Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorcy – jak rozumieć pojęcie pracownika?

Nowy program pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej został skierowany do szerokiego grona przedsiębiorców. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma za zadanie udzielanie wsparcia finansowego dla firm zatrudniających pracowników, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19. Wartość otrzymanej subwencji w ramach Programu PFR przy spełnieniu określonych założeń może zostać umorzona do wysokości 75%.

W jaki sposób odbywa się składanie wniosków?

Przyjmowanie wniosków w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 roku.

Wnioski są składane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Lista banków obsługujących program znajduje się tutaj. Program skierowany jest do wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą, ale dla nas najważniejsze są założenia, które dotyczą mikroprzedsiębiorcy. Wiele cennych i pomocnych informacji przedsiębiorca może znaleźć na stronie PFR.

Co decyduje o przyznaniu wsparcia?

Jest kilka kryteriów, które muszą być spełnione, aby mikroprzedsiębiorca otrzymał wsparcie, ale dla omawianej problematyki ważne będzie:

 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku – roczny obrót za 2019 rok nie może przekroczyć 2 mln EUR i
 • Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. musi się mieścić w przedziale od 1 do 9 pracowników.
Spełnienie tych dwóch warunków łącznie pozwala na zakwalifikowanie przedsiębiorstwa jako mikrofirmy. O ile warunek obrotów nie budzi kontrowersji to kwestia ustalenia stanu zatrudnienia pracowników jest już dyskusyjna. W odmienny sposób definiuje się pracownika do ustalenia statusu firmy (mikro, MŚP) a inaczej na potrzeby otrzymania subwencji.

Definicja pracownika do ustalenia statusu mikrofirmy

Do ustalenia statusu firmy – mikrofirma/MŚP pracownikiem będzie:

 1. Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy zgłoszona do ubezpieczeń na dzień 31.12.2019 r. z kodem tytułu ubezpieczenia – 0110, 0111, 0125, 0126.
 2. Osoba przebywających na urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym.
 3. Nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Jeżeli przedsiębiorca zatrudniał na dzień 31.12.2019 r. co najmniej 1 pracownika, nawet na część etatu, z wyłączeniem właściciela, będzie uznany za mikrofirmę.
Limit zatrudnienia dla ustalenia statusu mikrofirmy liczony jest poprzez sumowanie poszczególnych etatów lub części ułamkowych etatów. Przedsiębiorca, który zatrudniał osoby jedynie na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło nie będzie się mógł ubiegać o tego rodzaju subwencję, ponieważ nie spełnia założeń definicji.

Definicja pracownika na potrzeby subwencji w ramach PFR

Jak można przeczytać w dostępnych publikacjach i wyjaśnieniach pracownikiem dla celów ustalenia wysokości subwencji będzie:

 1. Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia – 0110, 0111, 0125, 0126.
 2. Osoba współpracująca z pracodawcą bez względu na formę prawną współpracy, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), która została zgłoszona do ubezpieczeń na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 3. Osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym.
 4. Osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym.
 5. Osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami – 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211.
 6. Jak ustalić liczbę pracowników na potrzeby subwencji

  tarcza dla mikrofirm - liczba pracowników

  Liczba pracowników – jak ją określić?
   
  UWAGA!

  Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia poziomu udzielanej subwencji finansowej, ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, lecz nie może być wyższe niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.

  Przykład 1
  Przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 5 pracowników, a na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – jeżeli wniosek będzie składany w maju zatrudnienie brane pod uwagę na koniec kwietnia – zatrudniał 6 pracowników w takiej sytuacji otrzyma dofinansowanie na 5 pracowników.

  Przykład 2
  Przedsiębiorca na dzień 31.12.2019.r. zatrudniał 5 pracowników, a na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku zatrudniał 4 pracowników w takiej sytuacji otrzyma dofinansowanie na 4 pracowników.

  Zainteresowany? Zobacz również: Tarcza finansowa dla mikrofirm.
  ▲ wróć na początek

  Tarcza PFR – najważniejsze pytania:

  🔸 W jaki sposób można składać wnioski o pomoc z tarczy finansowej PFR?

  Wnioski składane są za pomocą systemów bankowości elektronicznej.

  🔸 Jakie czynniki mają wpływ na otrzymanie wsparcia w ramach tarczy PFR?

  Należy spełnić określone kryteria – najważniejsze z nich to:

  • posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy na dzień 31.12.2019 (roczny obrót za 2019 mniejszy niż 2 mln EUR)
  • stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 mieszczący się w przedziale 1-9 pracowników

  🔸 Czy prawidłowo wyliczona liczba pracowników decyduje o wysokości przyznanego wsparcia finansowego?

  Tak dlatego też podczas ustalania liczby pracowników należy poprawnie ująć i zliczyć wszystkie etaty (etaty ułamkowe, osoby współpracujące, osoby na urlopach macierzyńskich/ojcowskich/rodzicielskich/wychowawczych), jak również poprawnie zaokrąglić liczbę zsumowanych etatów.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań