System viaTOLL

system viatool

Korzystający z systemu vieTOLL (płatne przejazdy samochodów ciężarowych drogami o statusie autostrad) napotykają różne rodzaje dokumentów związanych z opłatami takie jak: kaucja, przedpłata, zabezpieczenie. Wyjaśniamy, jak każdy z tych dokumentów należy obsłużyć od strony księgowej.

Od dnia 1 lipca 2011 na części polskich dróg o statusie autostrad pobierane są opłaty za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL. Obowiązek opłat dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton oraz autobusów bez względu na ich masę. Aktualną sieć dróg jakich dotyczy pobór opłat można znaleźć na mapie . Korzystanie z systemu rozpoczyna się od rejestracji i podpisania umowy. Umowa może zostać podpisana w jednym z Punktów Obsługi Klienta bądź w Punkcie dystrybucji. Ich dokładną lokalizację można sprawdzić na stronie viatoll.pl

Z korzystaniem z systemu viaTOLL związane są następujące płatności:

1.kaucja- za wydanie urządzenie elektronicznego o nazwie viaBOX. Kaucja z założenia ma charakter zwrotny i nie jest wydatkiem definitywnym i ostatecznym, nie może być więc uznana jako koszt. Jej kwota to 120 zł. 2.wydatki związane z ustanowieniem zabezpieczenia- ponoszą je podmioty chcące dokonywać opłat za użytkowanie dróg z dołu, czyli po ich naliczeniu przez system. Zabezpieczenie takie może mieć formę np. nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancji pieniężnej. Kwota ustalonej gwarancji uzależniona jest od liczby pojazdów. Wydatki poniesione przez podmiot na ustanowienie gwarancji stanowią koszt uzyskania przychodów. W KPiR są one ujmowane zgodnie z datą poniesienia wydatku w kolumnie “pozostałe wydatki”. 3.opłaty za użytkowanie – sposób naliczania i księgowania wydatków związanych z użytkowaniem dróg płatnych uzależniony jest od ustalonego w umowie sposób rozliczeń. Może to być system przedpłacony (pre- pay) lub z odroczoną płatnością (post-pay).
 • system przedpłacony w systemie tym użytkownik dokonuje wpłaty przez faktycznym użytkowaniem drogi. Minimalna kwota zasilenia konta to 120 zł pomnożona przez liczbę pojazdów, maksymalna zaś to 1000 zł w przeliczeniu na jeden pojazd. Wpłacona przez użytkownika przedpłata nie stanowi kosztu podatkowego, kosztem ujmowanym w księdze jest dopiero miesięczne zestawienie. W momencie dokonania wpłaty wystawiany jest paragon niefiskalny nie podlegający księgowaniu. Ujęciu w ewidencji podlega dopiero miesięczne zestawienia wynikające z faktycznego użytkowania widoczne na koncie zarejestrowanego użytkownika. Z racji tego iż opłaty za użytkowanie dróg nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, użytkownik nie otrzymuje faktury VAT. Różnica między kwotą wpłaty a faktycznie naliczonymi opłatami stanowi saldo konta użytkownika zarejestrowanego w systemie viaTOLL. Uiszczenie opłat może nastąpić za pomocą jednej z wybranych form: karta debetowa,kredytowa, karta flotowa, przelewu lub wpłaty gotówkowej w Punkcie Obsługi Klienta lub w Punkcie Dystrybucji. Dodatkowym elementem ustalanym w umowie z operatorem systemu jest kwota limitu środków na koncie. Nie może być ona niższa niż 100 zł na jeden pojazd. W momencie przejeżdżania przez bramkę poboru opłat kwota opłaty automatycznie pobierana jest z konta. W momencie, gdy kwota dostępnych środków jest niższa niż kwota minimalna jest to sygnalizowane przez urządzenie vaiboox.
 • system z odroczoną płatnością– system ten nie wymaga dokonania wcześniejszej wpłaty ale ustanowienia zabezpieczenia. Opłaty za bieżące użytkowanie są naliczane i widoczne na wystawionej w okresach rozliczeniowych nocie obciążeniowej. Dokument ten jest podstawą ujęcia wydatków w księdze. Termin płatności takiej noty to 14 dni od daty wystawienia noty. Zapłata zobowiązania w tym systemie może nastąpić jedynie za pomocą karty flotowej lub przelewu bankowego. Wpłata przy użyciu gotówki lub karty możliwa jest jedynie w Punkcie Dystrybucji.
4. kary administracyjne- związane np. z wjazdem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na drogę na której obowiązuje system opłat bez włączonego urządzenia viaBOX. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych kary administracyjne mogą wynosić od 500 do 3000 zł. Są one wymierzane przez inspektorów transportu drogowego. Kary takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów nie podlegają więc ewidencji w księdze.

Pojazdy objęte systemem

Opisane powyżej zasady dotyczą pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony korzystają z manualnego systemu poboru opłat (od 1 lipca 2011 na trasie Konin – Stryków, od 01 stycznia 2011 dodatkowo na trasie Bielany Wrocławskie- Sośnica). Od 1 stycznia 2012 kierowcy pojazdów o masie poniżej 3,5 tony będą mogli zdecydować czy chcą korzystać z manualnego poboru opłat czy włączyć się do Elektronicznego Systemu Poboru opłat viaTOLL. Przy korzystaniu z systemu manualnego, podstawą ujęcia tego typu wydatków w koszt jest paragon za przejazd autostradą. Dodatkowo należy pamiętać że system viaTOLL jest wdrażany jedynie na drogach płatnych zarządzanych przez GDDKiA. Na pozostałych odcinkach dróg płatnych rozliczenia będą dokonywane na dotychczasowych zasadach w ramach wcześniej przyznanych koncesji podmiotom prywatnym (odcinki autostrady A1, A2, A4).

Podstawa prawna:

$5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych, ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 91, poz. 524); załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Rady Ministrów z 22 marca 2011 w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433); art. 13 pkt 3. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

3 komentarze

 1. zen

  viaTOLL 😉

 2. Janusz Bernaciak

  cytuję : „Przy korzystaniu z systemu manualnego, podstawą ujęcia tego typu wydatków w koszt jest paragon za przejazd autostradą” – pytanie, na jakiej podstawie paragon NIEFISKALNY, bo taki się otrzymuje może być podstawą zaksięgowania w koszty ? Do końca 2011 roku nie ma możliwości zarejestrowania się w systemie viaTOLL (pojazd < 3,5 tony), tym samym nie ma mozliwości uzyskania noty obciążeniowej, która o ile wiem jest jedyną podstawą księgowania w koszty tych wydatków.

 3. Katarzyna Kisiel

  Do pojazdów które nie podlegają pod system viaTOLL odnoszą się zasady opisane tutaj: http://blog.ifirma.pl/2011/09/paragon-za-przejazd-autostrada/

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość