Podatek VAT – Podatek od Towarów i Usług

VAT to po angielsku Value Added Tax – podatek od wartości dodanej. Czasem używany jest skrót PTU, czyli Podatek od Towarów i Usług, można to zauważyć zwłaszcza na paragonach z kasy fiskalnej.

Mniejsza o nazwę. Podatkiem VAT objęta jest każda działalność handlowa, usługowa i produkcyjna. Każdy kto prowadzi DG podlega podatkowi VAT. Dlaczego nie każdy płaci? Bo są wyjątki. Wyjątki nazywają się „zwolnienia”. A są one dwa: podmiotowe i przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe – dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność i nie muszą, ani nie chcą, być płatnikami VAT, i u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonej kwoty. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych przekroczy kwotę zwolnienia, to muszą zarejestrować się jako płatnicy VAT. Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego, wyliczają kwotę przejścia na VAT proporcjonalnie.

Zwolnienie przedmiotowe – są rodzaje działalności, które – bez względu na wysokość obrotów – nie będą obciążone VAT.

Stawki VAT są ściśle powiązane z danym towarem lub usługą. Wystawiający fakturę musi wiedzieć, przy jakiej stawce wypełnić fakturę. Musi tez prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów.

Do ewidencji sprzedaży VAT wpisujemy „faktury VAT sprzedaży” oraz wydruki z kasy fiskalnej. Wpisujemy też inne przychody, które podlegają opodatkowaniu, ale nie mamy na nie żadnego dokumentu. Jest to sprzedaż bezrachunkowa.

Do ewidencji zakupów VAT wpisujemy „faktury VAT kosztowe”. Podsumowania ujmujemy w deklaracji VAT-7. Różnice między podatkiem należnym a naliczonym wpłacamy do US lub US nam je zwraca.

Podatek należny – podatek od naszej sprzedaży.

Podatek naliczony – podatek z faktur kosztowych.

Istnieją ograniczenia w odliczeniu – mimo że otrzymamy fakturę VAT wystawioną na naszą firmę przez inną firmę, to nie zawsze możemy odliczyć VAT z takiej faktury. Dotyczy to szczególnie usług noclegowych.

Wpływy z podatku VAT i akcyzy to ok. 70% budżetu. Podatek wpłacają przedsiębiorcy i to oni nazywani są płatnikami podatku VAT, ale tak naprawdę ostatnim płacącym jest klient niebędący przedsiębiorcą.

BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań