Wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR – odpowiedzi na pytania

tarcza finansowa - pytania i odpowiedzi

Otrzymałeś wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR? Postaramy się odpowiedzieć na kilka Twoich pytań i wątpliwości.

Program wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców. Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów w związku z pandemią COVID-19, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika. Nie skorzystają z niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W niniejszej publikacji odniesiemy się do niektórych wątpliwości jakie mogą mieć przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie.

Pytania i odpowiedzi związane z tarczą finansową PFR

Wiele cennych informacji na temat wsparcia w ramach Programu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) można przeczytać na stronie internetowej. Na tej stronie pojawiła się niedawno lista pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W naszej publikacji zaprezentujemy niektóre z nich.

1. Co w przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż wniosków?

W odpowiedzi można przeczytać, że pierwszeństwo będą miały wnioski kompletne i nieobarczone brakami zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR.

2. Czy przedsiębiorca, który w przeszłości otrzymał pomoc publiczną (de minimis) może skorzystać ze wsparcia?

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwość otrzymania wsparcia w ramach Programu i może być łączone z Programem wsparcia.

3. Czy jeżeli istnieje wspólność majątkowa małżeńska potrzebna jest zgoda małżonka na uzyskanie wsparcia w ramach Programu?

Uzyskanie takiej zgody jest konieczne chociaż nie ma obowiązku jej załączania. Osoba składająca wniosek podpisuje oświadczenie, że jest upoważniona do dokonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku.

4. Kiedy warunek prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. uznaje się za spełniony?

Taki warunek uznaje się za spełniony jeżeli działalność jest prowadzona. Na ten dzień działalność nie może być zawieszona.

5. Kiedy przedsiębiorca nie zalega z płatnościami ZUS i do urzędu skarbowego?

Zgodnie z założeniami do Programu przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie może zalegać z płatnościami do ZUS i fiskusa. Jeżeli posiadał takie zaległości, ale na dzień składania wniosku nie zalega to również może ubiegać się o wsparcie. Jeżeli posiada zaległości, ale wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty, odroczenie lub gdy zaległość nie przekracza 8,70 zł to również taka sytuacja jest traktowana jako brak zaległości.

6. Czy zdolność kredytowa stanowi warunek wsparcia w ramach PFR?

Zdolność kredytowa nie stanowi warunku wsparcia w ramach Programu.

7. Czy w ramach ubiegania się o wsparcie można wskazać luty 2020 r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?

Nie może to być miesiąc luty 2020 r., może to być dowolny miesiąc po 1 lutego, a więc pierwszym miesiącem jest marzec 2020 r. Spadek przychodów z marca 2020 r. można porównać do przychodów z miesiąca lutego 2020 r., alternatywnie można porównać marzec 2020 r. do marca 2019 r. W kolejnych miesiącach będzie to porównanie przychodów z kwietnia 2020 r. do marca 2020 r., alternatywnie do kwietnia 2019 r., decyzja należy do przedsiębiorcy.

8. Czy wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR może być łączone z inną pomocą publiczną?

Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej może być łączona z inną pomocą publiczną do wysokości kwoty 800.000 euro.

9. Czy dane zamieszczone we wniosku są weryfikowane przez PFR?

Dane weryfikowane są z rejestrami publicznymi, dlatego tak ważne jest złożenie deklaracji VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów. Zanim złożymy wniosek wskazane jest złożenie deklaracji miesięcznej VAT-7 na 4 dni kalendarzowe przed złożeniem wniosku, a dla deklaracji kwartalnych VAT-7K na 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

10. Czy wsparcie udzielone w ramach Programu ma charakter zwrotny czy bezzwrotny?

Subwencja ma w znacznej mierze charakter bezzwrotny. Do 75% otrzymanej kwoty może nie podlegać zwrotowi jeżeli przedsiębiorca spełni dodatkowe warunki określone w Programie.

11. Na jakie cele może być przeznaczone wsparcie w ramach Programu?

Przedsiębiorca może wykorzystać środki finansowe na pokrycie szeroko rozumianych kosztów działalności gospodarczej. Jest całkowity zakaz przeznaczenia środków na płatności dla właściciela lub osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem. Szczegółowy sposób wykorzystania środków będzie określony w umowie.

12. Czy przyznane środki w ramach Tarczy Finansowej podlegają egzekucji administracyjnej lub sądowej?

Środki przyznane w ramach Programu nie podlegają egzekucji administracyjnej ani sądowej.

13. Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu subwencji?

Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy zostanie zawieszona w trakcie 12 miesięcy licząc od dnia przyznania subwencji finansowej, wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu 100% subwencji finansowej.

14. Które firmy ze względu na przedmiot prowadzonej działalności nie mogą ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach Programu nie mogą ubiegać się firmy, które prowadzą działalność gospodarczą określoną następującymi kodami:

  • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
  • 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
  • 65.11.Z Ubezpieczenia na życie;
  • 65.20.Z Reasekuracja;
  • 65.30.Z Fundusze emerytalne;
  • 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi.

15. W jaki sposób obliczają spadek przychodów przedsiębiorcy rozliczający się metodą kasową i nieVATowcy?

Przychody ustalane są w rozumieniu przepisów ustawy o PIT stanowiące podstawę do naliczania zaliczek w podatku dochodowym. Spadek przychodów podlega weryfikacji przez PFR.

16. Czy umorzona część subwencji stanowi przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania w PIT. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku CIT / PIT dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

17. Według jakiego kursu powinien zostać przeliczony łączny limit pomocy wynoszący 800.000 euro?

Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, a nie na dzień złożenia wniosku.

Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość