Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

pracownicy z Ukrainy

Zatrudniasz pracowników z Ukrainy i nie wiesz jak naliczać im składki ZUS? Zapoznaj się z artykułem.

Zatrudnienie pracownika spoza Unii Europejskiej przysparza sporo problemów. Wymagane jest wiele pozwoleń, przygotowanie wielu druków i dokonanie różnego rodzaju zgłoszeń. Rynek pracownika z Ukrainy jest jednak na tyle popularny, że wiele firm decyduje się na podjęcie tych działań. Oprócz formalności związanych z zawarciem stosownych umów na wykonywanie pracy ważna jest również znajomość zasad rozliczania podatków i składek ZUS. W jaki sposób powinny być rozliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zależności od charakteru zawartej umowy?

Zatrudnienie na umowę o pracę a zgłoszenie w ZUS

Pracownik z Ukrainy, którego zatrudniamy na umowę o pracę właściwie podlega pod takie same zasady rozliczania składek ZUS jak pracownik polski. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie odnosi się w sposób szczególny do takich pracowników. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10. Zgłoszenie obejmuje wszystkie ryzyka, a więc ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jak również ubezpieczenie zdrowotne.

W zgłoszeniu powinien być podany identyfikator osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. Takim numerem powinien być numer PESEL, a gdy się tak zdarzy, że pracownik nie posiada takiego numeru może to być albo numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatrudnienie na umowę zlecenie a zgłoszenie do ZUS

W przypadku podpisania umowy zlecenie z pracownikiem z Ukrainy procedura postępowania jest prawie taka sama jak przy umowie o pracę. Obowiązują te same zasady jak przy zgłaszaniu pracowników krajowych. Obowiązkowe więc będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11. Termin na zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenie. Opisany tryb postępowania dotyczy sytuacji, gdy umowa zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń. Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń zasada postępowania będzie analogiczna jak w przypadku umów zlecenie zawieranych z polskimi pracownikami.

Zatrudnienie studenta z Ukrainy na umowę zlecenie

Pracownik z Ukrainy, jako osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa członkowskiego UE, bez względu na formę zawartej umowy będzie podlegał pod ubezpieczenie zdrowotne w ZUS, ale przy tym ubezpieczeniu będą brane pod uwagę pewne warunki dodatkowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a mianowicie:

  • posiadanie wizy w celu wykonywania pracy,
  • zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wówczas bez względu na formę zatrudnienia pracownik z Ukrainy musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS

Jeżeli chodzi o raporty miesięczne typu: ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, czy też deklarację miesięczną ZUS DRA składane są na zasadach i w terminach takich samych jak w przypadku rozliczania pozostałych pracowników krajowych. Co do zasady przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zobowiązani są w terminie do 15-tego następnego miesiąca przesyłać raporty i deklaracje do ZUS.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a podatek dochodowy – przeczytaj jak wygląda PIT przypadku rezydenta i nierezydenta!

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Jak zgłosić Ukraińca do ZUSu?

    Pracownik z Ukrainy, którego zatrudniamy na umowę o pracę właściwie podlega pod takie same zasady rozliczania składek ZUS jak pracownik polski. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie odnosi się w sposób szczególny do takich pracowników.

  2. 🔸Jakie składki ZUS odprowadza się za pracownika z Ukrainy?

    Zgłoszenie obejmuje wszystkie ryzyka, a więc ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jak również ubezpieczenie zdrowotne.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość