Powrót

Zmiany w PIT-2 od 2023 roku – jakie nowe zasady będą obowiązywać?

zmiany w PIT-2 2023

Zatrudniasz pracowników? Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie PIT-2 w 2023 roku.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Każda osoba, która rozlicza swoje dochody według skali podatkowej ma prawo do kwoty wolnej od podatku, która od 2022 roku wynosi 30.000 zł. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni, to wówczas najczęściej składamy do swojego pracodawcy oświadczenie PIT-2 do celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jakie nowe zasady zaczną obowiązywać od 2023 roku w zakresie składania PIT-2.

Po co się składa PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 zostało przygotowane po to, żeby nasz pracodawca wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy mógł pomniejszyć o kwotę wolną od podatku. Jeżeli nie złożymy takiego dokumentu otrzymamy wypłatę wynagrodzenia, która nie uwzględnia 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W 2022 roku w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana wysokości podatku w I progu podatkowym, do 30 czerwca 2022 r. stawka podatku wynosiła 17% a od 1 lipca 2022 r. stawka podatku wynosi 12%, co ma przełożenie na miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, która kształtuje się następująco:

Wysokość miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w 2022 roku
Do 30 czerwca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r.
425 zł
300 zł

Jednak w rozliczeniu za cały 2022 rok odliczymy od podatku kwotę 3.600 zł. Najczęściej PIT-2 składa się przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale nie ma przeciwwskazań, żeby taki dokument złożyć również w trakcie roku podatkowego. Ta ostatnia zasada została zmieniona w przepisach od 10 marca 2022 r. W pewnych okolicznościach nie będziemy składali PIT-2, a do końca 2022 roku jest to wręcz niedozwolone. Dotyczy to sytuacji, takich jak np. prowadzenie działalności gospodarczej, pobieranie renty czy emerytury, otrzymywanie świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wiele ma się zmienić począwszy od 2023 roku i o tym napiszemy poniżej.

PIT-2 – nowe zasady obowiązujące od 2023 roku

Kilka przepisów w zakresie składania oświadczenia PIT-2 zmienia się począwszy od 1 stycznia 2023 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam druk PIT-2 został znacznie rozbudowany w stosunku, do PIT-2 obowiązującego do końca 2022 roku. Na druku pojawia się szereg nowych informacji, o których powinni wiedzieć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy:

Zmiany w PIT-2 od 2023 roku
Możliwość złożenia PIT-2 maksymalnie do 3 płatników
Informacja o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub z dzieckiem
Informacja pracownika o korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Informacja o korzystaniu ze zwolnienia od podatku dochodowego z ulgi na:
 • powrót,
 • dla rodzin wielodzietnych,
 • dla pracujących seniorów.
Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych
Wniosek o rezygnację z 50% kosztów uzyskania przychodów
Wniosek o niepobieranie zaliczek w trakcie roku podatkowego

Poniżej omówimy poszczególne zmiany na formularzu PIT-2, jakie będą obowiązywały od 2023 roku.,/p>

Składanie PIT-2 do trzech płatników

Do końca 2022 roku oświadczenie można było złożyć tylko do jednego pracodawcy. Począwszy od 2023 roku zmienia się zasada składania PIT-2, będzie można złożyć dokument maksymalnie do 3 płatników. Oczywiście w takim przypadku trzeba pamiętać, że należy wskazać, w jakiej wysokości płatnik pomniejszy naszą zaliczkę na podatek dochodowy:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. 300 zł lub
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek , tj. 150 zł lub
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, tj. 100 zł.

Takie oświadczenie znajduje się w części “C” PIT-2:

 
Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

W praktyce oznacza to, że pracownik zatrudniony u kilku pracodawców będzie mógł złożyć PIT-2 maksymalnie do 3 z nich.

Informacja o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub z dzieckiem

Do tej pory jeżeli w trakcie roku podatkowego przekroczyliśmy I próg podatkowy można było złożyć informację do kadrowej, żeby nie była naliczana zaliczka na poziomie 32%, ponieważ spełniamy warunki do wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Od 2023 roku nie trzeba będzie już składać takiego zawiadomienia oddzielnie, wszystko będzie można wykazać na PIT-2. W części “E” oświadczenia w takim przypadku zaznaczymy odpowiedni checkbox:

 
Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

Informacja pracownika o korzystaniu z podwyższonych kosztów pracowniczych

Zgodnie z przepisami, jeżeli pracownik zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to przysługuje mu prawo do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Do końca roku 2022 taka informacja jest przekazywana na odrębnym zawiadomieniu. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie o tym informował w części “F” PIT-2:

 
Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

Informacja o korzystaniu ze zwolnienia o podatku dochodowym

Ustawa o Polskim Ładzie wprowadziła nowe zwolnienia od podatku dochodowego. W kontekście omawiania nowego druku PIT-2 mamy na uwadze:

Jest to kolejna informacja, która znajdzie się w części “G” oświadczenia PIT-2:

 
Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

Do końca 2022 roku tego typu informacje musiały być składane na odrębnych drukach.

Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych

Młode osoby do 26 roku mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty przychodów 85.528 zł. Jeśli jednak przekroczą tę kwotę pracodawca rozpocznie potrącanie zaliczek na podatek. Może tak być, że dana osoba będzie zatrudniona w kilku miejscach i wie, że taka kwota zostanie przekroczona w trakcie roku. W takim i innych przypadkach może powiadomić swojego pracodawcę, żeby rozpoczął pobieranie podatku. Ta informacja od 2023 roku będzie również zamieszczona na PIT-2 w części “H”:

 
Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

W tej części pracownik może również złożyć deklarację o niestosowaniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek o rezygnację z 50% kosztów uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% są stosowane w szczególności w stosunku do umów cywilnoprawnych. Została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów, w której zostały szczegółowo wymienione okoliczności stosowania kosztów uzyskania przychodów. Wysokość tych kosztów nie może przekroczyć w trakcie roku podatkowego limitu 85.528 zł ze wszystkich źródeł przychodów. W interesie danego pracownika leży, żeby w odpowiednim momencie zawiadomić płatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i od 2023 roku będzie to można zrobić również na PIT-2 w części “I” oświadczenia:  

Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

Wniosek o niepobieranie zaliczek w trakcie roku

Kolejna informacja jaka może zostać zamieszczona na PIT-2 od 2023 roku jest to możliwość wskazania na oświadczeniu składanym do kadr prośby o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ uzyskane dochody nie przekroczą kwoty 30.000 zł, która jak wiemy jest wolna od podatku dochodowego. Taka deklaracja jest w części “J” PIT-2:

 
Zmiany w PIT-2 od 2023 roku - jakie nowe zasady będą obowiązywać?
 

PIT-2 zmiany od 2023 roku – podsumowanie

Jak nietrudno zauważyć nowy wzór oświadczenia PIT-2 zawiera szereg dodatkowych informacji, które dotychczas były przekazywane do pracodawcy na oddzielnych załącznikach. Ta zmiana powinna być oceniona, jako pozytywna. Komórka zajmująca się kadrami będzie miała w jednym miejscu wiele niezbędnych danych, które są potrzebne do prawidłowego wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Jednak jak nietrudno także dostrzec, w każdej z omawianej części jest miejsce, w którym można zaznaczyć, że wycofujemy uprzednio złożony wniosek w określonej części. Będzie to na pewno rzutowało niekiedy na kilkukrotne przekazywanie oświadczeń przez pracowników w trakcie roku podatkowego na co powinni się przygotować pracodawcy. Dodatkowa zmiana, jaka została wprowadzona, o której nie napisano w tym artykule jest to możliwość składania PIT-2 przez osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są na rencie czy emeryturze lub pobierają świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do końca 2022 roku takie osoby nie składają PIT-2, jednak ustawodawca zrezygnował z tego ograniczenia. Od 2023 roku oświadczenie PIT-2 będzie mogła składać każda osoba pozostająca w zatrudnieniu, bez względu na formę zawartej umowy o współpracy, ale także prowadząca działalność czy pobierająca rentę lub emeryturę.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Po co się składa PIT-2?

  Oświadczenie PIT-2 zostało przygotowane po to, żeby nasz pracodawca wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy mógł pomniejszyć o kwotę wolną od podatku. Jeżeli nie złożymy takiego dokumentu otrzymamy wypłatę wynagrodzenia, która nie uwzględnia 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 2. 🔸Jakie zmiany w PIT-2 od 2023?

  Kilka przepisów w zakresie składania oświadczenia PIT-2 zmienia się począwszy od 1 stycznia 2023 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam druk PIT-2 został znacznie rozbudowany w stosunku, do PIT-2 obowiązującego do końca 2022 roku. Na druku pojawia się szereg nowych informacji, o których powinni wiedzieć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy - napisaliśmy o nich w powyższym artykule.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

 1. Agnieszka

  Dzień dobry,
  czy jeżeli pracownicy składali PIT-2 w roku 2022 powinni w 2023 roku złożyć nowe oświadczenie?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość