Powrót

Skutki podatkowe leasingu dla firm

skutki podatkowe leasingu

Posiadasz samochód w leasingu? Sprawdź o czym powinieneś wiedzieć.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Leasing – najważniejsze informacje. Materiał video

 

Najbardziej popularną formą finansowania zakupów środków trwałych w firmie jest leasing. Zanim jednak podejmiemy decyzję o podpisaniu umowy warto poznać kilka ważnych informacji na ten temat. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jakie skutki podatkowe wywołuje leasing dla firm.

Rodzaje leasingów

Przy zawieraniu umowy leasingu mamy dwie strony uczestniczące w transakcji:

 • finansującego – leasingodawcę,
 • korzystającego – leasingobiorcę.

Finansującym może być tylko taka firma, która prowadzi leasingową działalność gospodarczą. Natomiast korzystającym może być każda osoba fizyczna i prawna.

Mamy dwa rodzaje leasingu:

 1. Leasing operacyjny – najbardziej popularny.
 2. Leasing finansowy.

Przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej leasingowane są samochody osobowe.

Leasing operacyjny

Polega na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Na podstawie tej umowy korzystający ma prawo do użytkowania przedmiotu leasingu w zamian za:

 • uiszczenie opłaty wstępnej, tzw. czynszu inicjalnego,
 • miesięczne raty leasingowe.

Co miesiąc leasingodawca wystawia faktury, które są podstawą do rozliczania kosztów i podatku VAT. W przypadku samochodu osobowego umowa leasingu jest zawierana najkrócej na okres 2 lat. W tym czasie przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W kosztach uzyskania przychodów leasingobiorcy znajdą się natomiast opłaty za raty leasingowe według zasad obowiązujących w przepisach podatkowych. Przedsiębiorca musi pamiętać, że nie zaliczy raty leasingowej w 100 %, jeżeli wartość pojazdu samochodowego przekracza kwotę 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów o napędzie elektrycznym).

Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu na firmę lub prywatnie.

Leasing operacyjny a VAT

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje czynnemu podatnikowi VAT na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą. W przypadku samochodów osobowych ustawodawca wprowadził ograniczenia w odliczaniu VAT:

 1. W przypadku wykorzystywania samochodu osobowego w sposób mieszany – w działalności i prywatnie – przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego.
 2. W przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany wyłącznie w firmie przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

Podatnik VAT zwolniony nie odliczy podatku VAT z faktur leasingowych.

Leasing operacyjny a podatek dochodowy

W kosztach uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej znajdą się kwoty netto z faktury i nieodliczony podatek VAT.

Przykład 1

Pani Ania kupiła samochód osobowy do firmy w leasingu operacyjnym, jest czynnym podatnikiem VAT. Miesięczna rata leasingowa wynosi 2.460 zł (460 zł podatek VAT). Samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany, a więc przysługuje jej prawo do odliczenia 50% VAT. Wartość samochodu nie przekracza 150.000 zł, w kosztach uzyskania przychodów znajdzie się kwota 2.230 zł (2.000zł +230 zł nieodliczony VAT), natomiast w ewidencji zakupu VAT będzie wykazana kwota 230 zł.
Jeżeli pani Ania korzystałaby ze zwolnienia od podatku VAT w kosztach uzyskania przychodów znalazłaby się kwota 2.460 zł, a więc pełna wartość raty leasingowej.

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego

Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa leasingu przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu:

 1. Na firmę.
 2. Prywatnie.

Przy wykupie samochodu osobowego na firmę obowiązują takie same zasady odliczenia podatku VAT. Jeżeli pojazd jest wykorzystywany w sposób mieszany to można odliczyć 50% VAT. Natomiast jeżeli tylko w działalności gospodarczej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Przy wykupie prywatnym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Nieco odmiennie będzie wyglądało rozliczenie faktury wykupu w podatku PIT. Sposób ujęcia w ewidencji środków trwałych będzie uzależniony od kwoty wykupu:

 1. Wartość powyżej 10.000 zł – w kosztach uzyskania przychodów znajdą się odpisy amortyzacyjne.
 2. Wartość poniżej 10.000 zł – jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów lub jednorazowy odpis amortyzacyjny lub odpisy amortyzacyjne na zasadach ogólnych.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego

Po wykupie do sprzedaży może dojść z majątku firmy lub prywatnie. W zależności od sytuacji nieco odmiennie będą wyglądały rozliczenia podatkowe.

Sprzedaż przedmiotu leasingu w firmie

Przykład 2

Pan Michał jest czynnym podatnikiem VAT i chce sprzedać samochód wykupiony z leasingu operacyjnego za kwotę 24.600 zł brutto (kwota VAT 4.600 zł), samochód jest w pełni zamortyzowany. W takim przypadku w ewidencji VAT sprzedaży zostanie wykazana kwota 4.600 zł podatku VAT należnego. Natomiast w podstawie opodatkowania w PIT w pozostałych przychodach zostanie wykazana kwota 20.000 zł i od tej kwoty zostanie zapłacony podatek dochodowy.

Sprzedaż przedmioty leasingu prywatnie

Po zmianie przepisów w ustawie o Polskim Ładzie zmieniły się zasady rozliczania wykupionego samochodu. Obecnie jeżeli wykup nastąpił po 1 stycznia 2022 roku a do sprzedaży dojdzie w ciągu 6 lat, należy wykazać i opodatkować przychód w działalności gospodarczej.

Leasing finansowy

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zawarcie umowy leasingu finansowego wówczas obowiązują nieco odmiennie rozliczenia zarówno na gruncie podatku VAT, jak i PIT. Zawierając umowę w leasingu finansowym leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu, który znajdzie się u niego w ewidencji środków trwałych i będzie miał prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

W leasingu finansowym przedsiębiorca wpłaca:

 • opłatę wstępną,
 • płaci miesięczne raty leasingowe przez cały czas trwania umowy.

Podstawą do rozliczenia leasingu finansowego w VAT i PIT będzie faktura na całą wartość pojazdu lub innego środka trwałego. Na tej podstawie będzie można uwzględnić VAT naliczony w JPK_V7 i obliczyć podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych. Comiesięczne raty leasingowe są opłacane na podstawie not obciążeniowych z wyszczególnioną ratą kapitałową i odsetkową, w kosztach podatkowych będzie można ująć tylko część odsetkową.

Leasing finansowy a podatek VAT

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT jest rozliczany jednorazowo w chwili zakupu. Z punktu widzenia ustawy o podatku VAT leasing finansowy należy rozumieć tak jak dostawę towarów, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia:

 • 50% podatku VAT naliczonego – samochody osobowe wykorzystywane w sposób mieszany,
 • 100% podatku VAT naliczonego – samochody osobowe wykorzystywane tylko w działalności.

W przypadku zakupu innych środków trwałych odliczenie podatku VAT odbywa się na zasadach ogólnych.

Leasing finansowy a podatek dochodowy

Raty leasingowe są dzielone na część kapitałową i odsetkową. W kosztach uzyskania przychodów znajdzie się część odsetkowa w pełnej wysokości, bez względu na wartość samochodu do 150.000 zł, czy powyżej tej kwoty. Kosztem również będą odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przyjętym planem amortyzacji, część kapitałowa nie jest rozliczana w kosztach. Do odpisów amortyzacyjnych w przypadku samochodów osobowych stosuje się limity 150.000 zł (225.000 zł samochody elektryczne). Oznacza to, że jeżeli wartość pojazdu do naliczania odpisów amortyzacyjnych będzie przekraczała wskazane kwoty, to w kosztach podatkowych znajdą się one w określonej proporcji.

Przykład 3

Pan Andrzej zakupił samochód osobowy w leasingu finansowym, którego wartość początkowa na potrzeby rozliczania amortyzacji wynosi 120.000 zł, wybrano amortyzację liniową 20% w skali roku, miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie 2.000 zł (120.000 zł x 20%/12). Dodatkowo pan Andrzej otrzymuje faktury na ratę kapitałową i odsetkową, rata odsetkowa z faktury wynosi 300 zł i może być również ujęta w kosztach uzyskania przychodów, nie ujmuje się raty kapitałowej.

Podsumowanie

W podsumowaniu zebrano najważniejsze informacje na temat rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT.

Rozliczanie na gruncie podatku dochodowego:

 
Dokonywane czynności
Rozliczenie na gruncie podatku dochodowego u przedsiębiorcy
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
Opłata wstępna Koszty uzyskania przychodów jednorazowo Koszty uzyskania przychodów jednorazowo
Raty leasingowe Stanowią koszty uzyskania przychodów w całości lub w części (ograniczenia do samochodów osobowych) Stanowią koszty uzyskania przychodów tylko w części odsetkowej raty, część kapitałowa nie jest ujmowana w kosztach
Odpisy amortyzacyjne Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych
Wykup z leasingu Wykup na firmę lub prywatnie Nie dokonuje się wykupu
Limity w kosztach uzyskania przychodów w przypadku samochodów osobowych Ograniczenie w ujmowaniu kwoty z raty leasingowej – 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) Ograniczenie w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych – 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych)
Dokument rozliczeniowy Faktura na miesięczne raty leasingowe Faktura na całą wartość środka trwałego, noty obciążeniowe na comiesięczne raty
 

Rozliczanie na gruncie podatku VAT:

 
Zasada rozliczania podatku VAT
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
VAT naliczony jest odliczany od każdej raty leasingowej w 50% lub 100% w przypadku samochodów osobowych. W przypadku innego przedmiotu leasingu na zasadach ogólnych VAT naliczony jest księgowany jednorazowo od całej wartości przedmiotu leasingu w 50% lub w 100% w przypadku samochodu osobowego, w innych przypadkach na zasadach ogólnych
 

Ostateczna decyzja co do wyboru rodzaju leasingu leży jak zawsze po stronie przedsiębiorcy, a przeprowadzona analiza powinna być w tym pomocna.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jakie są skutki podatkowe leasingu finansowego?

  W przypadku leasingu finansowego podatek VAT jest rozliczany jednorazowo w chwili zakupu.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość