Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS.

Zatrudnienie pracownika spoza Unii Europejskiej przysparza sporo problemów. Wymagane jest wiele pozwoleń, przygotowanie wielu druków i dokonanie różnego rodzaju zgłoszeń. Rynek pracownika z Ukrainy jest jednak na tyle popularny, że wiele firm decyduje się na podjęcie tych działań. Oprócz formalności związanych z zawarciem stosownych umów na wykonywanie pracy ważna jest również znajomość zasad rozliczania podatków i składek ZUS. W jaki sposób powinny być rozliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zależności od charakteru zawartej umowy?

Zatrudnienie na umowę o pracę a zgłoszenie w ZUS

Pracownik z Ukrainy, którego zatrudniamy na umowę o pracę właściwie podlega pod takie same zasady rozliczania składek ZUS jak pracownik polski. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie odnosi się w sposób szczególny do takich pracowników. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10. Zgłoszenie obejmuje wszystkie ryzyka, a więc ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jak również ubezpieczenie zdrowotne.

W zgłoszeniu powinien być podany identyfikator osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. Takim numerem powinien być numer PESEL, a gdy się tak zdarzy, że pracownik nie posiada takiego numeru może to być albo numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatrudnienie na umowę zlecenie a zgłoszenie do ZUS

W przypadku podpisania umowy zlecenie z pracownikiem z Ukrainy procedura postępowania jest prawie taka sama jak przy umowie o pracę. Obowiązują te same zasady jak przy zgłaszaniu pracowników krajowych. Obowiązkowe więc będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11. Termin na zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenie. Opisany tryb postępowania dotyczy sytuacji, gdy umowa zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń. Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń zasada postępowania będzie analogiczna jak w przypadku umów zlecenie zawieranych z polskimi pracownikami.

▲ wróć na początek

Zatrudnienie studenta z Ukrainy na umowę zlecenie

Pracownik z Ukrainy, jako osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa członkowskiego UE, bez względu na formę zawartej umowy będzie podlegał pod ubezpieczenie zdrowotne w ZUS, ale przy tym ubezpieczeniu będą brane pod uwagę pewne warunki dodatkowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a mianowicie:

 • posiadanie wizy w celu wykonywania pracy,
 • zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wówczas bez względu na formę zatrudnienia pracownik z Ukrainy musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS

Jeżeli chodzi o raporty miesięczne typu: ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, czy też deklarację miesięczną ZUS DRA składane są na zasadach i w terminach takich samych jak w przypadku rozliczania pozostałych pracowników krajowych. Co do zasady przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zobowiązani są w terminie do 15-tego następnego miesiąca przesyłać raporty i deklaracje do ZUS.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a podatek dochodowy – przeczytaj jak wygląda PIT przypadku rezydenta i nierezydenta!

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań