Powrót

Wiążąca informacja stawkowa – jak można złożyć wniosek o wydanie WIS

wiążąca informacja stawkowa

Sprzedajesz nietypowe towary lub świadczysz nietypowe usługi i zastanawiasz się, jaką stawką VAT je opodatkować? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa oraz w jaki sposób rozwiąże Twój dylemat.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Przedsiębiorcy sprzedający towary lub świadczący usługi mają czasem problem z określeniem właściwej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), która rozwieje wątpliwości i zabezpieczy przed negatywnymi konsekwencjami kontroli podatkowej. Sprawdź, jak możesz złożyć wniosek o wydanie WIS i co gwarantuje ten dokument.

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Instytucję WIS regulują przepisy Rozdziału 1a Ustawy o VAT. Wiążąca Informacja Stawkowa to rodzaj postanowienia wydawanego przez Dyrektora KIS na wniosek przedsiębiorcy o określenie właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi. Jest ona niejako gwarancją, że zastosowana stawka jest prawidłowa. Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję w ramach WIS, jest chroniony podczas kontroli podatkowej w ten sposób, że organ kontrolujący nie może obciążyć go sankcjami za stosowanie stawki wskazanej w WIS.

Kiedy nie można złożyć wniosku o WIS?

WIS nie zostanie wydane, jeżeli zakres przedmiotowy we wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia wniosku, jest przedmiotem trwającego postępowania celno-skarbowego albo podatkowego. Przedsiębiorca składający wniosek podpisuje pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 Ustawy o VAT).

Ile kosztuje wniosek o wydanie WIS?

Zgodnie z art. 42d ust. 1 Ustawy o VAT za wniosek trzeba zapłacić 40 zł. Kwotę tę należy pomnożyć przez odpowiednią liczbę towarów lub usług, jeśli w jednym wniosku przedsiębiorca występuje o wydanie WIS dla więcej niż jednego towaru lub usługi, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, NBP O/O Katowice: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać „za wydanie WIS” oraz dane identyfikacyjne (np. nr NIP), a potwierdzenie wykonania przelewu załączyć do wniosku. W przypadku składania wniosku elektronicznie system przekieruje do płatności online.

Jeżeli do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS konieczne jest przeprowadzenie badań lub analiz wnioskujący musi pokryć ich koszt.

Jak wygląda WIS?

W wydawanej przez KIS Wiążącej Informacji Stawkowej zawsze znajdują się:

  • opis towaru lub usługi, której dotyczy,
  • klasyfikacja towaru według jednej z trzech klasyfikacji – Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
  • właściwa stawka podatku VAT.

Wszystkie wydawane WIS umieszczane są w systemie informacji celno-skarbowej EUREKA. Z publikowanych decyzji usuwane są dane, za pomocą których można zidentyfikować wnioskującego o wydanie WIS. W systemie EUREKA znajduje się wiele rodzajów informacji podatkowych i celnych, aby zawęzić wyniki wyszukiwania wyłącznie do WIS, należy w części Podstawowe Kryteria Wyszukiwania i Kategoria Informacji zaznaczyć Wiążąca Informacja Stawkowa.

 
Wiążąca informacja stawkowa - jak można złożyć wniosek o wydanie WIS
 

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Wniosek o wydanie WIS może złożyć:

  • przedsiębiorca posiadający NIP,
  • inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osoba fizyczna, która dopiero będzie rejestrowała działalność gospodarczą),
  • zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W jednym wniosku można zażądać wydania WIS do jednego towaru (lub usługi) lub kilku towarów (usług), jeśli przedsiębiorca uważa, że składają się one na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (tzw. świadczenie kompleksowe).

Przykład 1

Pani Teresa przygotowuje posiłki na zamówienie, pakuje w opakowania jednorazowe i dostarcza je (za pomocą kurierów) do klientów. Cena, którą płaci klient, obejmuje koszt posiłku i transportu. Przedmiotem wniosku o wydanie WIS jest zatem towar (posiłek) i usługa (dostarczenie towaru), które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Ponadto, za wniosek o wydanie WIS pani Teresa zapłaci 80 zł (2*40 zł), gdyż wnosi o sklasyfikowanie jednego towaru i jednej usługi stanowiących razem jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze.

Formularz wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS-W) można pobrać tutaj. Wypełniony druk można wysłać pocztą na adres: Krajowa Informacja Skarbowa ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub przekazać za pośrednictwem ePUAP (potwierdzając tożsamość poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).

We wniosku należy opisać sytuację możliwie najbardziej szczegółowo. Do formularza można dołączyć jako załączniki fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta i inne dokumenty, które pomogą KAS dokonać właściwej klasyfikacji.

Po wpłynięciu wniosku KAS go przeanalizuje i jeżeli uzna, że są jakieś braki wezwie do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Tyle samo czasu otrzyma przedsiębiorca na wpłatę ewentualnej zaliczki na poczet badań czy analiz.

Czas na wydanie WIS

Dyrektor KAS wydaje WIS najszybciej, jak jest to możliwe, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku. Od decyzji można złożyć zażalenie lub odwołanie:

  • zażalenie – w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
  • odwołanie – w terminie 14 dni od otrzymania WIS, z którą przedsiębiorca się nie zgadza.

Oba pisma należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej, na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Czy i kiedy WIS wygasa?

WIS jest ważne przez okres, w którym obowiązują przepisy, na podstawie których wydano decyzję. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (przykładowo zostanie zmieniona wysokość stawki VAT dla danego towaru). WIS jest wydawane dla konkretnego przedsiębiorcy i w konkretnej sprawie, co oznacza, że nie ma wiążącej mocy prawnej dla innego przedsiębiorcy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość