Zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019r

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady wymaga zastosowania do jej rejestrowania kasy fiskalnej. Regulacje określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT przewidują jednak zarówno wiele zwolnień od tego obowiązku, jak i nakładają ten obowiązek od razu od pierwszej sprzedaży. Co rok lub dwa lata Minister Finansów wydaje rozporządzenie, które w dużej części powiela główne zasady obowiązujące dotychczas.

Zmiana przepisów 2019

Wraz z nadejściem nowego roku 2019 przestało obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. Nowe rozporządzenie, opublikowane 31.12.2018r., wprowadza niewielkie zmiany w dotychczasowych regulacjach. p>

Okresy obowiązywania oraz zwolnienia przedmiotowe

Pierwsza zmiana, to okres obowiązywania. Poprzednie rozporządzenia obowiązywały początkowo dwa lata, później tylko rok. Obecne będzie obowiązywać aż trzy lata, do 31 grudnia 2021 r.

Druga zmiana dotyczy usunięcia 3 zwolnień przedmiotowych, które dotychczas znajdowały się w załączniku do poprzedniego rozporządzenia jako pozycje 17, 30 i 48:

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
30 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
48 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

Największa grupa podatników, która utraciła zwolnienie to przede wszystkim firmy zajmujące się usługami związanymi z szeroko pojętym utrzymaniem porządku. Do tych usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 81 (oprócz 81.30.10.0) należą:

81 USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI  
81.1 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU  
81.10 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU  
81.10.1 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku  
81.10.10 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku  
81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku  
81.2 USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTÓW  
81.21 USŁUGI NIESPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH  
81.21.1 Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych  
81.21.10 Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych  
81.21.10.0 Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych  
81.22 USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH  
81.22.1 Usługi specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych  
81.22.11 Usługi mycia okien  
81.22.11.0 Usługi mycia okien  
81.22.12 Usługi sprzątania specjalistycznego  
81.22.12.0 Usługi sprzątania specjalistycznego  
81.22.13 Usługi czyszczenia pieców i kominów  
81.22.13.0 Usługi czyszczenia pieców i kominów  
81.29 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA  
81.29.1 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA  
81.29.11 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników  
81.29.11.0 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników  
81.29.12 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu  
81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu 8% – poz. 174 zał. nr 3 do ustawy o VAT
81.29.13 Pozostałe usługi sanitarne  
81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne 8% – poz. 175 zał. nr 3 do ustawy o VAT
81.29.19 Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
81.29.19.0 Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  

Przedsiębiorcy, którzy utracili w/w zwolnienie przedmiotowe, mogą skorzystać ze zwolnienia ze względu na obroty do 20 tys. zł rocznie.

▲ wróć na początek

Zwolnienie przedmiotowe

Trzecia zmiana wprowadzona w tym roku dotyczy wprowadzenia nowego zwolnienia przedmiotowego, wprowadzonego w poz. 49 załącznika:

49 Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonego w rozporządzeniu warunku – w tym wypadku jest to prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Inne zasady dotyczące zwolnień z ewidencjonowania na kasie fiskalnej obrotu pozostały niezmienne w porównaniu do roku 2018. W szczególności nadal obowiązuje zwolnienie dot. sprzedaży wysyłkowej czy związane otrzymywaniem zapłaty za usługi wyłącznie na konto (po spełnieniu warunków).

Warto pamiętać, że rozporządzenie nie wprowadza i nie odnosi się w żaden sposób do tematu kas fiskalnej online. Ten typ kas zostanie wprowadzony ustawą. Tym samym, nadal możliwe jest wykorzystywanie starych kas.

Zastanawiasz się nad zakupem kasy lub musisz ją wprowadzić? Sprawdź jakie kasy lub drukarki fiskalne są zintegrowane z systemem ifirma.pl!
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań