Czy powinienem być płatnikiem VAT

Podatnikami są (m.in.) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z reguły podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Zwolnienia są podmiotowe lub przedmiotowe.
  ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE – dotyczy podatników sprzedających lub świadczących usługi wyłącznie zwolnione wymienione w art. 43 ustawy o VAT. ZWOLNIENIE PODMIOTOWE – dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych przekroczy w/w kwotę zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego wyliczają kwotę przejścia na VAT proporcjonalnie. Zostanie płatnikiem VAT niesie ze sobą szereg obowiązków. W pierwszej kolejności należy zawiadomić naczelnika US o chęci bycia czynnym podatnikiem VAT poprzez złożenie VAT-R. Następnie podatnik będzie zobowiązany do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, a co za tym idzie także prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu VAT niezbędnych do sporządzenia deklaracji VAT-7(K). Należy pamiętać! W niektórych przypadkach podatnik nie będący płatnikiem VAT będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić podatek VAT do US. Będzie również zobligowany do zgłoszenia się do VAT-UE oraz złożenia stosownej deklaracji do US. Dotyczy to importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. BRAK ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO – są rodzaje działalności, w których trzeba być płatnikiem VAT od pierwszej sprzedaży. Dotyczy podatników dokonujących dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali wymienionych w załączniku 12 ustawy o VAT,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • nowych środków transportu,
  • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
  • świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie,
  • niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań