Blog ifirma.pl

Zaświadczenie a oświadczenie o dochodach

|
|
4 minut czytania
Zastanawiasz się czym jest zaświadczenie a czym oświadczenie o dochodach oraz jakie zachodzą pomiędzy nimi różnice? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy znaczenie tych dwóch terminów oraz dokumentów jakie ostatecznie stanowią.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zaświadczenie

Zaświadczenie a przepisy prawa

Przede wszystkim wskazać należy, że zaświadczenie stanowi dokument, który potwierdza określony fakt bądź stan prawny.

Pojęcie zaświadczenia zostało uregulowane między innymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 217 KPA:

 • Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie [por. §1];
 • Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
 • a) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  b) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego [por. §2];

 • Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni [por. §3].

W orzecznictwie wskazuje się, że zaświadczenie jest czynnością faktyczną administracji, a jego wydanie nie wywołuje bezpośrednio żadnych skutków prawnych. Dodatkowo zaświadczenie stanowi urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, będąc przejawem wiedzy, a nie woli organu co do określonych okoliczności. Zaświadczenia wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego, w sytuacji gdy urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie o dochodach

Z kolei jeśli chodzi stricte o pojęcie zaświadczenie o dochodach, to podkreślić należy, iż jest to dokument, który zaświadcza konkretne wynagrodzenie jakie otrzymał pracownik w danym zakładzie pracy oraz podpis samego pracodawcy. Może ono być wystawione dla pracowników zatrudnionych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również umowy zlecenia czy też o dzieło. Takie zaświadczenie zazwyczaj określa przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zakresie trzech albo sześciu ostatnich miesięcy.

Niekiedy zdarza się również, że przedsiębiorcy potrzebują potwierdzenia, że nie zalegają z opłacaniem składek ZUS – czy to na ubezpieczenie zdrowotne, czy ubezpieczenia społeczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS, przejdź do tego artykułu.

Czym jest oświadczenie?

Oświadczenie a przepisy prawa

Pojęcia oświadczenia występuje głównie na gruncie prawa cywilnego. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a w szczególności przepisem art. 60 KC, Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Powyższa regulacja określa sposób wyrażenia woli przez osobę ją składającą i stanowi najistotniejszy składnik każdej czynności prawnej. Stanowi ono działanie, którego celem jest dokonanie czynności prawnej, czyli czynności konwencjonalnej zmierzającej do wykreowania, zmiany albo zniesienia stosunku cywilnoprawnego.

Wśród innych oświadczeń wyróżniamy również oświadczenia wiedzy (zawiadomienie, informacja, potwierdzenie).

Oświadczenie o dochodach

Z kolei jeśli chodzi o oświadczenie o dochodach, to dokument taki może zostać sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego pracownika, co oznacza, że pracodawca nie musi składać podpisu na oświadczeniu. Jest to forma deklaracji w przedmiocie otrzymywanego wynagrodzenia w danym zakładzie pracy, co nie jest w żaden sposób potwierdzone (bowiem poza podpisem pracownika żaden inny podpisów nie widnieje na dokumencie).

Zaświadczenia, które możemy zastąpić oświadczeniami:

 • wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczeń (wypisów, odpisów) o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS;
 • nadaniu numeru NIP i REGON;
 • niekaralności na oświadczenie;
 • dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj, że banki żądają dokumentu ZAS-W przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Zaświadczenie a oświadczenie – główne różnice

Oświadczenie:

 • może zostać sporządzone samodzielnie;
 • może zostać sporządzone w każdej chwili, nie obowiązują żadne terminy;
 • osoba sporządzająca oświadczenie sama oświadcza informacje, które są w nim zawierane;
 • osoba sporządzająca oświadczenie musi znać wszystkie niezbędne dane;
 • przymiot wiarygodności oświadczenia jest niski.

Zaświadczenie:

 • wystawiane jest przez pracodawcę albo inną instytucję, np. urząd skarbowy, ZUS;
 • czas oczekiwania na wydanie zaświadczenie jest uzależniony od podmiotu i tego co należy zaświadczyć, np. od pracodawcy i dochodach pracownika, zazwyczaj wynosi siedem dni;
 • podmiot sporządzający zaświadczenie posiada rzetelne i wiarygodne informacje na temat przedmiotu zaświadczenia;
 • wiarygodność i kompletność danych widniejących na zaświadczeniu spoczywa na podmiocie/organie wystawiającym dokument.

Zaświadczenie a oświadczenie o dochodach – podsumowanie

Nie ulega zatem wątpliwości, że omawiane w niniejszym artykule dokumenty, tj. zaświadczenie i oświadczenie stanowią dwa różne zagadnienia. Jeśli dotyczą one poświadczenia wysokości otrzymywanych dochodów, to ich przedmiot musi co do zasady odwoływać się do informacji o dochodach osoby zainteresowanej. Konkludując, zaświadczenie to wiarygodny i formalny dokument wystawiany przez pracodawcę, który własnoręcznym podpisem potwierdza wysokość osiąganych dochodów z ostatnich kilku miesięcy, natomiast oświadczenie jest sporządzane jest przez samego zainteresowanego i nie jest obdarzone przymiotem wiarygodności tak jak zaświadczenie.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie