Spółka cywilna – sprzedaż na rzecz wspólnika-przedsiębiorcy cz. II – Rozliczenie podatkowe

O prawnej możliwości przeprowadzania transakcji pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pisaliśmy w pierwszej części artykułu. Jeśli strony zdecydują się na zawarcie takiej umowy, warto wiedzieć jak należy ją rozliczyć na gruncie podatków.

Jak ustalić cenę?

Zanim spółka cywilna wystawi fakturę sprzedaży dla swojego wspólnika, szczególną uwagę należy zwrócić na wartość transakcji. W tym przypadku mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi – przede wszystkim osobowo, poprzez wspólnika będącego jednoczenie odrębnym przedsiębiorcą. Dlatego też wartość transakcji należałoby ustalić według cen rynkowych. Zbyt duże rozbieżności pomiędzy ceną rynkową a ceną zastosowaną mogą wzbudzić wątpliwości organów skarbowych.

Sprzedaż przez spółkę dla wspólnika a VAT

Wśród niejasności związanych z transakcją spółka cywilna-wspólnik, VAT pozostaje jedną z łatwiejszych kwestii. Spółka cywilna jest podmiotem rozliczającym VAT samodzielnie, zatem co do zasady transakcja w tym zakresie powinna zostać przeprowadzona według zasad ogólnych. W związku z powyższym, spółka cywilna wystawia fakturę sprzedaży i odprowadza VAT należny do urzędu skarbowego. Wspólnik-nabywca ma natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia.

Uwaga! Jak przy każdej transakcji, także tutaj mogą wystąpić szczególne sytuacje w VAT – np. korekta VAT przy sprzedaży samochodu lub zwolnienie z VAT którejś ze stron. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Spółka cywilna a sprzedaż dla wspólnika a PIT

W zakresie podatku dochodowego kwestia jest nieco trudniejsza – tutaj podatnikiem nie jest spółka, ale każdy wspólnik odrębnie. Dlatego rozliczenie przychodów i kosztów zależeć będzie od tego, jaką wersję transakcji przyjmiemy. Jeśli zakładamy, że spółka cywilna jest w pełni odrębnym podmiotem, zasadniczo po stronie wszystkich jej wspólników wystąpi przychód do opodatkowania – według określonego udziału w spółce. Z drugiej strony, wspólnik-nabywca będzie miał generalnie prawo do kosztu uzyskania przychodów w całej wartości transakcji.

Natomiast przy drugim podejściu, w którym wspólnik-nabywca jest wyłączony z transakcji po stronie spółki, przychód powstanie jedynie po stronie pozostałych wspólników. Wspólnik-nabywca do kosztów uzyskania przychodów zaliczy również jedynie tę wartość, która stanowiła przychód jego wspólników.

Uwaga! Jeśli wspólnik nabywa od spółki cywilnej środek trwały, co do zasady powinien mieć prawo do amortyzacji tego środka w swojej firmie. Przepisy Ustawy o PIT w zakresie kontynuacji amortyzacji nie zawierają przypadku, o którym tu mowa.

 

Zmiana firmy? Zobacz, jakie spółki osobowe masz do wyboru!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK