Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – zmiany 2019

1 stycznia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, która zniosła część obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach opodatkowujących przychody ze swojej działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co się zmieniło? Sprawdźmy!

Ryczałt ewidencjonowany bez kart przychodów

Wspomniana nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zniosła obowiązek prowadzenia kart przychodów – indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, które wcześniej zobowiązani byli prowadzić podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym. Co ważne, rezygnacja z obowiązku prowadzenia kart przychodów nie wpłynęła na obowiązek poboru i odprowadzenia przez przedsiębiorców jako płatników zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – zmiany 2019

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, od 1 stycznia 2019 roku zostali zwolnieni także z obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia, obejmującej wszystkie rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1 500 zł.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – zmiany 2019

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez spisu z natury

Przed 1 stycznia 2019 roku, spis z natury musieli sporządzać zarówno podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i podatnicy opodatkowani zryczałtowanych podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie obowiązek ten pozostał jedynie dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub liniowo. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozostał jedynie obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

▲ wróć na początek

Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Do końca 2018 roku podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musieli zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy przed 20 stycznia. Obecnie w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu podatnicy informują o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu. Co więcej, od 2019 roku kwartalne rozliczanie zryczałtowanego podatku jest dostępne dla przedsiębiorców już w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Program do faktur – Darmowe konto Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – zmiany 2019

Nowy termin zawiadamiania o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Oznacza to, że zniesiony został obowiązek informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 stycznia.

Karta podatkowa bez ewidencji zatrudnienia

Kolejnym uproszczeniem wprowadzonym przez wspomnianą nowelizację, jest zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji zatrudnienia przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Obecnie uznaje się bowiem, że umowa zawierana z pracownikiem jest zasadniczym i wystarczającym dokumentem potwierdzającym okoliczność zatrudnienia.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań