Zatrudnienie ucznia lub studenta na umowę zlecenie a składki ZUS

Zatrudnienie ucznia lub studenta może być korzystne zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Student może otrzymać wyższą kwotę wynagrodzenia a przedsiębiorca ponosi niższe koszty. Są jednak pewne warunkami, które muszą być spełnione. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie kryteria musi spełniać uczeń lub student, aby nie musiał być zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS.

Status ucznia

Za ucznia na potrzeby ubezpieczeń społecznych uznaje się osobę, która do 31 sierpnia danego roku:

  • Kontynuuje naukę w tej samej szkole,
  • Ukończyła szkołę i kontynuuje naukę w szkole, która rozpoczyna rok szkolny od 1 września, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki,
  • Ukończyła szkołę i przedstawi zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe, wówczas status ucznia obowiązuje do 30 września.

Status studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na:

  • Studiach pierwszego stopnia,
  • Drugiego stopnia,
  • Na jednolitych studiach magisterskich.

Kształcenie może odbywać się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, na państwowej jak i prywatnej uczelni. Prawa i obowiązki studenta nabywa osoba z chwilą złożenia ślubowania (art. 83 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Za studenta uważana jest osoba od daty ślubowania do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się datę obrony egzaminu dyplomowego a dla studiów medycznych datę ostatniego egzaminu lub praktyki.

▲ wróć na początek

Warunki wyłączenia ucznia lub studenta od obowiązkowych ubezpieczeń

Przy spełnieniu tych wszystkich warunków ucznia lub studenta nie trzeba zgłaszać ani do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego.

Terminy zgłoszenia do ubezpieczeń

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie będzie podlegała pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od:

  • Następnego dnia po skreśleniu z listy studentów,
  • Daty ukończenia studiów na warunkach opisanych powyżej,
  • Dnia ukończenia 26 lat.

Jeżeli będzie zatrudniona na umowę o pracę i podpisze umowę zlecenie z własnym pracodawcą będzie podlegała pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przykłady

Przykład 1

Anna lat 23 jest studentką studiów pierwszego stopnia. W miesiącu lipcu podpisała umowę zlecenie, którą będzie kontynuowała przez okres 3 miesięcy. Anna nie musi być zgłoszona ani do ubezpieczeń społecznych, ani do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 2

Łukasz student studiów drugiego stopnia zawarł umowę zlecenie w kwietniu 2019 roku. Dnia 25 sierpnia 2019 roku ma swoje 26 urodziny. Jego Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, dobrowolne chorobowe od 25 sierpnia.

Przykład 3

Joasia lat 23 jest studentką zatrudnioną na umowę o pracę. Pracodawca zaproponował jej podpisane dodatkowo umowy zlecenie. W tej sytuacja Joasia będzie podlegała pod wszystkie ubezpieczenia jak z umowy o pracę.

Przykład 4

Magda lat 24 jest pracującą studentką. Firma zewnętrzna zaproponowała Magdzie podpisanie umowy zlecenie. W tej sytuacji podpisanie takiej umowy z obcym Zleceniodawcą zwalnia Magdę z obowiązkowych jak i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

▲ wróć na początek

Sprawdź co musi zawierać umowa zlecenie.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań