Urlop ojcowski pracownika

Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem i szczególnymi przywilejami z tym związanymi reguluje dział ósmy Kodeksu pracy.

Urlop ojcowski – komu przysługuje?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi- ojcu wychowującemu dziecko który ma prawo do tego urlopu w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

albo

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Przykład 1

Pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 17 września do 30 września 2018 r., na dziecko urodzone 2 stycznia 2017 r. (czyli nie minęły jeszcze 24 miesiące życia dziecka). Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego w tym terminie. Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński

Przykład 2
Pracownik wystąpił o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego 10 czerwca 2013 r. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się 9 czerwca 2017 r. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego od 1 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.  Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.
Przykład 3

Pracownik wystąpił o urlop ojcowski od 10 kwietnia do 23 kwietnia 2018 r. w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego 20 kwietnia 2011 r.

Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się 18 lutego 2018 r.

Wobec dziecka nie podjęto decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, tj. od 10 kwietnia do 19 kwietnia 2018r. (do 19 kwietnia, ponieważ 20 kwietnia 2018 r. dziecko ukończy 7 lat).

Za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński. Wypłacany jest on wyłącznie w wysokości 100% podstawy wymiaru tego świadczenia. Stanowi o tym art. 31 ust. 1-3 ustawy zasiłkowej.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.Jest on składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Nie może odmówić udzielenia takiego urlopu pracownikowi ponieważ skorzystanie z urlopu ojcowskiego jest niezbywalnym prawem każdego ojca. I jeżeli pracownik ze swojej strony dopełni wszystkich formalności czyli, złoży w formie pisemnej wniosek i pozostałe dokumenty nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia to pracodawca musi udzielić mu urlopu ojcowskiego.

Przykład 4

Pracownik wystąpił o całość urlopu ojcowskiego od 17 września do 30 września 2018 r. Wniosek w formie pisemnej i pozostałe dokumenty złożył w dniu 6 września 2018 r., czyli w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, czyli może skorzystać z urlopu.
Przykład 5
Pracownik wystąpił o pierwszą cześć urlopu ojcowskiego od 3 września do 9 września 2018 r. Wniosek w formie pisemnej złożył w dniu 24.08.2018 r. Natomiast o drugą część urlopu wystąpił od 8 października do 14 października 2018 r. i wniosek w formie pisemnej o tę część złożył 26 września 2018 r. Oba wnioski zostały złożone terminowo i pracownik może skorzystać z tego urlopu. Natomiast kiedy pracownik nie dotrzyma terminu i złoży wniosek wraz z pozostałą dokumentacją np. dzień przed planowanym urlopem ojcowskim, to w tej sytuacji pracodawca mimo niedotrzymania terminu przez pracownika może go pracownikowi udzielić, bądź odmówić mu prawa do urlopu.
Przykład 6
Pracownik wystąpił o urlop ojcowski od 1 października do 14 października 2018 r., ale wniosek w formie pisemnej i pozostałe dokumenty złożył dopiero 28 września 2018 r., czyli nie zmieścił się w obowiązującym terminie. Dlatego wniosek pracownika został odrzucony przez pracodawcę i pracownik musi wystąpić ponownie z wnioskiem o urlop. Oczywiście w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.  

Co zawiera wniosek, jakie dokumenty należy złożyć i co jest warunkiem uzyskania prawa do urlopu ojcowskiego znajduje się tutaj.

  Autor: Małgorzata Michalak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI