Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników

Od 1 lutego 2012 r. zmieniły się zasady podlegania rolników (i osób współpracujących) obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, które daje prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. ( Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r. poz. 123) każda osoba ubezpieczona w KRUS musi samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są rolnicy posiadający mniej niż 6ha użytków rolnych w gospodarstwie. Rząd zdecydował, że tym rolnikom składki na Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansować budżet Państwa.

Kto podlega ubezpieczeniu?

Z własnych środków będą opłacać składkę rolnicy posiadający więcej niż 6ha użytków rolnych.

Ubezpieczenie zdrowotne rolników – wysokość składek

Wysokość składki jest uzależniona od ilości hektarów ziemi. Rolnicy będą opłacać składkę w wysokości 1 zł za każdy hektar przeliczeniowy od każdej osoby ubezpieczonej w gospodarstwie.

Składka w działach specjalnej produkcji rolnej.

Rolnicy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, posiadający więcej niż 6 ha i dodatkowo prowadzący działy specjalnej produkcji rolnej za każdego ubezpieczonego domownika opłacają składkę w wysokości 1 zł za ha. Z kolei za każdego rolnika z działu specjalnego składka wynosi 9% kwoty zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego. Nie może ona wynosić mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Reasumując 9% x 1500 minimalnego wynagrodzenia wynosi 135 zł. W samoistnych działach produkcji rolnej składka za rolnika opłacana jest w takiej samej wysokości, jak w przypadku rolników prowadzących dodatkowo działy specjalne. Inaczej jest naliczana w tym przypadku składka za domownika. Wynosi ona 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw , obowiązującej w czwartym kwartale roku poprzedniego (obecnie 109 zł).

Sposób opłacania składki zdrowotnej

Każdy rolnik otrzyma z kasy imienny przekaz z wyliczoną kwotą składki zdrowotnej, którą należy wpłacać kwartalnie. Składki te będą ewidencjonowane na imiennych kontach, a wpływy odrębnie rozliczane z NFZ.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań