Wykup pojazdu z leasingu a sprzedaż u nievatowca

Przedsiębiorcy bardzo chętnie przy nabyciu samochodu wybierają leasing. Po zakończeniu spłat rat leasingu, podatnik ma prawo do wykupu tego przedmiotu często za cenę niższą niż cena rynkowa. Jak powinna zostać rozliczona sprzedaż pojazdu, który został wykupiony po leasingu przez nievatowca?

Wykup pojazdu z leasingu operacyjnego

Po zakończeniu leasingu operacyjnego, przedsiębiorca ma możliwość wykupu pojazdu na firmę lub prywatnie jako osoba fizyczna. Od tej decyzji będzie zależało dalsze rozliczenie takiego pojazdu.

Wykup firmowy pojazdu, umożliwi przedsiębiorcy rozliczanie wydatków (75% kosztów eksploatacyjnych w przypadku pojazdu użytkowanego w sposób mieszany, 100% kosztów, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie firmowo) związanych z wykorzystywaniem samochodu.

Wykup prywatny umożliwi przedsiębiorcy dysponowanie samochodem w majątku prywatnym. Możliwe jest również użytkowanie prywatnego pojazdu w firmie (bez konieczności przekazywania do majątku firmy jako środek trwały) oraz rozliczanie 20% kosztów eksploatacyjnych.

Sprzedaż pojazdu wykupionego z leasingu na firmę

Po wykupie pojazdu z leasingu operacyjnego, podatnik może nim dowolnie dysponować. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż takiego pojazdu może powodować powstanie obowiązku podatkowego.

Środek trwały

Jeśli pojazd po wykupie w działalności gospodarczej został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz był użytkowany jako pojazd firmowy to jego późniejsza sprzedaż będzie rodzić obowiązek podatkowy jedynie na gruncie podatku dochodowego. Oznacza to, że zarówno w przypadku sprzedaży na rzecz firmy jak i osoby fizycznej, podatnik będzie zobowiązany do wystawienia rachunku lub faktury i rozliczenia takiej sprzedaży jako przychodu działalności.

Wyposażenie lub towar handlowy

Jeśli natomiast rzeczony pojazd nie był środkiem trwałym w firmie to jego sprzedaż może generować szersze konsekwencje podatkowe.

W myśl art.113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret trzeci ustawy o VAT, sprzedaż używanych pojazdów, które nie zaliczają się do środków trwałych jest wyłączona spod zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że podatnik zwolniony z VAT, chcąc sprzedać pojazd będący wyposażeniem firmy lub jego towarem handlowym, zobowiązany będzie do rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Rejestracji należy dokonać przed wykonaniem pierwszej takiej sprzedaży oraz wystawiając fakturę sprzedaży na taki pojazd należy doliczyć podatek VAT.

Sprzedaż pojazdu a kasa fiskalna

Sprzedaż środków trwałych na rzecz osób fizycznych została zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Ze zwolnienia można skorzystać również wtedy, gdy podatnik ewidencjonuje już obrót na kasie rejestrującej.
Natomiast sprzedaż pojazdu jako towaru handlowego obliguje już do rejestracji takiej dostawy na kasie fiskalnej, jeśli odbywa się ona na rzecz osoby prywatnej.

Istnieje szereg zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, m.in. ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mogą skorzystać podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczył 20 000 zł.

Jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej, a przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia ewidencjonowania na kasie fiskalnej to na życzenie klienta musi on wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. W przypadku braku takiej prośby ze strony klienta należy prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż pojazdu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może również dokonać wykupu pojazdu z leasingu do majątku prywatnego.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W takim przypadku, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 6 miesięcy od miesiąca następnego po miesiącu wykupu będzie należało wykazać przychód w majątku prywatnym.

Przykład 1:

Pan Andrzej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w styczniu 2019 roku zakończył leasing operacyjny samochodu osobowego i wykupił go prywatnie. Samochód był używany przez Pana Andrzeja prywatnie, po czym w grudniu 2020 roku postanowił go sprzedać. Sprzedaż tego samochodu nie będzie rodziła obowiązków podatkowych w jego działalności, ponieważ pojazd został wykupiony do majątku prywatnego, a ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 6 miesięcy od wykupu, nie będzie to stwarzało obowiązku wykazania przychodu w majątku prywatnym Pana Andrzeja.

Przykład 2:

W marcu 2020 roku Pani Halina wykupiła samochód, który leasingowała w swojej firmie. Pojazd został wykupiony do majątku prywatnego Pani Haliny sprzedany w kwietniu tego samego roku. Pojazd nie był używany w działalności, dlatego Pani Halina powinna jedynie wykazać przychód ze sprzedaży takiego pojazdu w swoim zeznaniu rocznym w punkcie “Inne Źródła”.

Podsumowanie

Kiedy zbliża się termin wykupu pojazdu z leasingu operacyjnego, warto zastanowić się w jaki sposób chcemy dalej posługiwać się takim pojazdem, ponieważ każda decyzja może mieć swoje konsekwencje podatkowe.

Poniżej tabela podsumowująca treść artykułu:

Wykup pojazdu z leasingu
Prywatny
Firmowy
działanie
skutek
działanie
skutek
sprzedaż do 6 miesięcy od wykupu
obowiązek wykazania przychodu w majątku prywatnym
sprzedaż środka trwałego z działalności
należy wystawić dokument sprzedaży oraz wykazać w działalności gospodarczej. Brak obowiązku rejestracji do VAT
sprzedaż po upływie 6 miesięcy od wykupu
brak obowiązku opodatkowania przychodu prywatnie
Sprzedaż towaru handlowego/wyposażenia na rzecz innej firmy
wymaga rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz naliczenia VAT przy sprzedaży
Należy wystawić fakturę VAT, a co za tym idzie naliczyć podatek VAT oraz wykazać przychód
Sprzedaż towaru handlowego/ wyposażenia na rzecz osoby fizycznej
wymaga rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz naliczenia VAT przy sprzedaży
w przypadku posiadania kasy fiskalnej należy wystawić paragon
w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej należy upewnić się, że limit zwolnienia nie zostanie przekroczony oraz wystawić fakturę imienną lub prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej
 
Dowiedz się więcej, jak rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego na gruncie podatku VAT
▲ wróć na początek  

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań