Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej – najważniejsze informacje

wniosek o wydanie WIS

Masz problem z przyporządkowaniem właściwego kodu PKWiU sprzedawanych towarów lub usług? Dowiedz się kto będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) będzie instrumentem pomocniczym do prawidłowego stosowania przepisów VAT dzięki możliwości potwierdzenia właściwego sklasyfikowania towarów lub usług według Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKWiU. Dzięki nowej funkcjonalności przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie WIS. Odpowiedź będzie wiążąca dla organu podatkowego.

Kto będzie mógł wystąpić o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

Z wnioskiem o wydanie WIS będą mogli się zwrócić:

  • podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • podmioty inne niż powyżej, które dokonują lub zamierzają dokonywać: dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług,
  • zamawiający w rozumieniu prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 04.11.2019 na stronie Krajowej Informacji Skarbowej – wniosek można składać papierowo i elektronicznie przez e-PUAP.

Czego może dotyczyć wniosek WIS?

W celu ułatwienia oceny do wniosku można będzie dołączyć próbki towaru, dokumenty odnoszące się do towaru czy usługi typu: atesty, instrukcje, plany, informacje od producenta. Katalog załączników jest katalogiem otwartym.

Jakie informacje będzie zawierał wniosek o WIS?

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy.
  2. Imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile taki zostanie ustanowiony.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu wniosku pozwalający na jego identyfikację zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.
  4. Wskazanie klasyfikacji, według której ma być klasyfikowany przedmiot wniosku.
  5. Wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych w przypadku innym niż dotyczącym określenia stawki podatku.
  6. Informacja o opłacie przysługującej od wniosku. Potwierdzenie zapłaty załącza się do wniosku.

Wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za zamieszczenie fałszywych informacji w składanym wniosku.

▲ wróć na początek

Dodatkowe opłaty związane z wnioskiem WIS

W ustawie znajduje się również zapis, że Wnioskodawca będzie ponosił opłaty dodatkowe z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania. Do przeprowadzenia badań upoważnione będą laboratoria jednostek Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bądź akredytowane przez Polską Akademię Nauk instytuty badawcze na terenie kraju posiadające odpowiednie wyposażenie.

Przedsiębiorca zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki na poczet opłaty za badania lub analizy. W przypadku nieuiszczenia zaliczki organ podatkowy wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o WIS bez rozpatrzenia. Opłata za dodatkowe badania i analizy będzie stanowiła jedynie zwrot wydatków jakie poniesienie organ podatkowy zlecając je podmiotowi trzeciemu. Jeżeli zaliczka będzie wyższa od faktycznej kwoty opłaty różnica zostanie zwrócona przedsiębiorcy po zakończeniu postępowania.

Sposób uiszczenia opłaty za przeprowadzone badania lub analizy zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym. Na chwilę obecną brakuje szczegółowych informacji w jakiej formie będzie można składać wniosek.

Wiążąca Informacja Stawkowa – sprawdź w czym może być pomocna!

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość