Blog ifirma.pl

Wsparcia pomostowe a samozatrudnienie – jak rozliczyć?

|
|
5 minut czytania
Otrzymałeś wsparcie pomostowe i nie wiesz, w jaki sposób je rozliczyć? W dzisiejszym artykule podpowiemy ci jak to zrobić.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wiele osób szuka swojego miejsca w życiu a wiąże się z tym również satysfakcjonująca praca. I tu znowu pojawiają się dylematy, czy się zatrudnić na umowę, czy może rozpocząć pracę na własny rachunek. Tych, którzy chcą założyć własną firmę często blokują ograniczenia finansowe. Jednak obecnie dostępnych jest wiele możliwości na pozyskanie środków w ramach różnych programów. Beneficjenci uzyskują dotację główną i często wsparcie pomostowe. Dzisiaj zajmiemy się tematem rozliczenia wsparcia pomostowego udzielanego osobom samozatrudnionym.

Czym jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie jest to praca we własnym imieniu i na własny rachunek. Bardzo często słyszy się o samozatrudnieniu w kontekście zmuszania pracowników do pracy na własny rachunek. Ogranicza to do minimum obowiązki po stronie pracodawcy a wszystkie obciążenia składkowo-podatkowe przechodzą na byłego pracownika, który zakłada działalność gospodarczą. Przy czym w dalszym ciągu wykonuje zlecenia na rzecz byłego pracodawcy. Oczywiście jak już firma jest zarejestrowana w CEIDG, to nie musi się on ograniczać tylko do jednego zlecenia. Jednak przejście na samozatrudnienie ma pewne ograniczenia w przepisach podatkowych i składkowych, które należy znać.

Samozatrudnienie jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej
Bardzo często osoby pozostające w samozatrudnieniu pracują tylko na rzecz jednego zleceniodawcy
Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca:
 • działa we własnym imieniu,
 • odpowiada za efekty swoich działań,
 • ponosi ryzyko gospodarcze,
 • pracuje w miejscu, które sam wybiera

Samozatrudnienie powinno również spełniać te założenia

Jeżeli samozatrudnienie będzie nosiło znamiona umowy o pracę może zostać zakwestionowane przez PIP i ZUS
Osoby, które wybrały samozatrudnienie mają dużą swobodę działania, są decyzyjni,
Samozatrudnieni mogą korzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto może otrzymać wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe jest udzielane przy okazji otrzymania dotacji na firmę. Nie zawsze musi to być dotacja tylko w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Może się wiązać również z tworzeniem np. nowych miejsc pracy. Wsparcie pomostowe jest udzielane na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kategoria takich wydatków zawsze będzie opisana w umowie lub regulaminie konkretnego projektu, jednak co do zasady znajdą się tutaj wydatki m.in. na:

 • składki ZUS,
 • zapłata podatków,
 • koszty wynajmu i utrzymania powierzchni biurowych,
 • opłaty za media: prąd, gaz, woda, zakup opału,
 • działania reklamowe, promocyjne,
 • usługi telekomunikacyjne, księgowe, prawne,
 • założenie i prowadzenie strony internetowej.

To jest oczywiście tylko przykładowy katalog kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego. Założenia do projektu mogą przewidywać jeszcze inne wydatki. Zawsze w przypadku wątpliwości można zwrócić się z zapytaniem do biura pośredniczącego w przyznawaniu środków.

Rozliczenie wsparcia pomostowego na gruncie przepisów podatkowych

Kluczowa dla przedsiębiorcy będzie informacja, czy otrzymane wsparcie pomostowe znajdzie się w przychodach do opodatkowania. Często pada również pytanie w jaki sposób rozliczać ponoszone wydatki. Zobaczmy więc co na ten temat mówi ustawa o podatku dochodowym.

Rozliczenie wsparcia pomostowego w podatku dochodowym
Przychód
Koszt
Wsparcie pomostowe stanowi przychód do opodatkowania, który korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku PIT. Oznacza to, że przedsiębiorca nie zapłaci podatku dochodowego od otrzymanego wsparcia pomostowego Ustawa o PIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki sfinansowane środkami finansowymi ze wsparcia pomostowego. W ramach środków przyznanych na wsparcie pomostowe nie można zakupić środków trwałych. Przedsiębiorca nie ujmie w kosztach wydatków opłaconych ze wsparcia pomostowego
Uwaga!

Nie ma obowiązku dokonywania księgowań przychodów i kosztów w PKPiR, które dotyczą otrzymanych środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego

Wsparcie pomostowe a ZUS

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki ZUS, to ma możliwość pomniejszenia przychodu/dochodu o składki na ubezpieczenia społeczne. Przy niektórych formach opodatkowania może również częściowo odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od dochodu/przychodu. Jednak jeżeli składki ZUS zostaną uregulowane w ramach otrzymanego wsparcia pomostowego, to rozliczenie będzie neutralne dla przedsiębiorcy.

Potwierdzają to również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Przykładowa interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.433.2017.1.MR z dnia 18.02.2018 r.

Wsparcie pomostowe a VAT

Rozliczanie podatku VAT będzie analizowane w przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. W takim przypadku odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupów będzie możliwe na zasadach ogólnych, wydatek musi mieć związek z prowadzoną działalności i czynnościami opodatkowanymi w VAT. Nie mogą wystąpić przesłanki negatywne, o których jest mowa w ustawie VAT. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0113-KDIPT1-1.4012.458.2021.2.ŻR z dnia 03.9.2021 r. wskazując, że przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu w takiej części, w jakiej wydatki ponoszone w związku z ww. projektem są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych w VAT. Jeżeli VAT będzie w projekcie uznawany za wydatek kwalifikowalny będzie finansowany ze środków unijnych. Natomiast jeśli będzie niekwalifikowalny, to będzie ponoszony przez beneficjenta. W jednym i drugim przypadku przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów.

Wsparcie pomostowe dla samozatrudnionych – podsumowanie

Każda osoba, która ubiega się o dofinansowanie w ramach różnego rodzaju programów unijnych powinna przede wszystkim zapoznać się z regulaminem projektu, który precyzuje w jaki sposób mogą być wydatkowane środki. Dodatkowo informacje na ten temat będą zamieszczone także w umowie zawartej z podmiotem pośredniczącym. Jeśli jakaś kwestia wymaga doprecyzowania najlepiej zwrócić się z zapytaniem do personelu, który będzie rozliczał wsparcie pomostowe. Co do zasady wsparcie jest przyznawane na okres 6 do 12 miesięcy. Z tych środków są finansowane wydatki związane z bieżącą działalnością firmy, przykładowe kategorie zostały wymienione w publikacji. Wsparcie pomostowe nie znajdzie się po stronie przychodów ani kosztów w podatku dochodowym. Jeżeli chodzi o finansowanie składek ZUS, to również w tym przypadku nie będzie można pomniejszyć przychodu do opodatkowania o zapłacone składki ZUS. Oznacza to, że na gruncie przepisów podatkowych i składkowych wsparcie pomostowe jest neutralne. Jeżeli chodzi natomiast o rozliczenie podatku VAT, to prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów będzie przysługiwało na zasadach ogólnych, bez względu na źródło finansowania – ze wsparcia lub ze środków własnych. Uzyskanie wsparcia pomostowego jest możliwe pod warunkiem zakwalifikowania się do projektu, jest to dość długotrwały proces, ale ułatwia start wielu samozatrudnionym.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie