyło okresu rozliczenia zaliczki od tej faktury, ale ważne jest tutaj stanowisko, jakie zostało zaprezentowane przez Dyrektora KIS, który w uzasadnieniu napisał m.in., że zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nadal podatnikiem prowadzącym tą działalność.

Zaliczka na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca powinien wiedzieć, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie ma obowiązku płacić miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Uzyskane przychody w okresie zawieszenia działalności powinny się znaleźć w przychodach do opodatkowania w okresie wznowienia działalności, a jeżeli nie nastąpi to do końca roku podatkowego, to w zeznaniu rocznym. Taki sposób postępowania został uregulowany wprost w przepisach podatkowych. Po wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpłacają zaliczki na podatek według zasad ogólnych uregulowanych w ustawie o podatku dochodowym.

Zawieszenie działalności gospodarczej a składka zdrowotna

Zmiana przepisów podatkowych dotyczących rozliczania składki zdrowotnej w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 r., gdzie kwota przychodu/dochodu jest brana przy ustalaniu wysokości składki, powinna być również przeanalizowana pod kątem zawieszenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym jak przedsiębiorca osiągnie jakiekolwiek przychody z działalności gospodarczej w trakcie jej zawieszenia, to nie zwiększą one podstawy do naliczania składki zdrowotnej.

Przykład 7

Pan Kamil zawiesił działalność gospodarczą od maja do sierpnia 2022 r. W miesiącu czerwcu sprzedał maszynę, która jest środkiem trwałym w firmie, za którą otrzymał kwotę 20.000 zł netto. Ta kwota nie będzie uwzględniana przy ustalaniu kwoty przychodów/dochodów do obliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok, ponieważ przychód został wygenerowany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej czynny podatnik VAT nie ma obowiązku wysyłania JPK_V7. Jednak w sytuacji, w której dojdzie do transakcji w tym okresie, która jest opodatkowana podatkiem VAT, to w takim przypadku powstaje obowiązek rozliczenia za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT, gdzie zostało napisane, że zwolnienie z obowiązku przesyłania deklaracji nie dotyczy okresów rozliczeniowych, za które przedsiębiorca jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przykład 8

Pan Szymon jest czynnym podatnikiem VAT, zawiesił działalność gospodarczą w miesiącach marzec-wrzesień 2022 r. W miesiącu czerwcu 2022 r. sprzedał samochód osobowy, który stanowi środek trwały w firmie. W związku z przeprowadzeniem tej transakcji, ponieważ jest ona opodatkowana w VAT, pan Szymon będzie miał obowiązek złożyć JPK_V7 za czerwiec i wykazać w pliku podatek VAT należny od sprzedaży samochodu. Nie ma przy tym znaczenia, że w CEIDG zostało zgłoszone zawieszenie działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia można również odliczyć podatek VAT od poniesionych kosztów stałych. Nie mówimy tutaj o sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje jakiś bieżących zakupów, ponieważ tego mu robić nie wolno, ale o wydatkach, które mają związek z prowadzoną działalnością o zostały zainicjowane jeszcze przed zawieszeniem, np. opłaty za raty leasingowe, najem, media.

Przykład 9

Pan Jakub w miesiącach kwiecień – lipiec 2022 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą kupuje oprogramowanie, które stanowi dla niego import usług. W związku z tym, że faktury za program rozliczane są w cyklach miesięcznych pan Jakub również za okres zawieszenia będzie rozliczał te transakcje, na takich samych zasadach, jakby prowadził działalność, ponieważ akurat te nabycia stanowią dla niego koszty stałe związane z prowadzeniem firmy.

Podsumowanie

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może otrzymywać należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, które są wykazywane w przychodach z działalności. W trakcie zawieszenia nie ma obowiązku opłacania zaliczki na podatek od uzyskanych przychodów/dochodów, ale muszą się one znaleźć w zeznaniu rocznym, jeżeli wznowienie działalności nie nastąpi do końca roku. Aktywność zawodowa w okresie zawieszenia działalności zależy przede wszystkim od tego, w jakiej formule będzie podejmowana. Na umowie zlecenie/o dzieło nie można w okresie zawieszenia wykonywać takich samych czynności, jak w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak jeżeli będzie zawarta umowa o pracę to nie ma już przeciwwskazań do zatrudnienia. Czynny podatnik VAT powinien znać również obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT w okresie zawieszenia.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czy możliwy jest przychód z działalności pomimo zawieszenia?

   Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może otrzymywać należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, które są wykazywane w przychodach z działalności.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie