Urlop ojcowski pracownika

Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem i szczególnymi przywilejami z tym związanymi reguluje dział ósmy Kodeksu pracy.

Urlop ojcowski – komu przysługuje?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi- ojcu wychowującemu dziecko który ma prawo do tego urlopu w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

albo

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Przykład 1

Pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 17 września do 30 września 2018 r., na dziecko urodzone 2 stycznia 2017 r. (czyli nie minęły jeszcze 24 miesiące życia dziecka). Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego w tym terminie. Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński

Przykład 2

Pracownik wystąpił o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego 10 czerwca 2013 r. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się 9 czerwca 2017 r.

Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego od 1 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.  Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

Przykład 3

Pracownik wystąpił o urlop ojcowski od 10 kwietnia do 23 kwietnia 2018 r. w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego 20 kwietnia 2011 r.

Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się 18 lutego 2018 r.

Wobec dziecka nie podjęto decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, tj. od 10 kwietnia do 19 kwietnia 2018r. (do 19 kwietnia, ponieważ 20 kwietnia 2018 r. dziecko ukończy 7 lat).

Za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński.

Wypłacany jest on wyłącznie w wysokości 100% podstawy wymiaru tego świadczenia. Stanowi o tym art. 31 ust. 1-3 ustawy zasiłkowej.

Nie może odmówić udzielenia takiego urlopu pracownikowi ponieważ skorzystanie z urlopu ojcowskiego jest niezbywalnym prawem każdego ojca. I jeżeli pracownik ze swojej strony dopełni wszystkich formalności czyli, złoży w formie pisemnej wniosek i pozostałe dokumenty nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia to pracodawca musi udzielić mu urlopu ojcowskiego.

Przykład 4

Pracownik wystąpił o całość urlopu ojcowskiego od 17 września do 30 września 2018 r. Wniosek w formie pisemnej i pozostałe dokumenty złożył w dniu 6 września 2018 r., czyli w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, czyli może skorzystać z urlopu.

Przykład 5

Pracownik wystąpił o pierwszą cześć urlopu ojcowskiego od 3 września do 9 września 2018 r. Wniosek w formie pisemnej złożył w dniu 24.08.2018 r. Natomiast o drugą część urlopu wystąpił od 8 października do 14 października 2018 r. i wniosek w formie pisemnej o tę część złożył 26 września 2018 r. Oba wnioski zostały złożone terminowo i pracownik może skorzystać z tego urlopu.

Natomiast kiedy pracownik nie dotrzyma terminu i złoży wniosek wraz z pozostałą dokumentacją np. dzień przed planowanym urlopem ojcowskim, to w tej sytuacji pracodawca mimo niedotrzymania terminu przez pracownika może go pracownikowi udzielić, bądź odmówić mu prawa do urlopu.

Przykład 6

Pracownik wystąpił o urlop ojcowski od 1 października do 14 października 2018 r., ale wniosek w formie pisemnej i pozostałe dokumenty złożył dopiero 28 września 2018 r., czyli nie zmieścił się w obowiązującym terminie. Dlatego wniosek pracownika został odrzucony przez pracodawcę i pracownik musi wystąpić ponownie z wnioskiem o urlop. Oczywiście w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Co zawiera wniosek, jakie dokumenty należy złożyć i co jest warunkiem uzyskania prawa do urlopu ojcowskiego znajduje się tutaj.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań