Wycofanie środka trwałego i jego późniejsza sprzedaż a ryczałt ewidencjonowany

Wybór uproszczonej formy opodatkowania podatkiem dochodowym, jaką jest ryczałt ewidencjonowany, nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych. Co więcej, mimo że w takim przypadku przy wyliczaniu zobowiązania podatkowego nie uwzględnia się ponoszonych wydatków (w tym także amortyzacji), wycofanie i późniejsza sprzedaż środka trwałego może wiązać się z powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Dowiedz się więcej!

Sprzedaż środka trwałego – konsekwencje w PIT

Sprzedaż firmowych składników majątku – bez względu na okres, jaki minął od ich nabycia, czy też wybranej formy opodatkowania – wiąże się z powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak zostało wspomniane wyżej, może on powstać także w przypadku sprzedaży środka trwałego wycofanego wcześniej na cele prywatne. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, jeżeli takie odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od daty wycofania danego składnika majątku z firmy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany) lub likwidacji działalności, to uzyskana z jego sprzedaży cena stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Wycofanie i sprzedaż środka trwałego – jaka stawka ryczałtu?

To, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do przychodu powstałego w wyniku sprzedaży środka trwałego wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych podatków osiąganych przez osoby fizyczne. Znajdziemy tam informację, iż w przypadku tego typu przychodów właściwa będzie stawka ryczałtu w wysokości 3%. Stawkę tę stosuje się również do przychodu z odpłatnego zbycia, jeżeli składnik majątku przed zbyciem został wycofany z tej działalności przed upływem wspomnianych wyżej 6 lat.

Wskazówka

Podatek od takiego zbycia należy wpłacić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży. Warto pamiętać, że jeżeli sprzedaż nastąpiłaby już po likwidacji działalności, w której dany składnik majątku był wykorzystywany, podatnik jest zobowiązany do wykazania takiego przychodu w deklaracji PIT-28 składanej do 31 stycznia następnego roku.

 

Czy sprzedaż wycofanego środka trwałego rodzi konieczność naliczenia VAT? Kliknij i dowiedz się więcej!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK