Sprzedaż składnika majątku wycofanego – jakie skutki na gruncie PIT?

Przedsiębiorcy mają prawo wycofać z majątku firmy środki trwałe i przekazać je na cele prywatne. Mimo że samo takie przekazanie nie wywołuje żadnych skutków podatkowych, okazuje się, że sprzedaż składnika majątku może wiązać się z obowiązkiem wykazania przychodu z działalności gospodarczej oraz zapłaty podatku dochodowego. W jakiej sytuacji? Sprawdźmy.

Sprzedaż składnika majątku wycofanego na cele osobiste a przychód z działalności

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie środka trwałego, który został wcześniej wycofany przez podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ma miejsce przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania tego środka trwałego z majątku firmy, uzyskany przychód ze sprzedaży stanowi przychód z działalności. Należy go wykazać w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – „Pozostałe przychody”.

W związku z powyższym, jeżeli sprzedaż składnika majątku wycofanego na cele prywatne nastąpi już po wskazanym wyżej okresie sześciu lat, nie ma obowiązku rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej.

Sprzedaż na cele osobiste a koszty

Co ważne, sprzedaż składnika majątku wycofanego na cele osobiste przed upływem sześciu lat od momentu wycofania pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na jego nabycie lub wytworzenie, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych naliczonych do momentu wycofania z działalności. Niezamortyzowaną część środka trwałego przekazanego na cele prywatne należy w takiej sytuacji wykazać w kol. 13 KPiR – „Pozostałe wydatki” (na podstawie sporządzonego np. na podstawie umowy kupna-sprzedaży dowodu wewnętrznego).

Sprzedaż składnika majątku firmy na cele osobiste a zlikwidowana działalność

Przychód z działalności w takiej sytuacji należy wykazać również wówczas, gdy przed upływem wskazanych sześciu lat podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej. W takim wypadku podatek dochodowy od sprzedaży środka trwałego należy policzyć według stawki stosowanej do dochodów z działalności i – co więcej – wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy oraz rozliczyć go na takiej samej deklaracji rocznej, na której dawniej rozliczane były firmowe dochody.

 

Sprzedaż auta – w działalności czy prywatnie – sprawdź, co bardziej się opłaca!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI