Blog ifirma.pl

Rodzaj amortyzacji w zależności od wartości środka trwałego i statusu podatnika – mały podatnik, każdy podatnik.

|
|
4 minut czytania
Zakup środka trwałego w działalności gospodarczej występuje w każdym rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawdź w jaki sposób powinieneś amortyzować zakupione środki trwałe.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Środki trwałe są to składniki majątku firmy, które łącznie powinny spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny być kompletne i zdatne do użytku. Powinny się charakteryzować okresem użytkowania dłuższym niż rok. Kolejnym warunkiem jest wykorzystywanie ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub oddanie do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Co można zaliczyć do środków trwałych?

Za środek trwały w świetle przepisów ustawy o PIT uznawane są:

  • budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną własność,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu,
  • inne przedmioty.

Forma ostatniego zapisu wskazuje na otwarty katalog środków trwałych. Należy domniemywać, że za środek trwały można uznać wszystko co spełnia warunki ustawowe. Przez wiele lat wartość graniczna środków trwałych stała na niezmienionym poziomie 3.500 zł. Wszystkie składniki majątku powyżej tej kwoty zgodnie z przepisami były ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane zgodnie z wybraną metodą. Proces amortyzacji znacznie wydłużał okres ujmowania wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Sytuacja zmieniła się z początkiem 2018 roku.

Zmiany w rozliczaniu środków trwałych do kwoty 10.000 zł od 2018 roku

Od początku 2018 roku wartość początkowa środka trwałego wzrosła z 3.500 zł do 10.000 zł. Co oznacza, że przedsiębiorcy nie muszą już dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł. Nie jest to obowiązek tylko przywilej, z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać.

Po zmianie od 2018 roku środek trwały o wartości początkowej do 10.000 zł można ujmować w kosztach uzyskania przychodów na 3 sposoby:

Taki sposób rozliczania nabytych środków trwałych może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę bez względu na jego status. Nie ma również znaczenia czy będą to nowe czy też używane środki trwałe.

Środki trwałe w przedziale pomiędzy 10.000 zł a 100.000 zł

W tym przedziale kwotowym można dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionego środka trwałego, ale pod warunkiem, że są to fabrycznie nowe środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji, poza środkami z grupy 0, 1, 2 i 7. Jednorazową amortyzacją do wysokości 100.000 zł nie są objęte wartości niematerialne i prawne.

Przedsiębiorca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 zł pod warunkiem, że:

  1. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł.
    lub
  2. Łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł, przy założeniu że wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

W sytuacji, gdy wydatkowana kwota na nabycie nowego środka trwałego przekracza kwotę limitu 100.000 zł od następnego roku podatkowego przedsiębiorca będzie mógł naliczyć amortyzację od nadwyżki ponad 100.000 zł według amortyzacji liniowej lub degresywnej, nie można zastosować stawek indywidualnych. Z tego rodzaju jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy bez względu na posiadany status.

Jednorazowa amortyzacja do kwoty 50.000 euro

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj amortyzacji ze względu na kryterium kwotowe, nazywany amortyzacją w ramach pomocy de minimis. W tym przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonać do kwoty 50.000 euro, która na 2019 rok wynosi 214.000 zł, a na 2020 rok limit wynosi 219.000 zł. Środki trwałe muszą być zaliczono do grupy 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych. Z tego rodzaju amortyzacji mogą skorzystać mali podatnicy, u których wartość przychodu za poprzedni rok podatkowy wraz z kwotą podatku VAT nie przekracza 1.200.000 euro, 5.135.000 zł w 2019 roku.

Z amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą również skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Amortyzacja w ramach pomocy de minimis nie obejmuje wartości niematerialnych i prawnych.

Podsumowanie

Rodzaj amortyzacji

Klasyfikacja środków trwałych Kwota Kto może skorzystać?
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Brak wyłączeń Do 10.000 zł Każdy podatnik
Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych Grupy 3-6 i 8 z wyłączeniem grup: 0, 1, 2 i 7 Do 100.000 zł Każdy podatnik
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych Grupy 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych i grup: 0, 1, i 2 Do 50.000 euro Mały podatnik i przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym – przeczytaj.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie